Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
4

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam daňových dlžníkov vo formáte XML alebo CSV v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.8.2018 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.8.2018 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
MICHELLE bella mode s.r.o. Banská Bystrica 97405 Radvanská cesta 508/15 3205,37
MICHELLEDESIGN GROUP, s.r.o. Poprad 05801 Na letisko 2088/19 2979,70
Michex s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85107 Betliarska 12 53949,02
MI-CO INTERNATIONAL, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 SNP 17/37 180,00
MICOMPLEX, a.s. Ľubotice 08006 Bardejovská 23 395,99
MiCoPa spol. s r.o. Komárno 94501 Jazerná 2/5 280,00
MI-Credit s.r.o. Michalovce 07101 Štefánikova 76 1439,00
Micro Control s.r.o. Partizánske 95801 Jesenského 232 20423,50
Micro Profit, s.r.o. Želiezovce 93701 Mierová 55 918,00
MICROBURST s. r. o. Komárno 94505 Gazdovská 772/21 220,00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: