Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Spotrebné dane

V tejto časti sú zverejnené aktuálne informácie k spotrebným daniam.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Informácia k povinnostiam Platiteľa dane zo zemného plynu podľa zákona č. 609 2007 Z. z. [.pdf; 424,97 KB; nové okno] Platné 20. 06. 2018 20. 06. 2018
2 Informácia k povinnostiam Obchodníka s uhlím podľa zákona č. 609 2007 Z. z [.pdf; 335,34 KB; nové okno] Platné 20. 06. 2018 20. 06. 2018
3 Informácia k formulárom pre registráciu, zaradenie do evidencie a zápis subjektov pri správe spotrebných daní [.pdf; 613,58 KB; nové okno] Platné 20. 06. 2018 20. 06. 2018
4 Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej daní z alkoholických nápojov [.pdf; 417,79 KB; nové okno] Platné 12. 12. 2017 12. 12. 2017
5 Informácia k novému predmetu dane BEZDYMOVÝ TABAKOVÝ VÝROBOK podľa § 19aa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších prepisov. [.pdf; 317,60 KB; nové okno] Platné 03. 05. 2017 03. 05. 2017
6 Postup pri preprave vína, medziproduktu a piva z iného členského štátu EÚ na daňové územie na podnikateľské účely. [.pdf; 313,44 KB; nové okno] Platné 03. 05. 2017 03. 05. 2017
7 Informácia o používaní aplikácií v oblasti spotrebných daní [.pdf; 795,63 KB; nové okno] Platné 06. 04. 2017 06. 04. 2017
8 Elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane (EMCS) [.pdf; 787,04 KB; nové okno] Platné 17. 03. 2017 17. 03. 2017
9 Predaj tabakových výrobkov konečnému spotrebiteľovi [.pdf; 386,69 KB; nové okno] Platné 20. 02. 2017 20. 02. 2017
10 Oznámenie o zmenách predaja spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľských balení tabakových výrobkov po zmene niektorých zákonov o spotrebných daniach [.pdf; 416,01 KB; nové okno] Platné 20. 02. 2017 20. 02. 2017
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: