Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam predajcov pohonných látok

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom predajcu pohonných látok, číslo povolenia na predaj, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 20.9.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
516411200027 TOMMAR, s.r.o. Brezno 977 01 Nám. M.R.Štefánika 14/19 18.10.2012 8:49:00 28.2.2014 0:00:00
517211300017 AGROPEX s.r.o. Sklabiná 991 05 Sklabiná 231 27.11.2013 0:00:00 28.2.2014 0:00:00
527411200067 400, s. r. o. Bratislava 851 02 Romanova 35/1677 10.4.2012 10:40:00 28.2.2014 0:00:00
527411200096 TERNO Group k. s. Bratislava 821 04 Ivánska cesta 12 9.8.2012 12:35:00 28.2.2014 0:00:00
527411200006 AMBITSERVIS, s. r. o. Stupava 900 31 Moyzesova 2005/4 9.3.2012 10:40:00 28.2.2014 0:00:00
527411200044 BA Cup Slovakia s. r. o. Bratislava 811 08 Špitálska 61 14.3.2012 12:46:00 28.2.2014 0:00:00
527411200042 BLOCKTRADE s. r. o. Bratislava 851 01 Belinského 20 13.3.2012 14:03:00 28.2.2014 0:00:00
527411200108 Capital Industrial a.s. Bratislava 811 02 Dvořákovo nábrežie 8 11.9.2012 9:17:00 28.2.2014 0:00:00
527411200117 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava 821 09 Plynárenská 7/B 30.10.2012 12:53:00 28.2.2014 0:00:00
527411200041 Consells group SK, s.r.o. Bratislava 811 01 Zámocká 30 13.3.2012 13:56:00 28.2.2014 0:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: