Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov

V tejto časti sú zverejnené aktuálne informácie k vybraným ustanoveniam zákona o dani z príjmov (daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby, závislá činnosť), informácie k medzinárodnému zdaňovaniu, informácie k účtovníctvu, informácie k podávaniu daňových priznaní a iných formulárov, informácie k elektronickému podávaniu daňových priznaní a iných formulárov.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 1/MZ/2023/IM – Otázky a odpovede k problematike zdaňovania príjmov štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, ktorým bolo na území Slovenskej republiky poskytnuté dočasné útočisko (odídencov) – účinnosť od 1.1.2023 Nový 24. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 24. 01. 2023 24. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 362,33 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
2 11/PO/2023/IM, Informácia k daňovníkom nezriadeným alebo nezaloženým na podnikanie, daňová a účtovná problematika Nový 23. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 23. 01. 2023 23. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 619,90 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
3 10/PO/2023/IM, Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov pri podaní daňového priznania právnických osôb po 31.decembri 2022 Nový 23. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 23. 01. 2023 23. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 407,41 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
4 6/PO/2023/IM – Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi – fyzickej osobe rezidentovi SR v roku 2023 Nový 13. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 13. 01. 2023 13. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 169,08 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
5 9/PO/2023/IM - Informácia k zmenám v registračnej povinnosti od 1.1.2023 u právnických osôb Nový 13. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 13. 01. 2023 13. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 296,64 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
6 8/PO/2023/IM - Informácia k Oznámeniu právnickej osoby o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa §49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dani z príjmov za rok 2022 Nový 13. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 13. 01. 2023 13. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 242,39 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
7 7/PO/2023/IM - Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 Nový 13. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 13. 01. 2023 13. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 273,90 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
8 4/PO/2023/IM – Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika Nový 12. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 12. 01. 2023 12. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 402,30 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
9 6/FO/2023/IM - Informácia k plateniu dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania za rok 2022 Nový 11. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 11. 01. 2023 11. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 355,79 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
10 5/FO/2023/IM - Informácia k plateniu dane a oznamovacej povinnosti pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v roku 2022 Nový 11. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 11. 01. 2023 11. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 332,67 KB; nové okno] Centrum komunikácie a podpory
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: