Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W3

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 28.1.2020
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
2023473452 LaCreation, s. r. o. Budatínska 25, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka FT4000, model: SRP275, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: OK085, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: SRP350.1, FT007 (BIXOLON SRP-350), FT4000, model: TMT20, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: SP500
2023553587 LIPMED s.r.o. T. G. Masaryka 1119/6, 96001 Zvolen FiskalPRO VX 680, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2100 TE, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, FT4000, model: SRP350, ORGTECH 2002 model F, FT4000, model: SRP275, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, QUORION CR 28 model F, QUORION CR 29 model F, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, MINI EFox, Euro-2000 T Alpha, Euro-2000 TE Alpha, Euro-150 Flexy Plus, QUORION QMP 18, EFox - T - ELCOM RP80, FT4000, model: TMT20, FiskalPRO VX 520, FiskalPRO VX 675
2022625286 CIMO, s.r.o. Tranovského 110/2, 03101 Liptovský Mikuláš FP-U220US, Epson FP-T88US M2
2022861654 Hardware SK, s.r.o. Kamenná 11, 01001 Žilina Elcom-500 FP model F, BlackCat Model: Posiflex XP-3000 series, BlackCat Box Model: SRP-350F, BlackCat Model: SRP-350F, CUSTOM model BIG II, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG 3 TOUCH, CUSTOM model JSMART, KUBE II F, KUBE II F ETH, Sam4s ER-230F, Sam4s ER-230BF, Sam4s ER-260F, Sam4s ER-265BF, DITRON model MIRA, DITRON model SIMA, DITRON model HENY, DITRON model ZIP, DITRON model ZIP ETH, DITRON model QUADRA, DITRON model QUADRA ETH, FT4000, model: TMT20, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SP500, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: RP300, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP275, Euro-1000 T model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 T Mini model F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-150 Flexy Plus, Euro-150 TE Flexy, MINI EFox, Euro-200 TE model F, Euro-200 TX model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T - ELCOM LKT20/LK-T200, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, FiskalPRO VX 520, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 680, DITRON DI 50 MIRA, Efox - M Epson TM-U220, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30
2024185328 NYX ART s. r. o. Námestie slobody 25, 06601 Humenné Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 T Mini model F, MINI EFox, Elcom-500 FP model F, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T - ELCOM LKT20/LK-T200, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Euro-150 Flexy Plus, Euro-150 TE Flexy, Euro-2100 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 T model F, Euro-100 T model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-50 TE CASH model F
2023817543 adamSoft, s. r. o. Vajnorská 84/22, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220A, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS.2010 model: TSP-650, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, EASY-POS.2010 model: STP-131, EASY-POS.2010 model: TM-U950, EASY-POS.2016 E model:TM-T88, EASY-POS.2016 E Model:SRP 350, EASY-POS.2016 E Model:TM-U220PD, EASY-POS.2016 E Model:BIXOLON SRP350IIplus, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220D, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-H6000, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-T88IV, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-T88V, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PB, EASY-POS.2016 E Model:BIXOLON SRP350II, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PA, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220B
2023500666 EuroServis LK spol. s r. o. Kalinkovo 576, 90043 Kalinkovo EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PB, SmartPrinterZ, PCPOS2 model: A15, PCPOS2 model: A10, PCPOS2 model: W15, PCPOS2 model: W10, PCPOS1 model 3, PCPOS1 model 2, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegassino FT model S.BL112, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model B.SRP150, Pegas WN model TH230, VFD/LCD, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, DITRON model MIRA, DITRON model SIMA, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, EASY-POS.2010 model: STP-131, EASY-POS.2010 model: TM-U950, DITRON model HENY, Sam4s ER-230F, Sam4s ER-230BF, CUSTOM model JSMART, CUSTOM model BIG II, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG 3 TOUCH, FT4000, model: TMT20, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: RP300, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SP500, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: TMU950, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TSP-650, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T - ELCOM LKT20/LK-T200, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, EFox - T - ELCOM RP80, Elcom-500 FP model F, MINI EFox, Euro-50 T Mini model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Euro-1000 T model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 TX model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-150 Flexy Plus, FiskalPRO VX 520, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 680, DITRON model ZIP, DITRON model ZIP ETH, DITRON model QUADRA, DITRON model QUADRA ETH, EASY-POS.2016 E model:TM-T88, MRP CRLX, ACLAS MRP CRLX, EASY-POS.2016 E Model:SRP 350, EASY-POS.2016 E Model:TM-T88V, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-H6000, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-T88IV, EASY-POS.2016 E Model:BIXOLON SRP350II, EASY-POS.2016 E Model:BIXOLON SRP350IIplus, EASY-POS.2016 E Model:TM-U220PD, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220A, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220B, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220D, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PA
2020275092 DRÁČIK - DUVI, s.r.o. Brusnicová 7, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto FM 41 Z5T5, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, FISCAL MODEL 20SW ver. 40, FISCAL model 41 Z1T1, FISCAL model 41 Z2T2, FISCAL model 41 Z3T3, FISCAL model 41 Z4T4, FISCAL model 41 Z5T5, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegassino FT model B.SRP150, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model S.BL112, FM 41 PRT, FM 41 Z1T1, FM 41 Z2T2, FM 41 Z3T3, FM 41 Z4T4
2020516212 3J - SOFT POPRAD, spol. s r.o. Hraničná 12, 05801 Poprad Euro-150 Flexy Plus, SOFOS RETAX, EURO 1000 M,EURO 1000 T, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Euro-500 T Handy, EASY-POS 96, MRP-PC MaRe, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, MRP SOFIS, Euro-2000 TE Alpha, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-50 Mini model F, Euro-2500 TX, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 T, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-500 Handy model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Euro-50 TE Mini model F, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Euro-2500 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Euro-50 TE CASH model F, CRLX, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE212, MINI EFox, EFox - T - ELCOM RP80
2020480869 FAIRSOFT SLOVAKIA, s.r.o., Košice Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto FM 41 Z3T3, FM 41 PRT, FM 41 Z1T1

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: