Preskočiť na hlavný obsah

Mini One Stop Shop ako osobitná úprava pre vybrané služby

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

  1. Čoho a koho sa týkala osobitná úprava MOSS účinná do 30.6.2021
  2. Ako funguje osobitná úprava MOSS po 1.7.2021
    • Podávanie opravných daňových priznaní
    • Platenie daňovej povinnosti alebo vrátenie dane po podaní opravného daňového priznania

1. Čoho a koho sa týkala osobitná úprava MOSS účinná do 30.6.2021

Osobitná úprava MOSS uplatňovaná do 30.06.2021 sa týkala poskytovateľov, ktorí poskytovali telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby zákazníkom usadeným na území Európskej únie.

Pod pojmom elektronicky dodávané služby sa rozumie poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia, dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia, dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz, dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí a vyučovanie na diaľku.

Podrobnejší popis služieb, ktoré spadali pod osobitnú úpravu MOSS, nájdete v príkladoch v sekcii Praktické príklady, v kategórii DPH – MOSS, v článku “Vymedzenie pojmu telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby“ [nové okno].

2. Ako funguje osobitná úprava MOSS po 1.7.2021

Poskytovatelia telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb, využívajúci do 30.6.2021 osobitnú úpravu MOSS, môžu nimi poskytnuté služby po 1.7.2021 (vrátane) vykazovať v osobitnej úprave dane One Stop Shop (OSS) bez toho, aby sa museli do nej osobitne registrovať, resp. žiadať o povolenie k jej uplatňovaniu. T.j. MOSS sa od 01.07.2021 transformovalo na jednotné kontaktné miesto - One Stop Shop (OSS). Bližšie informácie k osobitnej úprave dane OSS sú dostupné v téme One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane.

Podávanie opravných daňových priznaní

Poskytovateľ, ktorý využíval osobitnú úpravu MOSS, bude môcť využívať osobitnú úpravu MOSS po 1.7.2021 už len na podávanie opravných daňových priznaní k zdaňovacím obdobiam ukončeným pred 1.7.2021, a to spôsobom uvedeným v "Používateľskej príručke MOSS".     

Dokumenty

Platenie daňovej povinnosti alebo vrátenie dane po podaní opravného daňového priznania

Po podaní opravného daňového priznania členský štát identifikácie vygeneruje jedinečné referenčné číslo pre podané daňové priznanie a informuje o tomto čísle platiteľa. Toto číslo je dôležité, nakoľko platiteľ vykonáva platbu dane s uvedením jedinečného referenčného čísla.

V prípade, že výsledkom opravného daňového priznania je preplatok na dani, bez podania žiadosti členský štát spotreby vráti preplatok na bankový účet platiteľa.