Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti Ako s nami komunikovať.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný aktuálne zverejnený zoznam daňových dlžníkov pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.5.2017 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.5.2017 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
PAGI, spol. s r.o. Banská Bystrica 97401 Sládkovičova 4167/52 33583,25
PAGY 515 s. r. o. Bratislava 3 - Rača 83106 Dopravná 31 1440,00
Paholík Pavol Hatné 01802 173 410,49
Pahuli Vladimír Košice - m.č. Sídlisko KVP 04023 Jasuschova 24 561,57
Pahút Marián Poprad 05801 919,23
Pailinger Miroslav Bratislava 5 - Petržalka 85101 Wolkrova 15 1332,31
PA.IMPEX s.r.o. Komárno 94504 Nová Stráž, Hlavná ulica 30 180,00
Painthouse, s. r. o. Turie 01312 Turie 539 3000,00
P.A.J., s.r.o. Komárno 94501 Vnútorná okružná 1730 720,00
PAJA s.r.o. Košice - m.č. Juh 04001 Nerudova 14 827,86

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku:

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore