Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
3

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 20.10.2019
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
1032212544 Peter Šenkár Okružná 2825/30B, 97901 Rimavská Sobota CUSTOM model BIG 3 TOUCH, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Sam4s ER-260F, Sam4s ER-260BF, Sam4s ER-265BF, Sam4s ER-265F, Euro-50 T Mini, Euro-2100 TE, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Sam4s ER-230F, Sam4s ER-230BF, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, DITRON DI 50 MIRA, BIG II TOUCH, DITRON model ZIP, DITRON model SIMA, DITRON model HENY, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, CUSTOM model JSMART, DITRON model MIRA, Euro-150 Flexy Plus, CUSTOM model BIG II, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG 3
1020209201 Ladislav Milo Gessayova 12, 85103 Bratislava - mestská časť Petržalka Euro-500 T Handy model F, Euro-80B/Euro-80B, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Euro-150 Flexy Plus, POS-4000 model F, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, EFox - T - ELCOM RP80
1020320477 Naďa Adamčíková Vajnorská 84, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS 96, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII
1020197420 Pavel Blažek Jašíkova 3151/15, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII
1082249509 Eva Rontšinská Hrnčiarska 3763/4, 07101 Michalovce Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Elcom-500 FP model F, MINI EFox, FiskalPRO VX 520, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 680, Euro-50 T Mini model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-100 T model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-200 T model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 TX model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-1000 T model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2100 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-150 Flexy Plus, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - M Epson TM-U220
1020458087 Vladimír Juríček Štúrova 1304/28, 02404 Kysucké Nové Mesto MRP CRLX, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, MRP SOFIS, Pegas FM-06, Sam4s ER-230F, Sam4s CM-230F, Sam4s ER-230BF, Sam4s CM-230BF, BlackCat Box Model: SRP-350F, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, BlackCat Model: Posiflex XP-3000 series, BlackCat Model: SRP-350F, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/0, Pegas FM-06, Model G.1.0/0, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegassino FT model B.SRP150, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model S.BL112, CRLX, BIG II TOUCH, BIG II, BIG J, MAX.COM, DITRON model ZIP, MRP CRLX, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS MP-55BP/F, DATECS DP-50D/F, DATECS DP-500/F, DATECS DP-50/F, DATECS DP-500/F
1020355017 Dušan Vereš Bratislavská 20a, 92101 Piešťany Euro-150 Flexy Plus, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi
1020021926 Oto Paluba Ťačevská 605/20, 08501 Bardejov FT4000, model: TMT20, FM 3000 I, FM 2000 I, FM 3000 E, FM 2000 E, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650
1020092535 Branislav Ďuriš Zoborská 131, 95853 Skačany Euro-50 TE Mini model F, Euro-2100 T, uniPOS, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2100 TE, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - T Epson TM-T88iv, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1
1020313811 Juraj Patek Jána Halašu 2, 91108 Trenčín QUORION CR 29 model F, DATECS DP-50, QUORION QMP 5000 Model QMP 5040, QUORION QMP 5000 Model QMP 5020, QUORION QMP 5000 Model QMP 5142, QUORION QMP 5000 Model QMP 5286, QUORION QMP 5000 Model QMP 5000, QUORION QMP 18, DATECS DP-50/F, DATECS DP-50D/F, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55BP/F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS DP-500/F, DATECS DP-50, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, QUORION CR 28 model F

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: