Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 11.12.2018
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
1020736519 Pavol Perháč Tatranská Polianka 22, 05982 Vysoké Tatry EFox - T - ELCOM RP80, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, MRP SOFIS, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, CRLX, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, ACLAS MRP CRLX, Euro-150 Flexy Plus
1081758964 Juraj Hruboš 120, 01322 Rosina Euro-1000 M, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini
1020127856 Marián Sabo Kamenné 1057/14, 90701 Myjava Euro-150 Flexy Plus, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart
1046641354 Martin Melničák 4, 06732 Maškovce Efox - T ELCOM LK-TE212, EURO 1000 M,EURO 1000 T, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, 1NPE 230 V 50 Hz/trieda I., Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, Euro-2100 T, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202, EFox - T - ELCOM RP80, MINI EFox
1020430961 Peter Omelka Gorazdova 1316/5, 95704 Bánovce nad Bebravou EFox - T - ELCOM RP80, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, DATECS DP-500/F, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, DATECS DP-50, DATECS MP-55L, DATECS MP-55B, DATECS MP-55LD, DATECS DP-50D, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, DATECS DP-50D/F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS MP-55B/F, DATECS DP-50/F, Euro-50 TE Mini model F, DATECS MP-55BP/F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-2100 model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T ELCOM LK-T20, ELCOM LK-T20/LK-T200, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, MINI EFox
1020092535 Branislav Ďuriš Zoborská 131, 95853 Skačany Euro-50 TE Mini model F, Euro-2100 T, uniPOS, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2100 TE, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - T Epson TM-T88iv, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1
1020313811 Juraj Patek Jána Halašu 2, 91108 Trenčín QUORION CR 29 model F, DATECS DP-50, QUORION QMP 5000 Model QMP 5040, QUORION QMP 5000 Model QMP 5020, QUORION QMP 5000 Model QMP 5142, QUORION QMP 5000 Model QMP 5286, QUORION QMP 5000 Model QMP 5000, QUORION QMP 18, DATECS DP-50/F, DATECS DP-50D/F, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55BP/F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS DP-500/F, DATECS DP-50, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, QUORION CR 28 model F
1048465297 Juraj Saukulič Hrnčiarové 475, 91612 Lubina FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220
1020504892 Marcela Bebjaková Trenčianska 83/22, 01851 Nová Dubnica CUSTOM model JSMART, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-50 T Mini, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, EFox - T - ELCOM RP80, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TSP-650, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, EASY-POS.2010 model: STP-131, EASY-POS.2010 model: TM-U950, Euro-200 T model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 TX model F, Euro-150 Flexy Plus, CUSTOM model BIG II, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG 3 TOUCH
1034435094 Csaba Tóth Nám.M.R.Štefánika 5/34, 94501 Komárno CRLX

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: