Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam distribútorov pohonných látok

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje distribútora pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom distribútora pohonných látok, číslo povolenia na distribúciu, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 24.1.2022
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
527411600029 24h oil s. r. o. Bratislava 84103 Rozálska 8 26.04.2016 01.04.2018
527411900023 A Tankstelle s. r. o. Bratislava 81108 Cukrová 14 25.03.2019 07.05.2020
527411500208 A-Z TRADERS s.r.o. Bratislava 81102 Tallerova 4 25.11.2015 01.04.2018
527411800113 A-Z TRADERS s.r.o. Bratislava 81102 Tallerova 4 26.09.2018 18.12.2019
667111500003 A. S. T., s.r.o. Ilava 01901 Ružová 109/12 24.02.2015 01.04.2018
527411400218 A.R.R Stav Slovensko s. r. o. Nový Život 93038 Tonkovce 321 06.10.2014 05.02.2018
615711400018 ACHP Levice a.s. Levice 93401 Podhradie 31 26.02.2014 01.04.2018
615711800002 ACHP Levice a.s. Levice 93401 Podhradie 31 03.04.2018 31.01.2019
615711900003 ACHP Levice a.s. Levice 93401 Podhradie 31 28.02.2019
587111400045 ADA WASTE, s.r.o. Galanta 92401 Bratislavská 1611/74 09.05.2014 01.04.2018

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku