Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
2

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 22.8.2018
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
2020420985 IKARCOM, s.r.o. M.Rázusa 24, 95501 Topoľčany FT4000, model: SP500, FiskalPRO VX 680, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 520, EFox - T - ELCOM RP80, FT4000, model: TMT20, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-150 Flexy Plus, Euro-500 T Handy, Euro-200 T, Euro-100 T, MINI EFox, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, EURO 1000 M,EURO 1000 T, FM 196 IKARCOM BIOS 131, Euro-1000 T model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-150 TE Flexy, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T ELCOM LK-T200, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, ACLAS MRP CRLX, Euro-2000 T Alpha, Euro-2100 model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: TMU220, Euro-200 T model F, FT4000, model: HSP7000, Euro-50 T Mini model F, FT4000, model: SRP350.2, Euro-100 T model F, FT4000, model: TMT88, Euro-2100 T, Euro-200 TE model F, Euro-50 TE Mini model F, FT4000, model: SRP350, Euro-50 TE CASH model F, Euro-2000 TE Alpha, EURO 2000 M Alpha, Euro-2100 TE model F, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, Euro-1000 M, FT4000, model: OK085, FT4000, model: RP300, Euro-2100 TE, Euro-500 TX Handy model F, EURO 50 mini, Euro-200 TX model F, FT4000, model: SRP275
2020432029 P.A.N. spol. s r.o. Zvolenská 11024/30, 03601 Martin FT4000, model: TSP650, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: RP300
2023019383 Enttive, s. r. o. Vansovej 2, 81103 Bratislava 1 - Staré Mesto EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PB, EASY-POS.2016 E Model:TM-U220PD, EASY-POS.2016 E model:TM-T88, EASY-POS.2016 E Model:SRP 350, EASY-POS.2010 model: TM-U950, EASY-POS.2010 model: STP-131, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, EASY-POS.2010 model: TSP-650, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PA, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220D, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220B, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220A, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-H6000
2022846782 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53, 01001 Žilina FM 3000, FM 2000
2020434317 WEGA Martin, v.o.s. R. Viesta 4080/19, 03601 Martin Efox - M ELCOM LK-D30, Euro-150 TE Flexy, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-500 T Handy, Euro-150 Flexy Plus, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, EFox - T - ELCOM RP80, Euro-200 T model F, ELCOM LK-T20/LK-T200, Euro-100 T, Euro-2100 model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-200 TE model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M BIXOLON SRP-275, Euro-50TE Medi, Efox - T Epson TM-T88V, Euro-2100 TE, Euro-100 T model F, Efox - M Epson TM-U220, Euro-500 TE Handy model F, MINI EFox, Euro-50 T Mini model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T Epson TM-T88iv, Elcom-500 FP model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-50TE Smart, Euro-2000 T Alpha, Euro-2100 T, Euro-200 TE, Euro-200 TX model F, Euro-2100 TE model F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-2000 TE Alpha
2020235162 ENTO Železiarstvo, s.r.o. Turbínová 1, 83104 Bratislava 3 - Nové Mesto Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, A3 POS, Pegas FM-06, Model E.2.0/1
2020312998 Happy FUTURE spol.s r.o. Beckovská 15, 82104 Bratislava 2 - Ružinov FM HATES HF-POS
2022930250 VAROS TRADE, s.r.o. Rudlovská cesta 53, 97401 Banská Bystrica FT4000, model: TSP650, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: OK085, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TMT20, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: SRP350.1
2023238228 Alfasat s.r.o. Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou DITRON model ZIP, MINI EFox, Elcom-500 FP model F, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M Epson TM-U220, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, Efox - T - ELCOM LKT20/LK-T200, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Euro-150 Flexy Plus, Euro-150 TE Flexy, Euro-2100 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-200 T model F, Euro-100 T model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 T Mini model F, CUSTOM model JSMART, CUSTOM model BIG 3 TOUCH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG II, DITRON DI 50 MIRA
2020335812 Cetus, spol. s r.o. Pribišova 43, 84105 Bratislava 4 - Karlova Ves EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TM-U950, EASY-POS.2010 model: STP-131, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, EASY-POS.2010 model: TSP-650, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS.2010 model: TM-T88

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: