Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS dňa 27.4.2024

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS  (27.4.2024)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  27.4.2024 (sobota)  bude  v čase od 20:00 hod. do 03:00 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčných systémov finančnej správy  v oblasti colnej  -  IS CEP (Centrálny elektronický priečinok),  portál eCommerce (portál určený pre elektronické colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), DS/eDovoz (Deklaračný systém/eDovoz, ECS, ICS, ePP – Elektronická poštová preprava, eCommerce - Zásielky s nízkou hodnotou), TIS (Tranzitný systém),  z dôvodu realizácie nasadenia technologických zmien v  systémovom prostredí IS v produkčnej prevádzke.

V čase odstávky systémov nebude pre verejnosť dostupné  spracovanie  elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS  v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP a portál eCommerce.

Dotýka sa to nasledujúcich elektronických služieb:

-         podávanie colných vyhlásení v režime vývoz a dovoz a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP – elektronická poštová preprava“, „eCommerce - zásielky s nízkou hodnotou“)

-         podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)

-         doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

-         doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS eCommerce („EKR- eCommerce“)

V prípade otázok k dostupnosti dotknutých systémov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.cep@financnasprava.sk  

alebo  prostredníctvom nášho call centra  048/ 43 17 222, voľba číslo 5.    

 

Ďakujeme za porozumenie.

(22. 04. 2024)

Archív tlačových správ