Preskočiť na hlavný obsah

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam je aktuálny ku dňu: 29. 6. 2020
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
1023077891 Ivan Beňo Bratislavská 32, 90001 Modra Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, QUORION QMP 5000 Model QMP 5040, QUORION QMP 5000 Model QMP 5020, QUORION QMP 5000 Model QMP 5142, QUORION QMP 5000 Model QMP 5286, QUORION QMP 5000 Model QMP 5000, DATECS MP-55BP/F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-150 Flexy Plus, QUORION QMP 18, Euro-80B/Euro-80B, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, DATECS DP-500/F, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, DATECS DP-50, DATECS MP-55L, DATECS MP-55B, DATECS MP-55LD, DATECS DP-50D, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, POS-4000, Euro-1000 M, Euro-1000 T, DATECS DP-500, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS DP-50/F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F
1020307970 Dušan Skovajsa Kostolné 53, 91613 Kostolné FT4000, model: TSP650, FM 3000, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, FM 2000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220
1048367309 Jozef Zlúky Starohorská 6158/15, 97411 Banská Bystrica Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-150 Flexy Plus, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, EFox - T - ELCOM RP80, FiskalPRO VX 520, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 680
1028084739 Ladislav Neznanský 618, 94357 Kamenín Euro-50TE Medi, Euro-150 Flexy Plus, Euro-50 TE CASH model F, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Sam4s ER-260, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Sam4s ER-230F, Sam4s ER-230BF, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50TE Smart
1020100532 Patrik Matušík 104, 95124 Nové Sady FT4000, model: TSP650, FM 3000, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, FM 2000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220
1020017889 Peter Kopča Třebíčská 10, 06601 Humenné FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, EASY-POS 96, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, FM 3000 I, FM 3000 E, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TMU-220, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500
1020740006 Vladimír Malata Royova 367/17, 08005 Prešov FT4000, model: TMU220, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, FM 3000, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, FM 2000, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/0, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/0, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/0, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/0, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/0, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/0, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/0, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegassino FT model B.SRP150, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model S.BL112, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: TMT88
1020763667 Miroslav Duranka 61, 06541 Pusté Pole Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-500 TX Handy, EURO 50 mini, Euro-500 TE Handy, 1NPE 230 V 50 Hz/trieda I., Euro-2100 TE, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, ELCOM LK-T20/LK-T200, Euro-150 TE Flexy, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-50 TE CASH model F, Euro-150 Flexy Plus, Euro-2100 model F, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, MINI EFox, EFox - T - ELCOM RP80
1020170987 Pavel Munka Jégého 11, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov A3 POS, 1NPE 230 V 50 Hz/trieda I.
1072679498 Marek Laczkó Kossúthova 755/60, 94301 Štúrovo FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, QUORION CR 30T2 model F, QUORION CR 30 model F, QUORION CR 30T model F, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, EASY-POS.2010 model: SRP-350, FT4000, model: SRP350.1

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku