Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
1

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam daňových dlžníkov vo formáte XML alebo CSV v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 30.04.2019 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 30.04.2019 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
JAXAM s.r.o. Košice - mestská časť Sever 04001 Národná trieda 80 5818.37
JAXMAD - SK s.r.o. Vernár 05917 Suchá 269/33 3241.80
JAXMAD, s.r.o. Poprad 05801 Kukučínova 4256 9945.47
Jay Lo, s. r. o. Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 Balkánska 247 290.10
JayDee s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 Sedlárska 5 225.77
Jaydex s.r.o. Tvrdošín 02744 Hviezdoslavova 93/34 1440.00
JAYTEE, s. r. o. Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101 M.Schneidera - Trnavského 2/C 54468.22
JAZA, spol. s r.o. Nitra 94905 Novozámocká 165 222.67
Jazda s. r. o. Bratislava-Vrakuňa 82107 Majerská - záhrady 14727 1254.27
Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. Lehnice 93037 488 246.35

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: