Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane   z oblasti  Novinky z legislatívy  a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový    - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný  - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnicea o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 09. 2017 [.pdf; 127,05 KB; nové okno] Platné 24. 07. 2017 24. 07. 2017
2 Informácia o schválení pozmeňujúceho nariadenia k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách č. 651/2014 Európskou komisiou [Nariadenie komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017] a jeho vplyve na uplatnenie daňovej úľavy podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [.pdf; 122,92 KB; nové okno] Platné 12. 07. 2017 12. 07. 2017
3 Informácia k zákonu č. 375/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov [.pdf; 122 kB; nové okno] Platné 23. 02. 2017 23. 02. 2017
4 Informácia k čl. I zákona č. 342/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov [.pdf; 126 kB; nové okno] Platné 07. 02. 2017 07. 02. 2017
5 Oznámenie k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 9. Novembra 2016 č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností [.pdf; 99 kB; nové okno] Platné 10. 01. 2017 10. 01. 2017
6 Informácia k novele zákona č. 145/1995 Z. z. (čl. IV zákona č. 386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) [.pdf; 107 kB; nové okno] Platné 04. 01. 2017 04. 01. 2017
7 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [.pdf; 242 kB; nové okno] Platné 29. 12. 2016 29. 12. 2016
8 Oznámenie k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov" [.pdf; 101 kB; nové okno] Platné 21. 12. 2016 21. 12. 2016
9 Informácia o určení nových vzorov tlačív podľa § 17 ods. 6, § 43 ods. 11, 13, 15, 17a, 17b a § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [.pdf; 234 kB; nové okno] Platné 20. 12. 2016 20. 12. 2016
10 Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) [.pdf; 46 kB; nové okno] Platné 20. 12. 2016 20. 12. 2016
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku:


Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore