Preskočiť na hlavný obsah

Oslobodenie od daní na základe medzinárodnej dohody

3. februára 2022 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (ďalej len „Obranná dohoda“). Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1237 z 9. februára 2022 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala dohodu 9. februára 2022. Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 2022 a bola vyhlásená v Zbierke zákonov SR Oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 89/2022. Z hľadiska obsahu Obrannej dohody je táto zmluva považovaná podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky za medzinárodnú zmluvu vojenskej povahy a súčasne za medzinárodnú zmluvu, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Obranná dohoda stanovuje rámec na posilnené partnerstvo a spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „USA“) a dopĺňa všeobecné podmienky stanovené v NATO SOFA, pokiaľ ide o prítomnosť ozbrojených síl USA a ich závislých osôb na území Slovenskej republiky, ako aj prítomnosť a činnosti dodávateľov USA na území Slovenskej republiky v osobitných situáciách uvedených v tejto Obrannej dohode. Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré Obranná dohoda zakladá, sa dotýkajú aj oblastí daní a poplatkov. Prostredníctvom článkov 8, 16, 17, 24, 26, 28 Obranná dohoda ustanovuje uplatňovanie oslobodenia od daní a poplatkov za stanovených podmienok, pričom upravuje nárok na oslobodenie na služobné a súkromné účely.

Dokumenty

  • Dohoda [.pdf; 463 kB; nové okno] o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou USA
  • 1/VD/2024/I [.pdf; 442 kB; nové okno] - Informácia k uplatňovaniu oslobodenia od dane a poplatkov na základe Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických