Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam daňových dlžníkov vo formáte XML alebo CSV v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 28.2.2021 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 28.2.2021 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
LeilaGroup, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Miletičova 550/1 7358.75
Leiter Advertising, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 Podjavorinskej 770/4 1355.25
Leitner Consult s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Kopčianska 10 480.00
LEITNER, s.r.o. Humenné 06601 Družstevná 1470/13 420.00
LEJA Slovensko, s.r.o. Trenčín 91101 M. Turkovej 5 240.00
LEJATRANS s.r.o. Kojšov 05552 363 915.17
LEJM-STAV spol. s r.o. Košice - mestská časť Sever 04001 Čárskeho 4/264 1297.60
LeJos Trade Company, s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 J. C. Hronského 10 340.00
LEK, s.r.o. Ivanka pri Nitre 95112 Novozámocká 269/45 53557.79
LEKÁREŇ ADONIA s.r.o. Sečovce 07801 Dargovských hrdinov 118 1107.01

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: