Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam daňových dlžníkov vo formáte XML alebo CSV v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 28.02.2019 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 28.02.2019 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
CAPITALIA, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109 Dostojevského rad /5 7898634.77
CAPITALIS, s.r.o. Považská Bystrica 01701 M.R.Štefánika 175/32 249908.10
CapitalOne, s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Pri starej prachárni 4 1411.50
capitalservice, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Ul.Š. Moysesa 12/6b 360.00
Capitol Legal Arbitration s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 Panenská 24 1948.73
CAPITOL, s.r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Púchovská 12 958.53
Capitulus s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103 Pluhová 2/192 17561.00
CAPO, s. r. o. Bardejov 08501 T. Ševčenku 975/2 34708.04
CAPPASTAV s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Klincová 37/B 226.00
CAPPON s.r.o. Lučenec 98401 Vajanského 11 14556.37

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: