Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Spotrebné dane

V tejto časti sú zverejnené aktuálne informácie k spotrebným daniam.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej daní z alkoholických nápojov [.pdf; 417,79 KB; nové okno] Platné 12. 12. 2017 12. 12. 2017
2 Informácia k novému predmetu dane BEZDYMOVÝ TABAKOVÝ VÝROBOK podľa § 19aa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších prepisov. [.pdf; 317,60 KB; nové okno] Platné 03. 05. 2017 03. 05. 2017
3 Postup pri preprave vína, medziproduktu a piva z iného členského štátu EÚ na daňové územie na podnikateľské účely. [.pdf; 313,44 KB; nové okno] Platné 03. 05. 2017 03. 05. 2017
4 Informácia o používaní aplikácií v oblasti spotrebných daní [.pdf; 795,63 KB; nové okno] Platné 06. 04. 2017 06. 04. 2017
5 Elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane (EMCS) [.pdf; 787,04 KB; nové okno] Platné 17. 03. 2017 17. 03. 2017
6 Predaj tabakových výrobkov konečnému spotrebiteľovi [.pdf; 386,69 KB; nové okno] Platné 20. 02. 2017 20. 02. 2017
7 Oznámenie o zmenách predaja spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľských balení tabakových výrobkov po zmene niektorých zákonov o spotrebných daniach [.pdf; 416,01 KB; nové okno] Platné 20. 02. 2017 20. 02. 2017
8 Oznámenie k inventarizácii stavu zásob spotrebiteľského balenia liehu označených kontrolnými známkami vyhotovenými podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31.12.2014 a splneniu oznamovacej povinnosti [.pdf; 412,00 KB; nové okno] Platné 19. 12. 2016 19. 12. 2016
9 Oznámenie o zmenách predaja spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľských balení tabakových výrobkov po zmene niektorých zákonov o spotrebných daniach [.pdf; 456,38 KB; nové okno] Platné 19. 12. 2016 19. 12. 2016
10 Informácia k predaju pohonných látok – Distribútor, Predajca a Spotrebiteľ podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja [.pdf; 404,48 KB; nové okno] Platné 07. 11. 2016 07. 11. 2016
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku:


Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore