Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosim podľa postupu uverejneného v časti Ako s nami komunikovať.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.03.2022 je vytvorený zlúčením daňových nedoplatkov daňových dlžníkov evidovaných daňovými a colnými úradmi. V prípade úhrady daňového nedoplatku po 31.03.2022 sa zmeny prejavia v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca po úhrade nedoplatku.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Názov subjektuObecPSČUlica čísloSuma nedoplatkov
€ - Arabian Business Center - Slovakia s.r.o. Žilina 01001 Štúrova 10 1278.00
" NEPI " spoločnosť s ručením obmedzeným Kravany nad Dunajom 94636 141 48595.60
.. TOPRO s. r. o. Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04023 Wuppertálska 55 4382.00
" Z U M A " - Zúbek a Madzgoňová, v.o.s. "v likvidácii" Sklené Teplice 96603 634 580.00
A & A s.r.o. Banská Bystrica 97411 Chabenecká 4870/9 2016.00
A & B café s. r. o. Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 82106 Vrakunská 39 1771.12
a - BODKA, s.r.o. Košice - m. č. Dargovských hrdinov 04022 OC Torysa Jaltská 2 1200.20
A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným Kremnica 96701 Banská cesta 747/25 507.17
A & C Furnuture and Assories, spol. s r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 Lazaretská 8 240.00
A - D METAL s.r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Karpatské námestie 10 1057.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku