Preskočiť na hlavný obsah

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 3/MD/2022/I Informácia k zákonu č. 249/2022 Z. z., ktorý v čl. VII mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platný 19. 07. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 07. 2022 01. 09. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 128,38 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 19/DZPaU/2022/I – Informácia k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov Platný 19. 07. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 07. 2022 19. 07. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 798,05 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 18/DZPaÚ/2022/I - Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (Čl. III zákona č.249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia) Platný 12. 07. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 12. 07. 2022 12. 07. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 339,25 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 2/DPH/2022/I - Informácia k zákonu č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH Platný 08. 07. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 08. 07. 2022 08. 07. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 320,34 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 17/DZPaU/2022/I - Informácia k zákonu č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov Platný 06. 07. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 06. 07. 2022 06. 07. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 244,14 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 2/MD/2022/I Informácia k zákonu č. 178/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (účinnosť od 15.6.2022) Platný 14. 06. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 14. 06. 2022 14. 06. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 169,78 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 1/DPH/2022/I - Informácia k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2022/432 z 15. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane Platný 26. 04. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 26. 04. 2022 26. 04. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 75,57 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 10/DZPaU/2022/I - Informácia k zákonu č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov Platný 22. 04. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 04. 2022 22. 04. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 258,03 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 1/MD/2022/I Informácia k zákonu č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Platný 30. 03. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 03. 2022 30. 03. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 144,80 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 7/DZPaU/2022/I - Informácia k schválenému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov Platný 18. 02. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 18. 02. 2022 18. 02. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 340,52 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: