Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 26/DZPaU/2020/I - Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – novela zákona o dani z príjmov Platný 24. 07. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 07. 2020 24. 07. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 109,33 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 27/DZPaU/2020/I - Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – novela zákona č. 67/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií (bankový odvod) Platný 24. 07. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 07. 2020 21. 07. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 102,56 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 25/DZPaU/2020/I - Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – novela zákona č. 67/2020 Z. z. (vyrovnanie preddavkov na DPPO, daňová strata) Platný 23. 07. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 23. 07. 2020 23. 07. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 452,23 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 2/ERP/2020/I - Informácia k článku XXIII zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – novela zákona č. 289/2008 Z. z. Platný 22. 07. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 07. 2020 22. 07. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 119,87 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 23/DZPaU/2020/I - Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. - ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou vrátane dodatku č. 1 Platný 18. 06. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 18. 06. 2020 17. 06. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 1,30 MB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 21/DZPaU/2020/I – Informácia k zákonu č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z. Platný 27. 05. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 05. 2020 27. 05. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 446,30 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 20/DZPaU/2020/I – Informácia k Oznámeniu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011498/2020-721 o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Platný 20. 05. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 05. 2020 20. 05. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 435,70 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 1/DP/2020/I Informácia k druhej časti, prvá hlava zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, doplnená o informáciu k zákonu č. 96/2020 Z. z. – opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti (opatrenia v oblasti správy daní). Platný 05. 05. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 05. 2020 05. 05. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 702,38 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 2/DPH/2020/I - Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Desiata hlava - Opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty Platný 29. 04. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 04. 2020 29. 04. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 283,14 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 2/MD/2020/I Informácia k jedenástej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 -opatrenia v oblasti miestneho poplatku za rozvojúčinnosť od 25.4.2020 Platný 28. 04. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 28. 04. 2020 28. 04. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 110,49 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: