Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 19/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Nový 14. 11. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 14. 11. 2019 14. 11. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 104,75 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 17/DZPaU/2019/I – Informácia o novele opatrenia MF SR z 8.11.2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív DP k dani z príjmov za rok 2019 Nový 04. 11. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 04. 11. 2019 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 147,85 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 2/DPH/2019/I - Informácia k zákonu č. 317/2019 Z. z. a k zákonu č. 318/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Nový 30. 10. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 30. 10. 2019 30. 10. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 283,12 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 15/DzPaU/2019/I - Informácia o novelách zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 301/2019 Z. z., zákon č. 315/2019 Z. z., zákon č. 316/2019 Z. z., zákon č. 319/2019 Z. z.) Platný 23. 10. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 23. 10. 2019 01. 12. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 545,66 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 16/DzPaU/2019/I - Informácia o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/014711/2019-721 Platný 23. 10. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 23. 10. 2019 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 121,95 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 1/MD/2019/I Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.9.2019 (zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) Platný 02. 09. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 02. 09. 2019 02. 09. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 104,12 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 13/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. III zákona č. 233/2019 Z. z.) Platný 06. 08. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 06. 08. 2019 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 100,29 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 11/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok II zákona č. 223/2019 Z. z.) Platný 24. 07. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 07. 2019 01. 09. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 97,85 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 10/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok XV zákona č. 221/2019 Z. z) Platný 24. 07. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 07. 2019 01. 12. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 108,26 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 9/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 228/2019 Z. z.) Platný 24. 07. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 07. 2019 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 114,68 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: