Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti Ako s nami komunikovať.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.01.2024 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.01.2024 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
ГОВАЛ ГР.БЛАГОЕВГРАД, BG ЛАГО Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ №36 ЕТ.4 №36 339.11
НООПЛЕ С.РОГОШ, BG ГОШ ЖК МЕСТНОСТ "КЕРАНИТЕ" 1040 1040 18231.34
ОНЛАЙНДРЕС БЛАГОЕВГРАД, BG 2703 СТРУМСКО БРОДИ 14 71166.05
ВМ ЗОНА ГР.СОФИЯ, BG ОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ №45 ЕТ.ПАРТЕР АП.ОФИС 5 №45 10008.79
Глобал евротрейд ГР.СОФИЯ, BG ОФИЯ ЖК ВРЪБНИЦА 2 БЛ.609 ВХ.А ЕТ.6 АП.21 АП.21 2037.99
ЕВИТА БУТИК ПЛОВДИВ, BG 4000 УЛ. КАПИТАН РАЙЧО 56 3861.50
ЛАЛЕТО БРАНД ГР.ПЛОВДИВ, BG ЛОВД УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №17 №17 405.68
ХИЛМАН ЮРЪП ГР.БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, BG ОБЛАСТ БУР УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №7 4032.80
€ - Arabian Business Center - Slovakia s.r.o. Žilina 01001 Štúrova 10 1086.00
" BUMA - R ", s.r.o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 Šustekova 17 180.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku