Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W3

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam daňových dlžníkov vo formáte XML alebo CSV v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2019 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.12.2019 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
MaxWax DRUŽSTVO Bardejov 08501 Toplianska 3969/24 941.57
MAXWEL s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Kopčianska 63 83031.72
MAXX Bratislava s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Záhradnícka 26 8160.00
MAXX PRO INVESTMENTS s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Galvaniho /12/B 560.00
maxx realitná kancelária, s.r.o. Trnava 91701 Hlavná /3 493.67
Maxx s.r.o. Nitra 94901 Doležalova 4 693.58
Maxx tuning s.r.o. Žilina 01008 Nám. Ľudovíta Fullu 25/8384 5183.10
Maxxel a. s. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82003 Vlčie hrdlo 102176.44
MaxxIKA, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Liptovská 2 660.00
MAXXSUN s.r.o. Veľké Dvorníky 92901 Kvetná 286/6 250.64

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: