Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti Ako s nami komunikovať.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.10.2021 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.10.2021 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
€ - Arabian Business Center - Slovakia s.r.o. Žilina 01001 Štúrova 10 1278.00
" BARUN spol. s r. o. " v likvidácii Bratislava - mestská časť Petržalka 85102 Hrobákova 21 240.00
" DUNA - CONSULT , s.r.o." Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Nám. SNP 15 450.00
" GS TEAM v.o.s. " v likvidácii Poprad 05801 Mnoheľova 825/5 300.00
" istra - air, a.s. " Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106 Lehotského 3 480.00
" istra - gastro, a.s. " Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106 Lehotského 3 480.00
" NEPI " spoločnosť s ručením obmedzeným Kravany nad Dunajom 94636 141 49355.60
.. TOPRO s. r. o. Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04023 Wuppertálska 55 5453.60
" VOD - BRUN, spol. s.r.o. " Liptovský Mikuláš 03104 Priemyselná zóna 534 300.00
" Z U M A " - Zúbek a Madzgoňová, v.o.s. "v likvidácii" Sklené Teplice 96603 634 480.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku