Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W3

Zoznam spotrebiteľov pohonných látok

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle identifikačné údaje spotrebiteľa pohonných látok, adresu umiestnenia skladovacích zariadení, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom spotrebiteľa pohonných látok, číslo osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok, dátum vydania osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a dátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam spotrebiteľov pohonných látok vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), pre ďalšie spracovanie, sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 25.2.2021
Číslo osvedčeniaNázov subjektuObecPSČUlica čísloDátum vydania osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látokDátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látokObec umiestnenia skladovacieho zariadeniaPSČ umiestnenia skladovacieho zariadeniaUlica číslo umiestnenia skladovacieho zariadenia
527411500004 SCHENKER s.r.o. Bratislava 851 01 Kopčianska 94 26.01.2015 Bratislava 851 01 Kopčianska 94
587411500012 DOS-DROTÁR, s.r.o. Koplotovce 920 01 108 18.02.2015 Koplotovce 920 01 Koplotovce 108
536111400035 AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce Čečehov 072 11 150 18.02.2014 Čečehov 072 11 Čečehov 150
516111400040 PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Žiar nad Hronom 965 01 SNP 1301 25.02.2014 Trenčín železničná stanica
527411400021 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava 841 04 Dúbravská cesta 14 06.02.2014 Čadca 022 65 A. Hlinku 2549
587111500021 Mášik Daniel SHR Galanta 92400 Hlavná 1409/38 26.02.2015 Čierna Voda 925 06 423
536111400031 ARRIVA Michalovce, a.s. Michalovce 071 80 Lastomírska 1 18.02.2014 Michalovce 071 01 Lastomírska 1
666311500005 Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom 916 32 . 19.02.2015 Hôrka nad Váhom 916 32 PD Hôrka nad Váhom
618211400047 AGRO-DVOR, s.r.o. Pohranice 951 02 184 21.02.2014 Pohranice 951 02 Pohranice
517211400026 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 984 01 Zvolenská cesta 83 06.03.2014 Lučenec 984 01 Ľadovo 3143
Zobrazených položiek na stránku: