Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 23.6.2018
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
1020531545 Ján Jedlička Berlínska 1679/3, 01001 Žilina FT4000, model: OK085, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMT20, SmartPrinterZ, PCPOS2 model: A15, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, PCPOS2 model: A10, PCPOS2 model: W15, PCPOS2 model: W10, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegassino FT model S.BL112, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model B.SRP150, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, PCPOS1 model 3, PCPOS1 model 2, FISCAL model 41 Z1T1, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FISCAL MODEL 20SW ver. 40, FT4000, model: SRP275
1047847647 Marian Šenkár L.Svobodu 1751/31, 97901 Rimavská Sobota Sam4s ER-260F, Sam4s ER-230F, Sam4s ER-260BF, Sam4s ER-265BF, Sam4s ER-265F, Sam4s ER-230BF
1020133730 Ingrid Győriová Okružná cesta 663/8, 93013 Trhová Hradská Euro-50 TE CASH model F, FiskalPRO VX 680, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 520, Euro-50 T Mini model F, EURO 1000 M,EURO 1000 T, ELCOM Euro-100T, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, Efox - T ELCOM LK-TE212, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-T200, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Euro-150 Flexy Plus, EFox - T - ELCOM RP80, Euro-200 TX model F, FT4000, model: OK085, Euro-200 T model F, Euro-1000 T model F, FT4000, model: SP500, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: RP300, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: TMT20, FT4000, model: TMH6000, Euro-500 T Handy model F, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: TMU220, MINI EFox, Euro-2100 model F, Euro-150 TE Flexy, FT4000, model: SRP350.2, Euro-50 TE Mini model F, FT4000, model: TMT88, Euro-500 TX Handy model F, Euro-200 TE model F, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, Euro-100 T model F, FT4000, model: TSP650, Euro-500 TE Handy model F, Elcom-500 FP model F, Euro-2100 TE model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F
1020320477 Naďa Adamčíková Vajnorská 84, 83104 Bratislava-Nové Mesto EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS 96, EASY-POS.2010 model: TM-T88
1020197420 Pavel Blažek Jašíkova 3151/15, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TMU-220
1020711494 Vladimír Ivan Košická 2503/2, 06601 Humenné Euro-500 TE Handy model F, POS-4000 model F, MINI EFox, Elcom-500 FP model F, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, Efox - T ELCOM LK-T200, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - T Epson TM-T88iv, Euro-150 Flexy Plus, EURO 50 mini, Euro-200 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-200 TX, Euro-100 T model F, Euro-200 TE model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-1000 T model F, Euro-2100 T, Euro-2000 T Alpha, Euro-200 T, Euro-500 TE Handy, Euro-2000 TE Alpha, Euro-2100 model F, EURO 1000 M,EURO 1000 T, Euro-100 T, Euro-50 T Mini model F, Euro-2100 TE model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-500 T Handy, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-50TE Medi, Euro-2500 TX model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-50TE Smart, Euro-200 TE, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50 TE Mini, Euro-200 T model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T Epson TM-T88V, Euro-500 TX Handy, Euro-2100 TE
1075565678 František Horváth Hraničná 3, 04017 Košice - m.č. Barca Euro-2100 TE model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, DATECS MP-55BP/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS MP-55L/F, DATECS DP-50D/F, DATECS MP-55B/F, DATECS DP-50/F, DATECS MP-55B, DATECS MP-55L, DATECS DP-50, DATECS DP-500/F, QUORION QMP 18, QUORION CR 28 model F, Euro-50 T Mini model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-200 TX model F, Efox - T Epson TM-T88V, QUORION CR 21 model F, Euro-150 TE Flexy, Efox - T ELCOM LK-T20, Elcom-500 FP model F, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Euro-2000 TE Alpha model F, MINI EFox, Euro-1000 T model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-50 TE Mini model F, Efox - T ELCOM LK-TE212, Efox - M BIXOLON SRP-275, QUORION CR 29 model F, Euro-200 T model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M ELCOM LK-D30, Euro-100 T model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-50 TE CASH model F, Efox - T Epson TM-T88iv, QUORION CR 20 model F, Efox - T ELCOM LK-TE202, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TX Handy model F
1030681322 Július Čirke Na hlinách 6958/41, 91701 Trnava DATECS DP-50, DATECS DP-500, DATECS MP-55LD, DATECS MP-55B, DATECS MP-55L, DATECS DP-50D
1080047804 Štefan Chamula Ulica Adyho 2889/18, 98401 Lučenec ACLAS CRLX
1020113468 Ján Slaninka Pod Párovcami 47, 92101 Piešťany DITRON DI 50 MIRA, DITRON model MIRA, DITRON model HENY, DITRON model SIMA

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore