Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Metodické usmernenia

V tejto sekcii sú zverejňované metodické usmernenia a stanoviská vydávané colným odborom Finančného riaditeľstva SR alebo Európskou komisiou.

Informácie sú prezentované v štruktúre:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 9. 2. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 12. 2013