Preskočiť na hlavný obsah

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 23/DZPaU/2023/I - Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2024 Nový 31. 08. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 31. 08. 2023 31. 08. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 137,86 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 3/MZ/2023/I - INFORMÁCIA k spôsobu, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov Nový 24. 08. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 24. 08. 2023 24. 08. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 256,18 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 22/DZPaU/2023/I - Informácia o novele zákona o dani z príjmov (článok XIV z. č. 309/2023 Z. z.) Nový 24. 08. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 24. 08. 2023 24. 08. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 404,54 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 21/DZPaU/2023/I - Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (Čl. XII zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Platný 22. 08. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 08. 2023 22. 08. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 300,77 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 20/DZPaU/2023/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) Platný 03. 08. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 08. 2023 03. 08. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 354,76 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 6/MD/2023/I Informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.4.2024 Platný 26. 07. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 26. 07. 2023 26. 07. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 146,60 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 5/MD/2023/I Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.11.2023 Platný 19. 07. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 19. 07. 2023 19. 07. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 131,10 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 2/MZ/2023/I - INFORMÁCIA o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinnej od 1. augusta 2023 v oblasti cezhraničných daňových vzťahov Platný 18. 07. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 18. 07. 2023 18. 07. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 119,88 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 4/MD/2023/I - Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. apríla 2024 Platný 06. 07. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 06. 07. 2023 06. 07. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 133,79 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 19/DZPaU/2023/I – Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy) Platný 06. 07. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 06. 07. 2023 06. 07. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 159,08 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: