Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti Ako s nami komunikovať.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.08.2023 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.08.2023 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
НООПЛЕ ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, BG 4023 ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №156 41882.24
ОНЛАЙНДРЕС БЛАГОЕВГРАД, BG 2703 СТРУМСКО БРОДИ 14 15326.73
ВМ ЗОНА ГР.СОФИЯ, BG 1309 ОБЩИНА СТОЛИЧНА, ОБЛАСТ СОФИЯ, ЖК ЗОНА Б 18 БЛ.14 ВХ.А АП.1 8339.86
ХИЛМАН ЮРЪП ГР.БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, BG ОБЛАСТ БУР УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №7 2513.23
€ - Arabian Business Center - Slovakia s.r.o. Žilina 01001 Štúrova 10 1086.00
" BUMA - R ", s.r.o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 Šustekova 17 180.00
" NEPI " spoločnosť s ručením obmedzeným Kravany nad Dunajom 94636 141 48599.60
.. TOPRO s. r. o. Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04023 Wuppertálska 55 4574.00
ДРЕСКОД 2 БЛАГОЕВГРАД, BG 2700 "БРОД",БЛ.ПАРТЕР 18 78897.69
A & A s.r.o. Banská Bystrica 97411 Chabenecká 4870/9 2252.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku