Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Daň z pridanej hodnoty

V tejto časti sú zverejnené aktuálne informácie k vybraným ustanoveniam zákona o dani z pridanej honoty.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) Platný 05. 11. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 11. 2019 05. 11. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 1,70 MB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
2 5/DPH/2019/IM - Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 01.01.2019 Platný 06. 03. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 06. 03. 2019 06. 03. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 336,99 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 4/DPH/2019/IM - Informácia o nových záznamových povinnostiach platiteľov DPH od 01.01.2019 Platný 18. 02. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 18. 02. 2019 18. 02. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 274,47 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 3/DPH/2019/IM - Nájom bytu, rodinného domu a nájom apartmánu v bytovom dome alebo ich častí od 01.01.2019 Platný 18. 02. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 18. 02. 2019 18. 02. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 283,42 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 2/DPH/2019/IM - Výpočet koeficientu podľa § 50 zákona o DPH a jeho použitie v nadväznosti na novelu zákona o DPH platnú od 01.01. 2019 Platný 25. 01. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 25. 01. 2019 25. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 470,77 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 1/DPH/2019/IM - Predaj tovaru uvedeného v § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice od 01.01.2019 Platný 10. 01. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 01. 2019 10. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 120,45 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 Zdaňovanie ubytovacích služieb daňou z pridanej hodnoty na prelome rokov 2018 a 2019 a pri zaplatení preddavku (zálohy) v roku 2018 Platný 21. 12. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 21. 12. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 506,60 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 Informácia k vypusteniu zábezpeky na daň zo zákona o DPH Platný 18. 12. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 18. 12. 2018 18. 12. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 316,98 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 Informácia k oznámeniu začatia uplatňovania osobitnej úpravy na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH Platný 05. 11. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 11. 2018 05. 11. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 312,94 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 Informácia o spôsobe opravy chyby s kódom 4001 v zaslanom dodatočnom kontrolnom výkaze Platný 29. 10. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 10. 2018 29. 10. 2018 Aktualizované
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 311,73 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: