Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane   z oblasti  Novinky z legislatívy  a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový    - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný  - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. II zákona č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave) [.pdf; 205,16 KB; nové okno] Nové 11. 09. 2018 11. 09. 2018
2 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. IV zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) [.pdf; 134,83 KB; nové okno] Nové 21. 08. 2018 21. 08. 2018
3 Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov [.pdf; 100,47 KB; nové okno] Platné 20. 08. 2018 20. 08. 2018
4 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o legislatívnej úprave v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku (zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) [.pdf; 135,70 KB; nové okno] Platné 05. 06. 2018 01. 05. 2018
5 Informácia o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [.pdf; 325,28 KB; nové okno] Platné 30. 05. 2018 01. 06. 2018
6 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o legislatívnej úprave v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku (zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) [.pdf; 136,00 KB; nové okno] Platné 24. 05. 2018 24. 05. 2018
7 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok IV zákona č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) [.pdf; 164,28 KB; nové okno] Platné 03. 05. 2018 01. 05. 2018
8 nformácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov [.pdf; 101,86 KB; nové okno] Platné 20. 04. 2018 01. 05. 2018
9 Informácia k zverejneniu Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja [.pdf; 101,98 KB; nové okno] Platné 28. 03. 2018 28. 03. 2018
10 Informácia MF SR k digitálnym platformám [.pdf; 847,67 KB; nové okno] Platné 28. 03. 2018 28. 03. 2018
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: