Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam distribútorov pohonných látok

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje distribútora pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom distribútora pohonných látok, číslo povolenia na distribúciu, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na distribúciu.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 20.10.2021
Číslo povoleniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydaniaDátum odňatia
667111500003 A. S. T., s.r.o. Ilava 01901 Ružová 109/12 24.02.2015 01.04.2018
527411900023 A Tankstelle s. r. o. Bratislava 81108 Cukrová 14 25.03.2019 07.05.2020
615711800002 ACHP Levice a.s. Levice 93401 Podhradie 31 03.04.2018 31.01.2019
615711900003 ACHP Levice a.s. Levice 93401 Podhradie 31 28.02.2019
615711400018 ACHP Levice a.s. Levice 93401 Podhradie 31 26.02.2014 01.04.2018
587111400045 ADA WASTE, s.r.o. Galanta 92401 Bratislavská 1611/74 09.05.2014 01.04.2018
626211400044 ADS Vranov, s.r.o. Vranov nad Topľou 09301 Mlynská 1345 19.12.2014 01.04.2018
527411500079 ADVANCE OIL s. r. o. Žilina 01001 Komenského 8854/19 20.03.2015 01.04.2018
607811800002 ADVANCE OIL s. r. o. Žilina 01001 Komenského 8854/19 03.04.2018
607311800002 AF-CAR, s.r.o. Liptovský Mikuláš 03104 Okoličianska 65 03.04.2018 29.03.2019

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku