Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
8

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 1/MD/2019/I Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.9.2019 (zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) Nový 02. 09. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 02. 09. 2019 02. 09. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 104,12 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 13/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. III zákona č. 233/2019 Z. z.) Platný 06. 08. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 06. 08. 2019 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 100,29 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 11/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok II zákona č. 223/2019 Z. z.) Platný 24. 07. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 07. 2019 01. 09. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 97,85 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 10/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok XV zákona č. 221/2019 Z. z) Platný 24. 07. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 07. 2019 01. 12. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 108,26 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 9/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 228/2019 Z. z.) Platný 24. 07. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 07. 2019 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 114,68 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 8/DZPaU/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 155/2019 Z. z.) Platný 15. 07. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 15. 07. 2019 15. 07. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 102,27 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 2/ERP/2019/I - Informácia k zákonu č. 188/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Platný 02. 07. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 02. 07. 2019 02. 07. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 96,95 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
8 6/DZPaU/2019/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok II zákona č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) Platný 15. 04. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 15. 04. 2019 15. 04. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 98,42 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
9 5/DZPaU/2019/I – Informácia k zákonu č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 10. 04. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 04. 2019 10. 04. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 174,34 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
10 1/ERP/2019/I - Informácia k zákonu č. 368/2018 Z. z. a k zákonu č. 9/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Platný 11. 03. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 03. 2019 11. 03. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 226,49 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: