Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane   z oblasti  Novinky z legislatívy  a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový    - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný  - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 1.1.2018, ktoré sa týkajú zlúčenia, splynutia, rozdelenia účtovných jednotiek. [.pdf; 226,09 KB; nové okno] Nové 12. 02. 2018 12. 02. 2018
2 Informácia o vydaní opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy [.pdf; 211,19 KB; nové okno] Platné 11. 01. 2018 11. 01. 2018
3 Informácia o novele opatrenia MF SR pre zostavenie účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky [.pdf; 115,83 KB; nové okno] Platné 08. 01. 2018 08. 01. 2018
4 Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721 [.pdf; 256,74 KB; nové okno] Platné 05. 01. 2018 01. 01. 2018
5 - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [zákon č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [.pdf; 338,88 KB; nové okno] Platné 05. 01. 2018 01. 01. 2018
6 Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre zostanie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky [.pdf; 178,26 KB; nové okno] Platné 03. 01. 2018 03. 01. 2018
7 Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre zostanie účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky [.pdf; 100,86 KB; nové okno] Platné 03. 01. 2018 03. 01. 2018
8 Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov [.pdf; 128,91 KB; nové okno] Platné 03. 01. 2018 03. 01. 2018
9 Informácia k zákonu č. 334/2017 Z. z., ktorým sa od 1.1.2018 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov [.pdf; 214,11 KB; nové okno] Platné 03. 01. 2018 01. 01. 2018
10 Informácia o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za oblasť medzinárodného zdaňovania vrátane transferového oceňovania [.pdf; 182,50 KB; nové okno] Platné 03. 01. 2018 01. 01. 2018
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku:


Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore