Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W7

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 13.12.2019
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
1082249509 Eva Rontšinská Hrnčiarska 3763/4, 07101 Michalovce Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Elcom-500 FP model F, MINI EFox, FiskalPRO VX 520, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 680, Euro-50 T Mini model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-100 T model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-200 T model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 TX model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-1000 T model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2100 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-150 Flexy Plus, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - M Epson TM-U220
1020458087 Vladimír Juríček Štúrova 1304/28, 02404 Kysucké Nové Mesto MRP CRLX, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, MRP SOFIS, Pegas FM-06, Sam4s ER-230F, Sam4s CM-230F, Sam4s ER-230BF, Sam4s CM-230BF, BlackCat Box Model: SRP-350F, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, BlackCat Model: Posiflex XP-3000 series, BlackCat Model: SRP-350F, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/0, Pegas FM-06, Model G.1.0/0, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegassino FT model B.SRP150, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model S.BL112, CRLX, BIG II TOUCH, BIG II, BIG J, MAX.COM, DITRON model ZIP, MRP CRLX, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS MP-55BP/F, DATECS DP-50D/F, DATECS DP-500/F, DATECS DP-50/F, DATECS DP-500/F
1020504892 Marcela Bebjaková Trenčianska 83/22, 01851 Nová Dubnica CUSTOM model JSMART, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-50 T Mini, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, EFox - T - ELCOM RP80, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TSP-650, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, EASY-POS.2010 model: STP-131, EASY-POS.2010 model: TM-U950, Euro-200 T model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 TX model F, Euro-150 Flexy Plus, CUSTOM model BIG II, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG 3 TOUCH
1034435094 Csaba Tóth Nám.M.R.Štefánika 5/34, 94501 Komárno CRLX
1028676385 Jozef Ozorák 254, 94123 Andovce FT4000, model: TSP650, FISCAL model 41 Z1T1, FISCAL model 41 Z2T2, FISCAL model 41 Z3T3, FISCAL model 41 Z4T4, FISCAL model 41 Z5T5, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220
1020054761 Andrej Barcík 128, 98532 Trenč Euro-50TE Smart, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Medi
1027601256 Tibor Myslík SNP 752/9, 92521 Sládkovičovo Euro-150 Flexy Plus, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart
1020419510 Robert Pócs Gúgska 27, 94082 Nové Zámky FT4000, model: OK085, AXIS s fisk.modulom FM2004 CF POS X2+PCI, FISCAL model 41 Z1T1, FISCAL model 41 Z3T3, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650, FM 41 PRT
1020287059 Miroslav Včelka Orgovánová 1070/4, 90501 Senica Pegas WN model TH230, VFD/LCD, CRLX, DATECS DP-50, DATECS DP-50/F, DATECS DP-500, DATECS DP-500/F, DATECS DP-50D, DATECS DP-50D/F, DATECS MP-55B, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55BP/F, DATECS MP-55L, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55LD, DATECS MP-55LD/F, MRP SOFIS, MRP-PC MaRe, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, ACLAS MRP CRLX, Pegas FM-06, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.1.0/0, Pegas FM-06, Model B.2.0/0, Pegas FM-06, Model B.3.0/0, Pegas FM-06, Model B.4.0/0, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model E.1.0/0, Pegas FM-06, Model E.2.0/0, Pegas FM-06, Model E.3.0/0, Pegas FM-06, Model E.4.0/0, Pegas FM-06, Model G.1.0/0, Pegas FM-06, Model G.2.0/0, Pegas FM-06, Model G.3.0/0, Pegas FM-06, Model E.4.0/0, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas tes FP model ODP-200, VFD/LCD, Pegas tes FP model ODP-500, VFD/LCD, Pegas tes FP model PP6800, VFD/LCD, Pegas tes FP model TRP-100, VFD/LCD, Pegas tes model XP3312, Pegas tes model XP3315, Pegas WN model TH210, VFD/LCD, Pegas WN model TH230, VFD/LCD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.1.0/0, Pegas FM-06, Model B.2.0/0, Pegas FM-06, Model B.3.0/0, Pegas FM-06, Model B.4.0/0, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model E.1.0/0, Pegas FM-06, Model E.2.0/0, Pegas FM-06, Model E.3.0/0, Pegas FM-06, Model E.4.0/0, Pegas FM-06, Model G.1.0/0, Pegas FM-06, Model G.2.0/0, Pegas FM-06, Model G.3.0/0, Pegas FM-06, Model E.4.0/0, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas tes FP model ODP-200, VFD/LCD, Pegas tes FP model ODP-500, VFD/LCD, Pegas tes FP model PP6800, VFD/LCD, Pegas tes FP model TRP-100, VFD/LCD, Pegas tes model XP3312, Pegas tes model XP3315, Pegas WN model TH210, VFD/LCD
1020355017 Dušan Vereš Bratislavská 20a, 92101 Piešťany Euro-150 Flexy Plus, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: