Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Zoznam distribútorov pohonných látok

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje distribútora pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom distribútora pohonných látok, číslo povolenia na distribúciu, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam distribútorov pohonných látok vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.4.2021
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
587111500005 AGROMINI, spol. s r.o. Galanta 924 00 Hody 1224 06.02.2015 06.02.2015
667311400033 PaM Diesel, spol.s.r.o. Trenčín 911 05 Zlatovská 36 09.07.2014 29.01.2015
666711400003 JH-NOVA s.r.o. Nitrica 972 22 Nitrica 488 17.02.2014 30.10.2014
566511400001 Ing. Tibor Zagiba - Zagiba OIL Brzotín 049 51 Bak 589 29.01.2014 04.02.2015
666711400023 DINERO EXTRA, s.r.o. Handlová 972 51 Partizánska 166/59 02.07.2014 04.11.2014
520011400052 P R O B U G A S a. s. Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06 Nám. 1. mája 18 06.11.2014
616311400030 RALDES, s.r.o. Tovarníky 955 01 Pod kaštieľom 276 18.11.2014
587111400046 PO - INPORT s.r.o. Bratislava 841 07 J. Smreka 1 13.05.2014 31.07.2014
520011400015 P R O B U G A S a. s. Bratislava 25 829 81 Miletičova 23 04.02.2014 24.11.2014
510011400003 KRALUPOL SK s.r.o. Banská Bystrica 974 05 Zvolenská cesta 13 28.05.2014

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: