Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Daň z príjmov

V tejto časti sú zverejnené aktuálne informácie k vybraným ustanoveniam zákona o dani z príjmov (daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby, závislá činnosť), informácie k medzinárodnému zdaňovaniu, informácie k účtovníctvu, informácie k podávaniu daňových priznaní a iných formulárov, informácie k elektronickému podávaniu daňových priznaní a iných formulárov.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 5/FO/2020/IM Informácia k plateniu dane a oznamovacej povinnosti pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa v roku 2019 Nový 15. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 15. 01. 2020 14. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 167,21 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
2 4/FO/2020/IM Informácia k plateniu dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania za rok 2019 Nový 15. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 15. 01. 2020 14. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 352,71 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
3 3/FO/2020/IM Informácia k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 Nový 15. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 15. 01. 2020 14. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 545,97 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
4 2/FO/2020/IM Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typ B za zdaňovacie obdobie 2019 Nový 15. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 15. 01. 2020 14. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 290,27 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
5 1/FO/2020/IM Informácia o povinnosti platiteľa dane podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2019 Nový 15. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 15. 01. 2020 14. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 293,95 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
6 4/PO/2020/IM – Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov pri podaní daňového priznania právnických osôb po 31.dcembri 2019 a zmeny platné od 1.1.2020 Nový 13. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 13. 01. 2020 13. 01. 2020 Aktualizované znenie
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 159,70 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
7 1/ZČ/2020/IM – Informácia o mesačnom uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 Nový 09. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 09. 01. 2020 09. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 124,15 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
8 8/PO/2020/IM - Informácia k zápočtu daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 Nový 08. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 08. 01. 2020 08. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 825,09 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
9 7/PO/2020/IM – Informácia k plateniu dane a oznamovacej povinnosti pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa v roku 2019 Nový 08. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 08. 01. 2020 08. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 167,15 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
10 6/PO/2020/IM - Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika Nový 08. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 08. 01. 2020 08. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 860,33 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: