Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

Daň z pridanej hodnoty

V tejto časti sú zverejnené aktuálne informácie k vybraným ustanoveniam zákona o dani z pridanej honoty.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Informácia k určeniu miesta dodania služby - zváračských prác [.pdf; 327,89 KB; nové okno] Platné 15. 08. 2018 15. 08. 2018
2 Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7 [.pdf; 239,22 KB; nové okno] Platné 19. 06. 2018 19. 06. 2018
3 Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a [.pdf; 464,69 KB; nové okno] Platné 18. 06. 2018 18. 06. 2018 zmena hypertextového prepojenia
4 Informácia k uvádzaniu sadzby dane na faktúre vyhotovenej za dodávku plnenia podliehajúcemu tuzemskému prenosu daňovej povinnosti na odberateľa [.pdf; 398,84 KB; nové okno] Platné 09. 04. 2018 09. 04. 2018 upravený príklad
5 Informácia k používaniu nového vzoru daňového priznania k DPH [.pdf; 272,32 KB; nové okno] Platné 26. 02. 2018 26. 02. 2018
6 Informácia k vykazovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v kontrolnom výkaze [.pdf; 493,13 KB; nové okno] Platné 26. 01. 2018 26. 01. 2018
7 Informácia k povinnosti podania súhrnného výkazu osobami registrovanými pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa zúčastnili na trojstrannom obchode v postavení prvého odberateľa a k uvádzaniu údajov o tomto obchode v daňovom priznaní k DPH [.pdf; 361,50 KB; nové okno] Platné 17. 01. 2018 17. 01. 2018
8 Predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice [.pdf; 374,21 KB; nové okno] Platné 05. 01. 2018 05. 01. 2018
9 Informácia k postupu platiteľov pri oprave daňového režimu po 01.01.2017 v súvislosti s dodaním stavebných prác, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH alebo iných služieb, pri ktorých sa uplatňuje bežný režim [.pdf; 519,82 KB; nové okno] Platné 14. 11. 2017 14. 11. 2017
10 Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) [.pdf; 1,17 MB; nové okno] Platné 14. 11. 2017 14. 11. 2017
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: