Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Metodické usmernenia

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Metodické usmernenia a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 1/MZ/2020/MU - Metodické usmernenie k potvrdzovaniu daňovej rezidencie pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR Platný 31. 03. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 31. 03. 2020 30. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 171,19 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 31. 03. 2020 30. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 18,79 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 31. 03. 2020 30. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 58,99 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 31. 03. 2020 30. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 52,65 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 Metodické usmernenie k problematike aplikácie ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 21. 10. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 10. 2016 21. 10. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 176 kB; nové okno] Kancelária prezidenta
3 Informácia k vydávaniu rozhodnutí o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 53c ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ustanovení v znení neskorších predpisov Platný 07. 10. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 10. 2016 07. 10. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 79 kB; nové okno] Kancelária prezidenta
4 Informácia pre daňové subjekty k vydávaniu rozhodnutí podľa § 17 ods. 7 a § 18 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 07. 10. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 10. 2016 07. 10. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 335 kB; nové okno] Kancelária prezidenta
5 Metodické usmernenie k uplatňovaniu ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 01. 02. 2014 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 01. 02. 2014 01. 02. 2014
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 55 kB; nové okno] Kancelária prezidenta
6 Metodické usmernenie k uplatňovaniu ustanovenia § 49 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 01. 02. 2014 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 01. 02. 2014 01. 02. 2014
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 135 kB; nové okno] Kancelária prezidenta
7 Usmernenie FR SR k problematike zdaňovania príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z opatrovateľskej činnosti vykonávanej na území Rakúskej republiky na základe živnostenského oprávnenia a k problematike zdaňovania rodičovských príspevkov a prídavkov na dieťa vyplácaných z Rakúskej republiky Platný 08. 03. 2013 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 08. 03. 2013 08. 03. 2013
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 134 kB; nové okno] Kancelária prezidenta
8 Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 – „Bescheinigung EU/EWR/Certificate and Declaration EU/EEA“ (ďalej len „formulár E 9“) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky Platný 10. 10. 2012 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 10. 2012 10. 10. 2012
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 294 kB; nové okno] Kancelária prezidenta
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: