Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

Aktualizovaný zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 15 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené), číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, podľa toho, ktorý má platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený, meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby, obec, PSČ, ulica číslo, názov štátu.

Zoznam požaduje výber záznamov na základe úplného vyplnenia  preddefinovanej položky filtra – IČ DPH.

Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: PDF, XLS alebo CSV). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov"

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 14. 7. 2024
IČ DPHIČOIBAN / Číslo účtuMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtát
SK2023884786 47375167 SK9283300000002700473975 Darklight, s. r. o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves Líščie údolie 110 84104 SK
Zobrazených položiek na stránku