Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Daň z príjmov

V tejto časti sú zverejnené aktuálne informácie k vybraným ustanoveniam zákona o dani z príjmov (daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby, závislá činnosť), informácie k medzinárodnému zdaňovaniu, informácie k účtovníctvu, informácie k podávaniu daňových priznaní a iných formulárov, informácie k elektronickému podávaniu daňových priznaní a iných formulárov.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 1/MZ/2020/IM - Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku Platný 09. 07. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 09. 07. 2020 01. 07. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 362,26 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
2 13/PO/2020/IM –“Informácia k účtovným, registračným a daňovým povinnostiam organizačných jednotiek občianskych združení od 1.1.2020 Platný 05. 03. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 03. 2020 05. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 317,66 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
3 12/PO/2020/IM –Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi- fyzickej osoby rezidentovi SR v roku 2020 Platný 03. 03. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 03. 2020 03. 03. 2020 Aktualizované znenie
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 429,94 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
4 11/PO/2020/IM Informácia k zmenám v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2020 Platný 24. 02. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 24. 02. 2020 24. 02. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 153,10 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
5 7/FO/2020/IM Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2019 u fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 Platný 10. 02. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 02. 2020 10. 02. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 318,02 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
6 6/FO/2020/IM Informácia o zmene v odpisovaní elektromobilov Platný 10. 02. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 02. 2020 10. 02. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 296,33 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
7 10/PO/2020/IM –“Informácia k oznámeniu právnickej osoby o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov za rok 2019 Platný 03. 02. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 02. 2020 03. 02. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 533,40 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
8 9/PO/2020/IM – Informácia k daňovníkom nezriadeným alebo nezaloženým alebo na podnikanie, daňová a účtovná problematika Platný 20. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 01. 2020 20. 01. 2020 Aktualizované znenie
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 724,75 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
9 5/FO/2020/IM Informácia k plateniu dane a oznamovacej povinnosti pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa v roku 2019 Platný 15. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 15. 01. 2020 14. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 167,21 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
10 4/FO/2020/IM Informácia k plateniu dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania za rok 2019 Platný 15. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 15. 01. 2020 14. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 352,71 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: