Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Daň z pridanej hodnoty

V tejto časti sú zverejnené aktuálne informácie k vybraným ustanoveniam zákona o dani z pridanej honoty.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Informácia k povinnosti podania súhrnného výkazu osobami registrovanými pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa zúčastnili na trojstrannom obchode v postavení prvého odberateľa a k uvádzaniu údajov o tomto obchode v daňovom priznaní k DPH [.pdf; 361,50 KB; nové okno] Nové 17. 01. 2018 17. 01. 2018
2 Predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice [.pdf; 374,21 KB; nové okno] Nové 05. 01. 2018 05. 01. 2018
3 Informácia k postupu platiteľov pri oprave daňového režimu po 01.01.2017 v súvislosti s dodaním stavebných prác, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH alebo iných služieb, pri ktorých sa uplatňuje bežný režim [.pdf; 519,82 KB; nové okno] Platné 14. 11. 2017 14. 11. 2017
4 Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) [.pdf; 1,17 MB; nové okno] Platné 14. 11. 2017 14. 11. 2017
5 Informácia k spôsobu opráv údajov v dodatočnom súhrnnom výkaze vo vybraných prípadoch [.pdf; 436,49 KB; nové okno] Platné 06. 11. 2017 06. 11. 2017
6 Informácia k uplatňovaniu oslobodenia od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH pri poskytnutí služby prepravy tovaru alebo pri jej obstaraní a pri ďalších službách [.pdf; 374,11 KB; nové okno] Platné 31. 10. 2017 31. 10. 2017
7 Kontakty na úrady v členských štátoch Európskej Únie, ktoré sú oprávnené na vybavovanie žiadostí o vrátenie DPH [.pdf; 429,52 KB; nové okno] Platné 22. 09. 2017 22. 09. 2017
8 Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie [.pdf; 430,82 KB; nové okno] Platné 12. 09. 2017 12. 09. 2017
9 Vrátenie dane z iných členských štátov EÚ [.pdf; 450,41 KB; nové okno] Platné 12. 09. 2017 12. 09. 2017
10 Informácia k povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty slovenskou zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničnej osoby [.pdf; 434,24 KB; nové okno] Platné 10. 08. 2017 10. 08. 2017
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku:


Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore