Preskočiť na hlavný obsah

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 1/DPH/2022/I - Informácia k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2022/432 z 15. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane Nový 26. 04. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 26. 04. 2022 26. 04. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 75,57 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 10/DZPaU/2022/I - Informácia k zákonu č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nový 22. 04. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 22. 04. 2022 22. 04. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 258,03 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 1/MD/2022/I Informácia k zákonu č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Platný 30. 03. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 03. 2022 30. 03. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 144,80 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 7/DZPaU/2022/I - Informácia k schválenému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov Platný 18. 02. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 18. 02. 2022 18. 02. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 340,52 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 3/DZPaU/2022/I - Informácia o novele opatrenia MF SR č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Platný 14. 01. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 14. 01. 2022 14. 01. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 280,88 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 2/MD/2021/I - Informácia k zákonu č. 470/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Platný 03. 01. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 01. 2022 03. 01. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 125,21 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 5/MZ/2021/I - Informácia o určení nového vzoru tlačiva podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2022 za oblasť medzinárodného zdaňovania Platný 30. 12. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2021 30. 12. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 305,47 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 OZN49a911v22 - Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte podľa § 49a ods. 9 a 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Platný 30. 12. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2021 30. 12. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 66,53 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 44/DZPaU/2021/I - Informácia o novele opatrenia MF SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov Platný 15. 12. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 15. 12. 2021 15. 12. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 286,50 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 43/DZPaU/2021/I - Informácia k opatreniu MF SR č. MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky Platný 15. 12. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 15. 12. 2021 15. 12. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 295,72 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: