Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 14/DZPaU/2020/I - Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov Nový 01. 04. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 01. 04. 2020 01. 04. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 273,91 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 13/DZPaU/2020/I - Informácia o novele zákona č. 46/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Nový 01. 04. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 01. 04. 2020 01. 04. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 70,53 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 12/DZPaU/2020/I - Informácia k nariadeniu vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov Nový 26. 03. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 26. 03. 2020 26. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 557,23 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 4/MD/2019/I - Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.7.2020 Platný 10. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 01. 2020 10. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 114,98 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 2/DZPaU/2020/I - Informácia o novele zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (bankový odvod)- zákon č. 463/2019 Z. z. Platný 09. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 09. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 98,90 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 3/DzPaU/2020/I - Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020 Platný 09. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 09. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 495,75 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 1/DzPaU/2020/I - Informácia o novelách zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 393/2019 Z. z., zákon č. 462/2019 Z. z.) Platný 09. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 09. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 296,92 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 Informácia č. 25/DZPaU/2019/I o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok XIV zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Platný 20. 12. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 12. 2019 01. 10. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 300,75 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 2/MZ/2019/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v oblasti cezhraničných daňových vzťahov Platný 06. 12. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 06. 12. 2019 06. 12. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 130,32 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 1/MZ/2019/I - Informácia o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platných od 1. januára 2020 za oblasť medzinárodného zdaňovania Platný 06. 12. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 06. 12. 2019 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 271,68 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: