Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Daňový poriadok

V tejto časti sú zverejnené aktuálne informácie o daňovom poriadku.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Informácia o podmienkach nazerania do spisu [.pdf; 254,09 KB; nové okno] Platné 11. 06. 2018 11. 06. 2018
2 Informácia o podmienkach podania opravného a dodatočného daňového priznania [.pdf; 283,05 KB; nové okno] Platné 11. 05. 2018 11. 05. 2018
3 Informácia o podmienkach na preúčtovanie omylom uhradenej platby na účet iného daňového subjektu [.pdf; 215,37 KB; nové okno] Platné 30. 10. 2017 30. 10. 2017
4 Informácia k súhlasu správcu dane s návrhom na výmaz z obchodného registra [.pdf; 326,80 KB; nové okno] Platné 11. 10. 2017 11. 10. 2017
5 Informácia k odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach [.pdf; 297,06 KB; nové okno] Platné 23. 08. 2017 23. 08. 2017
6 Informácia k odpusteniu zmeškania lehoty [.pdf; 363,27 KB; nové okno] Platné 01. 08. 2017 01. 08. 2017
7 Informácia o podmienkach na vrátenie preplatku dedičovi [.pdf; 241,82 KB; nové okno] Platné 17. 07. 2017 17. 07. 2017
8 Informácia k premlčaniu a zániku práva vymáhať daňový nedoplatok [.pdf; 297,48 KB; nové okno] Platné 17. 07. 2017 17. 07. 2017
9 Informácia k doručovaniu písomností a oznamovacej povinnosti pri zmene sídla spoločnosti [.pdf; 264,70 KB; nové okno] Platné 17. 07. 2017 17. 07. 2017
10 Informácia k zastupovaniu u správcu dane [.pdf; 263,24 KB; nové okno] Platné 07. 11. 2016 07. 11. 2016
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: