Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 20.6.2019
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
1020479680 Vladimír Čavoj Revolučná 152/5, 03105 Liptovský Mikuláš Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, DATECS DP-50, DATECS MP-55L, DATECS MP-55B, DATECS MP-55LD, DATECS DP-50D, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, DATECS DP-500, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD
1046449767 Jozef Melicher Orviská cesta 7471/15A, 92101 Piešťany PCPOS2 model: A10, DATECS DP-500/F, DATECS DP-50, DATECS MP-55L, DATECS MP-55B, DATECS MP-55LD, DATECS DP-50D, SECOM, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, FISCAL model 41 Z1T1, FISCAL model 41 Z2T2, FISCAL model 41 Z3T3, FISCAL model 41 Z4T4, FISCAL model 41 Z5T5, DATECS DP-500, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, DATECS DP-50D/F, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, DATECS MP-55L/F, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, DATECS MP-55LD/F, DATECS MP-55B/F, DATECS DP-50/F, Pegas tes model XP3312, Pegas tes model XP3315, Pegas tes FP model PP6800, VFD/LCD, Pegas tes FP model TRP-100, VFD/LCD, Pegas tes FP model ODP-200, VFD/LCD, Pegas tes FP model ODP-500, VFD/LCD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegassino FT model B.SRP150, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model S.BL112, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, PCPOS1 model 3, DATECS MP-55BP/F, PCPOS1 model 2, PCPOS2 model: A15, SmartPrinterZ, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, PCPOS2 model: W15, PCPOS2 model: W10
1072685713 Peter Mocsi Kozmonautov 51, 94301 Štúrovo Elcom-500 FP model F, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, QUORION CR 28 model F, QUORION CR 29 model F, OPTIMA CR 30 model F, OPTIMA CR 30T model F, OPTIMA CR 30T2 model F, WisDor CR18X model F, DITRON DI 50 MIRA, DITRON model ZIP, DITRON model SIMA, DITRON model HENY, QUORION QMP 18, CUSTOM model JSMART, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SP500, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: OK085, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: TMT20, DITRON model MIRA, CUSTOM model BIG 3 TOUCH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG II, Euro-50 T Mini model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 TX model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-150 Flexy Plus, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T - ELCOM LKT20/LK-T200, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, MINI EFox
1020417090 Libor Hanulay Šoltésovej 29, 94059 Nové Zámky MINI EFox, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, DATECS DP-500/F, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Sam4s ER-260F, Sam4s ER-260BF, Sam4s ER-265BF, Sam4s ER-265F, DATECS DP-50, DATECS MP-55L, DATECS MP-55B, DATECS MP-55LD, DATECS DP-50D, Euro-2000 TE Alpha, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, DATECS DP-500, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 Alpha Model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, DATECS DP-50D/F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS MP-55B/F, DATECS DP-50/F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F
1020517575 Anton Vojtek Ľ.Štúra 12/15, 01861 Beluša MINI EFox, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, FISCAL MODEL 20SW ver. 40, Sam4s ER-260F, Sam4s ER-260BF, Sam4s ER-265BF, Sam4s ER-265F, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 TE model F, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, ER 260F, ER 260BF, Efox - M Epson TM-U220, Euro-50 TE Mini model F
1070938462 František Hvizda 85, 08641 Janovce FiskalPRO VX 680, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-50TE Mini - Model F s S012BV1200100, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Sam4s ER-230F, Sam4s ER-230BF, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, DITRON DI 50 MIRA, DITRON model ZIP, DITRON model MIRA, DITRON model SIMA, DITRON model HENY, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, CUSTOM model JSMART, CUSTOM model BIG II, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG 3 TOUCH, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, FiskalPRO VX 520, FiskalPRO VX 675
1020704333 Ján Rychvalský J. Grešáka 18, 08501 Bardejov MRP SOFIS
1020644251 Milan Javornický Bauerova 34, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP FT4000, model: TSP650, Euro-2000 T Alpha, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Euro-500 T Handy, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Elcom-500 FP model F, Sam4s ER-230F, Sam4s ER-230BF, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, FT4000, model: SP500, Pegas FM-06, Model B.1.0/0, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/0, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/0, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/0, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/0, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/0, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/0, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/0, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/0, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/0, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/0, Pegas FM-06, Model B.4.0/0, Euro-50 TE Mini model F, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Euro-2500 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, MINI EFox, Pegassino FT model B.SRP150, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model S.BL112, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: OK085, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220
1020314845 Stanislav Sliepka Jiráskova 1879, 91101 Trenčín MRP-PC MaRe
1020319916 Peter Bažík Hodžova 1489/39, 91101 Trenčín EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PD, EASY-POS 96, FM 3000, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, FM 2000, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TMU-220, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, UPOS v.1.0 s fis. tlačiarňou FP-T88US M2, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-H6000, EASY-POS.2016 E model:TM-T88, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-T88IV, EASY-POS.2016 E Model:TM-T88V, EASY-POS.2016 E Model:BIXOLON SRP350IIplus, EASY-POS.2016 E Model:SRP 350, EASY-POS.2016 E Model:BIXOLON SRP350II, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220A, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220B, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220D, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PA, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PB

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: