Preskočiť na hlavný obsah

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 1/MZ/2022/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v oblasti cezhraničných daňových vzťahov Nový 12. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 12. 01. 2023 12. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 154,64 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 1/DP/2023/I - Informácia k čl. III zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a doplnení niektorých zákonov Nový 12. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 12. 01. 2023 12. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 119,93 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 6/DZPaU/2023/I – Informácia o vydaní zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov s prílohou Nový 11. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 11. 01. 2023 11. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 381,38 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 5/DZPaU/2023/I – Informácia o vydaní Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy Nový 10. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 10. 01. 2023 10. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 297,51 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 4/DZPaU/2023/I – Informácia o vydaní Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Nový 10. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 10. 01. 2023 10. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 319,90 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 3/DZPaU/2023/I – Informácia o vydaní novely Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov Nový 10. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 10. 01. 2023 10. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 298,09 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 1/MD/2023/I Informácia k zákonu č. 2/2023 Z. z., ktorým sa v čl. II mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1.9.2023) Nový 09. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 09. 01. 2023 01. 09. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 365,81 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 2/DZPaU/2023/I - Informácia o novele opatrenia MF SR zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov Nový 04. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 04. 01. 2023 04. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 324,53 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 1/DZPaU/2023/I - Informácia o novele opatrenia MF SR z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov Nový 04. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 04. 01. 2023 04. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 333,56 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 4/DP/2022/I - Informácia k čl. III zákona č. 496/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Nový 03. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 03. 01. 2023 03. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 313,40 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: