Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 13

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam daňových dlžníkov vo formáte XML alebo CSV v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.10.2019 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.10.2019 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
GENERON SLOVAKIA, spol. s r. o. Skačany 95853 Partizánska 338 3500405.32
Generra-Interiér spol. s r.o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83218 Stará Vajnorská /37 360.00
Genesis Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Vrútocká 37 919.90
GENESYS SK, s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Škultétyho 1 360.00
GENEX CLIMA SLOVAKIA s.r.o. Košice - mestská časť Západ 04011 Toryská 3 825.50
GENEX spol. s r.o., GENEX GmbH /v jazyku nemeckom/ Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Záhradnícka . 180.00
GENEXIS Design, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106 Godrova 1 1448.42
GENEZIS s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Jelačičova 8 510.00
GENI, s.r.o. Dunajská Streda 92901 Júliusa Lörincz 2135/10 1020.00
GENIA s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Námestie SNP 15 12036.10

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: