Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky

Zoznam predajcov pohonných látok

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom predajcu pohonných látok, číslo povolenia na predaj, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 19.7.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
666511700004 ONE TRUST PLUS, s.r.o. Púchov 020 01 J. Kráľa 1112/53 1.3.2017 0:00:00
587311700002 GMM Trading, s.r.o. Senica 905 01 Hollého 716/38 2.3.2017 0:00:00
587411600008 Solar 2009, a. s. Trnava 917 01 Piešťanská 3 22.6.2016 0:00:00
565211600005 František Oravec - samostatne hospodáriaci roľník Gyňov 044 14 Hospodársky dvor 193 27.6.2016 0:00:00
666711400025 FODO s. r. o. Bratislava 851 07 Betliarska12 26.9.2014 0:00:00 25.10.2016 0:00:00
626311600019 AGRO-LENT s.r.o. Malý Šariš 080 01 Malý Šariš 189 28.10.2016 0:00:00
566511600006 Jozefína Mišanková FIRMA "JOZEFÍNA" Dobšiná 049 23 Vlčia Dolina 965 30.6.2016 0:00:00
626211600002 GRUND OIL s.r.o. Vranov nad Topľou 093 01 Kalinčiakova 871/6 30.6.2016 0:00:00
607311600004 ČS.LM s. r. o. Liptovský Mikuláš 031 05 Revolučná 1183/11B 1.7.2016 0:00:00
666711600006 DKP SLOVAKIA s. r. o. Nováky 972 71 Priemyselná 1572 2.11.2016 0:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: