Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
0

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam daňových dlžníkov vo formáte XML alebo CSV v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.7.2018 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.7.2018 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
ZOXAT Trans s.r.o. Komárno 94504 Nová Stráž, Hlavná 30 116805,11
Zoxin, s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Stará Vajnorská 11 780,00
ZOYA SK, spol. s.r.o. Žilina 01001 Horný Val 8/17 47914,24
ZOZA Solutions, s.r.o. Žilina 01001 Veľká Okružná 43 43217,34
zozen.sk s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106 Obchodná /39 480,00
ZOZNAM FIRIEM A INŠTITÚCIÍ, s. r. o. Štúrovo 94301 Hlavná 59 254,29
Zozondin s. r. o. Nové Zámky 94001 Bitúnková 13 540,00
ZP ZEMAN TRANSPORT SK, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Černyševského 26 680,00
ZPL Cinobaňa s.r.o. Cinobaňa 98522 Cinobaňa 231 1422,53
ZPM, s.r.o. Bušovce 05993 124 434,57

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: