Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Judikáty

Finančné riaditeľstvo SR nevedie evidenciu judikátov.

Odporúčame Vám vyhladať judikáty na stránkach právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorá je v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

Rozsudky súdneho dvora EU je možné nájsť na stránke  http://curia.europa.eu/ [nové okno]

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 5. 11. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 23. 3. 2016