Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 22.2.2018
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
2020099994 Top Print, s.r.o. Revolučná 870/2, 01001 Žilina FT4000, model: SRP350.2, FISCAL model 41 Z1T1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, FT4000, model: TSP650, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, FT4000, model: SRP275, DATECS DP-50D, DATECS MP-55LD, FT005 (EPSON TM-U220), DATECS DP-500, FT4000, model: SP500, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, DATECS DP-50, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: RP300, FT4000, model: HSP7000, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: OK085, FT4000, model: TMT88, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, DATECS MP-55L, DATECS MP-55B, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, FT4000, model: TMU950
2020514023 Storm s.r.o. Nám. sv. Egídia 40/57, 05801 Poprad FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TMT20, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FTNT4000 model: LX300, FT4000, model: SRP350.1, FM 2000 E, Epson FP-T88US M2, FM 3000 I, FT4000, model: TSP650, FM 2000 I, FM 3000 E, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88
2120034906 SM SERVIS s.r.o. Horská 1311/6, 95806 Partizánske Efox - T Epson TM-T88iv, ELCOM LK-T20/LK-T200, POS-4000 model F, Euro-2500 TX model F, Euro-150 Flexy Plus, Euro-150 TE Flexy, Euro-2100 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 T model F, Euro-100 T model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 T Mini model F, Efox - T ELCOM LK-T200, MINI EFox, Elcom-500 FP model F, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T Epson TM-T88V
2120054464 T servis - Boledovič s.r.o. Velehradská 11, 82108 Bratislava-Ružinov CUSTOM model JSMART, DITRON model QUADRA ETH, DITRON model QUADRA, DITRON model ZIP ETH, DITRON model ZIP, DITRON model HENY, DITRON model SIMA, DITRON model MIRA, CUSTOM model BIG 3 TOUCH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG II
2120074913 PH-SERVICES s.r.o. Komenského 57, 04001 Košice - mestská časť Sever EASY-POS.2010 model: TM-U950, Elcom-500 FP model F, MINI EFox, Elcom-500 FP model F, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, ELCOM LK-T20/LK-T200, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, FP-T88US M2, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Euro-50 TE CASH model F, Euro-150 Flexy Plus, Euro-150 TE Flexy, Euro-2100 TE model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 T model F, Euro-100 T model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 T Mini model F, EASY-POS.2010 model: TSP-650, EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: SRP-350
2120084032 SUPPNet s. r. o. Námestie SNP 482/23, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto FT4000, model: HSP7000, FiskalPRO VX 680, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 520, MINI EFox, Elcom-500 FP model F, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, Efox - T ELCOM LK-TE212, Efox - T ELCOM LK-TE202, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T - ELCOM LKT20/LK-T200, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Euro-150 Flexy Plus, Euro-150 TE Flexy, Euro-2100 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 T model F, Euro-100 T model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 T Mini model F, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, SmartPrinterZ, PCPOS2 model: A15, PCPOS2 model: A10, PCPOS2 model: W15, PCPOS2 model: W10, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegassino FT model S.BL112, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model B.SRP150, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, PCPOS1 model 3, PCPOS1 model 2, DATECS MP-55L, DATECS DP-500/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55BP/F, DATECS DP-50D/F, DATECS DP-50/F, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: TMT20, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: SP500, FT4000, model: RP300, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMU220
2120158194 BIBO DESIGN s.r.o. Horný Šianec 3135, 91101 Trenčín ACLAS MRP CRLX
2120182427 DigiSOL s.r.o. 152, 96231 Sielnica ACLAS MRP CRLX, MRP CRLX
2120207001 Obchod PC, s.r.o. Pod Kalváriou 913/65, 95501 Topoľčany MRP CRLX, Pegassino FT model B.SRP150, Pegassino FT model S.BL112, Pegassino FT model G.5870, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, PCPOS1 model 3, PCPOS1 model 2, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, PCPOS2 model: A15, PCPOS2 model: A10, PCPOS2 model: W10, PCPOS2 model: W15, QPRINT - XML model FT, QUORION CR 21 model F, QUORION CR 20 model F, QUORION QMP 18
2120213458 IT - COMPUTERS s.r.o. Ľ. Fullu 1988/12, 96001 Zvolen Elcom-500 FP model F, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, Efox - T - ELCOM LKT20/LK-T200, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Euro-1000 T model F, Euro-150 Flexy Plus, Euro-150 TE Flexy, Euro-2100 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 T model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-100 T model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50 T Mini model F, MINI EFox

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore