Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 27.4.2018
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
2022306066 BeeSoft s.r.o. Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava 4 - Lamač Euro-2000 TE Alpha model F, POS-4000, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F, Euro-200 TX, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, Euro-2100 T, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-500 TX Handy model F, FISCAL MODEL 20SW ver. 40, Euro-200 T model F, Euro-200 TE model F, Euro-1000 T model F, Euro-2000 T Alpha, Euro-100 T, Euro-200 TE, Euro-500 TE Handy, Euro-50 TE Mini, Euro-500 T Handy, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-50 Mini model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-200 T, Euro-2500 TX, Euro-2100 model F, POS-4000 model F, Euro-2000 TE Alpha, Euro-2100 TE, Euro-200 TX model F, Euro-1000 T, Euro-50TE Mini - Model F s S012BV1200100, Elcom-500 FP model F
2020398743 EMKE, spol. s.r.o. Dunajská 15, 94505 Komárno EASY-POS.2010 model: TM-U950, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T Epson TM-T88V, Sam4s ER-260BF, CUSTOM model JSMART, BIG 3 TOUCH, BIG 3, EASY-POS.2010 model: TSP-650, DITRON model HENY, Sam4s ER-260BFS, Sam4s ER-265BFR, Sam4s ER-260FS, Sam4s ER-265BFS, Epson FP-T88US M2-D, DITRON model SIMA, Efox - T BIXOLON SRP-350, EASY-POS.2010 model: SRP-350, BIG J, Efox - T Epson TM-T88iv, BIG II TOUCH, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: STP-131, MAX.COM, Efox - M BIXOLON SRP-275, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, Sam4s ER-265F, EASY-POS 96, Sam4s ER-265FR, Efox - T ELCOM LK-T200, Sam4s CM-230BF, EASY-POS.2010 model: TMU-220, Epson FP-T88US M2, Efox - M Epson TM-U220, BIG II, DITRON model ZIP, Sam4s ER-265BF, Sam4s ER-260FR, Sam4s ER-265FS, Efox - M ELCOM LK-D30, EASY-POS.2010 model: TM-T88, DITRON DI 50 MIRA, DITRON model MIRA, Sam4s ER-260F, Sam4s ER-230F
2023894466 ALKA SK, s.r.o. Letná 40, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto Euro-1000 T, FiskalPRO VX 520, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: OK085, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: TMT20, PCPOS2 model: W15, PCPOS2 model: W10, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Euro-150 Flexy Plus, Euro-150 TE Flexy, Euro-2100 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-200 TX model F, Euro-150 Flexy Plus, Euro-200 T model F, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, PCPOS1 model 3, PCPOS1 model 2, DATECS DP-500/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55BP/F, DATECS DP-50D/F, DATECS DP-50/F, Elcom-500 FP model F, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, Efox - T - ELCOM LKT20/LK-T200, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, SmartPrinterZ, Pegassino FT model S.BL112, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model B.SRP150, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, MINI EFox, PCPOS2 model: A15, PCPOS2 model: A10, POS-4000 model F, Euro-2500 TX model F, FiskalPRO VX 680, FiskalPRO VX 675, Fiskálny modul RETAX, DITRON model HENY, DITRON model SIMA, DITRON model MIRA, DITRON model QUADRA ETH, DITRON model QUADRA, DITRON model ZIP ETH, DITRON model ZIP, CUSTOM model BIG 3 TOUCH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG II, CUSTOM model JSMART, Euro-100 T model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 Alpha Model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 T Mini model F
2022245368 DVcom s.r.o. M. R. Štefánika 20/15, 97701 Brezno Euro-500 TX Handy model F, FiskalPRO VX 680, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 520, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: TMT20, FT4000, model: RP300, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-500 TE Handy, Euro-500 T Handy model F, FT4000, model: OK085, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T ELCOM LK-TE212, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-T200, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T Epson TM-T88iv, MINI EFox, Efox - T Epson TM-T88V, Euro-2000 T Alpha, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-50 T Mini model F, Euro-500 TE Handy model F, Elcom-500 FP model F, Euro-200 T, Euro-200 TE, Euro-50 TE Mini, Euro-200 TE model F, Euro-1000 T model F, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 Mini model F, Euro-2100 model F, Elcom-500 Fiscal Printer, FT4000, model: SRP350, Euro-2000 TE Alpha model F, FT4000, model: TMT88, Euro-2100 T, Euro-2100 TE, FT4000, model: SRP350.2, Euro-2500 TX, Euro-2100 TE model F, Euro-500 Handy model F, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: TMU220, Euro-100 T, Euro-500 TX Handy, Euro-200 T model F, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: TSP650, Euro-50 TE Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy, Euro-200 TX
2022790209 ADG, s.r.o. Jurigova 1488/3, 90845 Gbely Euro-500 TE Handy model F, Euro-150 Flexy Plus, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Elcom-500 FP model F, Euro-50 T Mini, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 TE Handy, Euro-500 T Handy, Euro-2100 TE model F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-2100 T, Euro-50 TE Mini model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TE model F, POS-4000, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 T Mini model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-1000 M, Euro-200 TE, Euro-1000 T, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2100 model F, POS-3000, Euro-200 T, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-500 T Handy model F, Euro-100 T, Euro-500 TX Handy, Euro-100 T model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-2000 TE Alpha, Euro-1000 T model F, Euro-200 TX, Euro-200 TX model F
2020121268 X - Tech, s. r. o. Gorkého 2, 03601 Martin FT4000, model: TSP650, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T - ELCOM LKT20/LK-T200, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, MINI EFox, Euro-150 Flexy Plus, Euro-50 T Mini model F, EFox - T - ELCOM RP80, FT4000, model: OK085, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 TE Alpha model F, FT4000, model: SRP350.1, Euro-2000 T Alpha, Euro-50TE Medi, Euro-2100 TE, Euro-500 TX Handy model F, FM 3000 I, Elcom-500 Fiscal Printer, FT4000, model: SRP350, Euro-500 T Handy, Euro-200 TX, Euro-200 TX model F, Euro-1000 T, Euro-50 TE Mini model F, Euro-500 TX Handy, Euro-100 T, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-2000 TE Alpha, Euro-500 TE Handy, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, FM 2000 E, Euro-500 T Handy model F, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMU220, Euro-50TE Smart, Euro-200 T, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE Mini, FT4000, model: SRP275, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 T Mini, Euro-200 TE model F, Euro-50 TE CASH model F, FM 2000 I, FM 3000 E, Euro-200 TE, Euro-500 TE Handy model F, FT4000, model: TMT88
2020500350 CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505, 04801 Rožňava Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, FP-U220US, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 T model F, Euro-50 T Mini, Euro-100 T, Euro-50 TE Mini, Euro-200 TX model F, Euro-1000 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-50 T Mini model F, Euro-2100 TE model F, Euro-2000 TE Alpha, Euro-2100 TE, EASY-POS 96, Euro-2100 model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-500 TX Handy model F, Euro-2000 T Alpha model F, EURO 1000 M,EURO 1000 T, Euro-200 T, Euro-100 T model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-2000 TE Alpha model F, FP-T88US M2
2023754029 S úsmevom s.r.o. Námestie Slobody 1935/2, 96001 Zvolen FT4000, model: SP500, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: RP300, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: TMT20
2022465984 BACKBONE, s.r.o. Medená 25, 81102 Bratislava FT4000, model: TMT20, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: OK085, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350
2020224140 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava 5 - Petržalka Epson FP-T88US M2

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore