Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
9

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam daňových dlžníkov vo formáte XML alebo CSV v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.10.2018 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.10.2018 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
Ing. Ján Bilančík Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 Nobelova 20 1483,90
Ing. Ján Bilka Sereď 92601 Železničná 1040/19 658,64
Ing. Ján Bízik Žilina 01001 Bôrická 103 22394,54
Ing. Ján Bolfík Lazany 97211 Športová 458/37 550,60
Ing. Ján Brťka Brezno 97701 Rázusova 63/6 763,00
Ing. Ján Cagalinec Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102 Homolova 2163/8 9127,70
Ing. Ján Cerovský Hriňová 96205 Zánemecká 282 925,04
Ing. Ján Chaľ Bratislava - mestská časť Rača 83151 Kadnárova 53 55090,73
Ing. Ján Čičko Nové Mesto nad Váhom 91501 Škultétyho 655/4 5266,92
Ing. Ján Čurha Humenné 06601 Hrnčiarska 1695/7 1475,79

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: