Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
6

Zoznam predajcov pohonných látok

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom predajcu pohonných látok, číslo povolenia na predaj, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na predaj.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.10.2018
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
618211200007 BOTTIN s. r. o. Nitra 949 01 Coboriho 9 13.3.2012 9:18:00 28.2.2014 0:00:00
618211300021 CITY GROUP NITRA, s.r.o. Nitra 949 01 Boženy Němcovej 6 29.4.2013 9:38:00 28.2.2014 0:00:00
618211200005 Duslo, a.s. Šaľa 927 03 Administratívna budova, ev. č. 1236 12.3.2012 10:30:00 28.2.2014 0:00:00
618211200022 HIRK-IN s.r.o. Šaľa 927 01 8.mája 13 23.7.2012 13:42:00 28.2.2014 0:00:00
618211200025 Ing. Ladislav Tánczos - S ARMAT Šaľa 927 01 Diakovská 3 12.9.2012 13:38:00 28.2.2014 0:00:00
618211200019 Ľubomír Lauko LL AUTO Zbehy 951 42 639 17.4.2012 9:56:00 28.2.2014 0:00:00
615511200004 MARIOL KN s.r.o. Komárno 945 01 Družstevná 1177/8 8.3.2012 9:24:00 28.2.2014 0:00:00
618211200017 PARAPETROL a.s. Nitra 949 01 Štefánikova 15 17.4.2012 8:47:00 28.2.2014 0:00:00
618211300028 TBAW, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Buková 11A/956 15.5.2013 10:39:00 28.2.2014 0:00:00
626211200017 Pavol Murin - PAPYRUS Vechec 094 12 Hlavná 144/27 7.8.2012 12:25:00 28.2.2014 0:00:00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: