Preskočiť na hlavný obsah

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 3/DPH/2024/I - Informácia k článku I a VII zákona č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Nový 08. 07. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 08. 07. 2024 08. 07. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 662,69 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 22/DZPaU/2024/I - Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Nový 08. 07. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 08. 07. 2024 08. 07. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 357,25 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 2/DP/2024/I - Informácia k čl. VI zákona č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Platný 17. 05. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 05. 2024 17. 05. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 138,61 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 16/DZPaU/2024/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [Zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Platný 08. 04. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 08. 04. 2024 08. 04. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 181,46 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 15/DZPaU/2024/I - Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov Platný 14. 03. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 14. 03. 2024 14. 03. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 331,10 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 12/DZPaU/2024/I – Informácia o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 27. 02. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 02. 2024 27. 02. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 598,33 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 9/DZPaU/2024/I - Informácia o novele opatrenie MF SR z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov Platný 16. 01. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 16. 01. 2024 16. 01. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 297,18 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 1/MZ/2024/I - Informácia k čl. I zákona č. 507/2023 Z. z. o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Platný 16. 01. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 16. 01. 2024 16. 01. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 337,76 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 8/DZPaU/2024/I – Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 11. 01. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 01. 2024 11. 01. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 312,09 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 7/DZPaU/2024/I - Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov Platný 10. 01. 2024 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 01. 2024 10. 01. 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 305,79 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: