Preskočiť na hlavný obsah

Obmedzená premávka pre osobnú dopravu na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

MICHALOVCE – 05.03.2024: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, pracovisko osobná doprava, je na ukrajinskej strane hraničného priechodu od 04.03.2024 do odvolania dočasne presmerované vybavovanie osobnej dopravy na pracovisko nákladnej dopravy.

Colný úrad Michalovce upozorňuje verejnosť, že na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod došlo na ukrajinskej strane z dôvodu vykonávania stavebných prác k dočasnému presmerovaniu vybavovania osobnej dopravy. Od 4. marca 2024 do odvolania ukrajinské colné a hraničné orgány vybavujú cestujúcich osobnou dopravou na pracovisku nákladnej dopravy.

Finančná správa upozorňuje verejnosť, že z dôvodu realizácie stavebných prác sa môžu zvýšiť čakacie doby v osobnej doprave pri výstupe z územia EÚ.

Vodičov osobných automobilov žiadame o zvýšenú pozornosť pri prestupe štátnej hranice v smere vstup na územie Ukrajiny.

Letecký pohľad na hraničný priechod Vyšné-Nemecké - Užýhorod

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(05. 03. 2024)

Archív tlačových správ