Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Zoznam predajcov pohonných látok

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom predajcu pohonných látok, číslo povolenia na predaj, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam predajcov pohonných látok vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.4.2021
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
626311300001 Stanislav Hajduk - PINTEA Prešov 080 06 Herlianska 6 08.01.2013
615811300006 PAREMAX s.r.o. Tvrdošovce 941 10 Štúrova 1 02.08.2013
666311300013 Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave Myjava 907 03 časť Turá Lúka 195 12.08.2013
527411300066 REST3, s. r. o. Brezno 977 01 Laskomerského 8 20.05.2013
666511300009 ADP service, s.r.o. Púchov 020 01 Trenčianska 460 29.05.2013
627311300002 CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. Svit 059 21 Štúrova 101 19.03.2013
536111300009 EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce Veľké Raškovce 076 75 8 21.05.2013
666711300006 Jozef Kučera KELLY TRANS Nitrianske Pravno 972 13 Štúrova 1022/47 22.05.2013
615811300003 AGRONATUR, s.r.o. Jasová 941 34 616 23.05.2013
618211300036 VERKO, s.r.o. Nitra 949 01 Štefánikova trieda 15 27.08.2013

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: