Preskočiť na hlavný obsah

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 3/MZ/2021/I – Informácia k potvrdzovaniu tlačív vydaných daňovou správou Spolkovej republiky Nemecko Platný 15. 04. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 15. 04. 2021 15. 04. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 163,31 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 2/DPH/2021/I - Informácia k predĺženiu účinnosti na uplatňovanie nulovej sadzby DPH Platný 01. 04. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 01. 04. 2021 01. 04. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 271,91 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 2/MZ/2021/I – Informácia k vydávaniu potvrdení o zaplatení dane z príjmov na území Slovenskej republiky Platný 19. 03. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 03. 2021 19. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 162,08 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 03. 2021 19. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 71,37 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 03. 2021 19. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 413,30 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 1/MZ/2021/I - Informácia k potvrdzovaniu daňovej rezidencie pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR Platný 19. 03. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 03. 2021 19. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 192,38 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 03. 2021 19. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 413,14 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 03. 2021 19. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 404,46 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 03. 2021 19. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 70,31 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 03. 2021 19. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 57,02 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 03. 2021 19. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 53,35 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 1/MD/2021/I - Informácia o nariadení vlády SR č. 56/2021 Z. z. o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania a čiastkového priznania k miestnym daniam Platný 08. 03. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 08. 03. 2021 08. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 110,16 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 20/DZPaU/2021/I - Informácia k zákonu č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Platný 25. 02. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 72,46 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 1/DPH/2021/I - Informácia k zákonu č. 57/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 57/2021 Z. z.“), k uplatňovaniu nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty a k vykazovaniu tovarov s nulovou sadzbou dane v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty, v kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze Platný 24. 02. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 02. 2021 24. 02. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 301,57 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 Informácia č. 19/DzPaU/2021/I k zákonu č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov Platný 12. 02. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 12. 02. 2021 12. 02. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 407,30 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 16/DZPaU/2021/I - Informácia o novele opatrenia MF SR č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovnej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov Platný 05. 02. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 02. 2021 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 284,25 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 13/DZPaU/2021/I - Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021 Platný 28. 01. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 28. 01. 2021 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 482,79 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: