Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 26.9.2017
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
2022069478 PCL SERVIS s.r.o. Prievozská 32, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, BLACK BOX 2009 BIXOLON SRP-350, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Efox - M Epson TM-U220, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Efox - M BIXOLON SRP-275, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, FT001 (EPSON TM-T88), ELCOM LK-T20/LK-T200, L.S.S.W LETAX Mo FT007(BIXOLON SRP-350), Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, FT006 (EPSON TM-U210), Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1
2020095275 SAD Banská Bystrica, a.s. Partizánska cesta 97, 97467 Banská Bystrica EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: STP-131, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: TSP-650, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TM-U950
2020153762 MARS NITRA, s.r.o. Bottova 18, 94901 Nitra FT4000, model: SP500, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: TMU950, FM 2000, FT4000, model: HSP7000, BlackCat Model: SRP-350F, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: OK085, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP275, BlackCat Box Model: SRP-350F, FM 3000, FT4000, model: TMT20, BlackCat Model: Posiflex XP-3000 series, FT4000, model: RP300
2020503518 VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves FM 3000 I, FM 3000 E, FM 2000 E, FM 2000 I
2020258999 OMNISYS a.s. Nové Záhrady I/11, 82105 Bratislava 2 - Ružinov FM 3000 I, FM 2000 E, FM 3000 E, FM 2000 I
2020492518 Najavo, s.r.o. Hlavná 68, 04001 Košice - m.č. Staré Mesto Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Sam4s ER-230BF, Sam4s ER-230F, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, FT-T88 FMSK, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, TH230 FMSK, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, TH210 FMSK, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1
2020058381 INDEX s.r.o. Košice Mlynská 26, 04001 Košice - m.č. Staré Mesto FM 2000, FM 3000
2020077312 Slomed s.r.o. Levická 11, 94901 Nitra L.S.S.W LETAX Model FT006(EPSON TM-U210), Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, FT4000, model: SRP350, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, FT4000, model: SRP350.1, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, L.S.S.W LETAX Model FT001(EPSON TM-T88), FT4000, model: PP6800, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: OK085, FT4000, model: TMU220, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, L.S.S.W LETAX Model FT004(EPSON TM-U950), FT4000, model: SRP350.2, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, L.S.S.W LETAX Mo FT007(BIXOLON SRP-350), Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, FM HATES HF-POS, FT4000, model: TMT88, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, FT4000, model: TSP650, L.S.S.W LETAX Model FT005(EPSON TM-U220), Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, L.S.S.W LETAX Mo FT002(EPSON TM-H6000), FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, L.S.S.W LETAX Model FT003(EPSON TM-U675)
2020021377 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 06042 Kežmarok FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: OK085, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: RP300, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: TMU950
2020327188 NOVUM SK spol. s r.o. Kasárenská 1763, 91105 Trenčín Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-2100 TE, Euro-200 TX model F, Elcom-500 Fiscal Printer, FT4000, model: SP500, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, FT4000, model: TMT20, Euro-200 TX, Euro-1000 T model F, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Euro-50TE Mini - Model F s S012BV1200100, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: TMU950, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Euro-500 TX Handy, Efox - T Epson TM-T88V, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Euro-150 TE Flexy, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Euro-200 T, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Euro-2000 Alpha Model F, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: TMT88, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, ELCOM LK-T20/LK-T200, Euro-2100 T, Euro-200 TE, Euro-50 T Mini model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TE model F, CHD 3010 T, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - T ELCOM LK-T20, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Euro-100 T, Euro-100 T model F, Efox - M ELCOM LK-D30, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Euro-2500 TX, Euro-2100 model F, Euro-500 TE Handy model F, Efox - M BIXOLON SRP-275, FT4000, model: TMH6000, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Euro-500 TX Handy model F, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: OK085, FT4000, model: TSP650, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, FT4000, model: HSP7000, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Euro-500 T Handy, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Efox - M Epson TM-U220, Euro-2000 T Alpha model F, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU220, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Euro-50 TE CASH model F, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Euro-2100 TE model F, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Euro-2000 TE Alpha, Euro-500 TE Handy, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Efox - T Epson TM-T88iv, Euro-50 TE Mini model F, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Euro-50 TE Mini, Euro-2000 TE Alpha model F, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Epson FP-T88US M2-D, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, MINI EFox, FM HATES HF-POS, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, Pegas FM-06, Model E.4.0/1

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore