Preskočiť na hlavný obsah

Novinky

Vylepšili sme náš OpenData portál   (08. 02. 2022)

OpenData portál finančnej správy má viaceré novinky. Okrem nových datasetov pribudla aj anglická verzia portálu a na úvodnej strane sú návštevníkom k dispozícii nové grafy so zaujímavými štatistikami. Nejde však o posledné zmeny, finančná správa pripravuje aj ďalšie vylepšenia s cieľom priniesť, čo najviac dostupných dát pre verejnosť.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 09.02.2022-10.02.2022   (07. 02. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že od 09.02.2022 od 22:00 hod. do 10.02.2022 do 04:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu FS nebudú môcť dočasne registrovať na Portál FS a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou eID karty. Prihlásenie pomocou ID a hesla a podpisovanie dokumentov EZ bude funkčné.

Plánovaná údržba Portálu FS – 08.02.2022-09.02.2022   (07. 02. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že od 08.02.2022 od 18:00 hod. do 09.02.2022 do 01:00 bude prebiehať plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase nebude dostupný Portál FS, podávanie formulárov, ani podávanie prostredníctvom aplikácie eDane.

Vyšší záujem o daňový bonus na zaplatené úroky   (07. 02. 2022)

Čoraz viac daňovníkov s hypotékou si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky. Vlani za zdaňovacie obdobie roku 2020 tak urobilo 23.581 daňových subjektov v celkovej výške 5,6 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 1,7 milióna eur. Využiť túto nepriamu formu podpory od štátu v oblasti bývania môžu daňovníci aj v tomto roku. Potrebné je však predložiť potrebné dokumenty k ročnému zúčtovaniu dane, prípadne k daňovému priznaniu.

Call centrum vlani pomohlo vyše 400 tisíc klientom   (04. 02. 2022)

Call centrum finančnej správy ročne pomáha státisícom klientov. Svedčia o tom štatistiky dopytov za minulý rok. Prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli odborní konzultanti call centra v 409.914 prípadoch. V minulom roku dominovali otázky ku koronaopatreniam, zavádzaniu e-commerce pravidiel, ale aj obojsmernej elektronickej komunikácii v daňovej oblasti. Konzultanti zvládli tiež nápor dopytov k očkovacej lotérii.

Takmer 100 tisíc odoslaných elektronických dokumentov na ÚPVS   (03. 02. 2022)

Finančná správa už mesiac komunikuje s daňovými subjektami kompletne elektronicky. Od 1. januára 2022 odoslala 157.797 zásielok, resp. úradných dokumentov, z toho 97.955 išlo na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

Jedna kontrola – viacero porušení predpisov   (02. 02. 2022)

Kontrola, ktorú vykonali príslušníci finančnej správy z trenčianskeho colného úradu koncom januára, nedopadla pre prevádzkovateľa novinového stánku dobre: dopustil sa hneď viacerých porušení predpisov. Jednak tých, ktoré sa uplatňujú v oblasti používania registračnej pokladnice ako aj tých, ktoré upravujú predaj tabaku a tabakových výrobkov.

Nedostupnosť služieb IS CEP   (01. 02. 2022)

Oznamujeme odbornej verejnosti, že aktuálne sú elektronické služby IS CEP (Centrálny elektronický priečinok ) z technických príčin nedostupné. Na vyriešení problému intenzívne pracujeme. O sprístupnení služby Vás budeme informovať.

Bratislavskí colníci na čele rebríčka výberu cla a daní   (01. 02. 2022)

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava za rok 2021 odviedli do štátneho rozpočtu viac ako 2,6 miliardy eur. Z tejto sumy predstavoval výber spotrebných daní 1,7 miliardy, výber DPH bol asi 885 miliónov a cla na úrovni 7,2 milióna eur. Plán plnenia príjmov do štátneho rozpočtu prekročili o takmer 170 miliónov eur.

Emailové odklady daňových priznaní v tomto roku neplatia   (01. 02. 2022)

Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné finančnej správe oznámiť štandardným zákonným spôsobom, a to buď elektronicky alebo v papierovej forme. Emailové odklady finančná správa v tomto roku neakceptuje. Išlo o opatrenie, ktoré bolo platné iba v minulom roku.

ÚVHS sa predstaví svojim novým klientom   (31. 01. 2022)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) rozpošle 51 pridelimitovaným daňovým subjektom listy, v ktorých ich oboznámi s činnosťou úradu a predstaví im aj najvýznamnejšie zmeny v daňových zákonoch v tomto roku. Aj týmto spôsobom chce lepšie svojich nových klientov informovať o možnostiach spolupráce so správcom dane.

Posledný deň na podanie DP k dani z motorových vozidiel   (31. 01. 2022)

Dnes je posledný deň na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) a daň je potrebné aj zaplatiť. Za nesplnenie tejto povinnosti sa môže daňovníkom vystaviť pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Finančná správa rozposlala daňovníkom viac ako 186 tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani a uľahčila im tak plnenie si tejto povinností.

Na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti je ešte stále čas   (28. 01. 2022)

Oneskorencom sa pomaly kráti lehota. Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú už len do konca februára 2022 čas na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Finančná správa upustí od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie daňového priznania.

Plánovaná údržba OpenData FS – 31.01.2022   (27. 01. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že 31.01.2022 od 20:00 hod. do 23:00 bude prebiehať plánovaná údržba portálu OpenData FS.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 29.01.2022   (27. 01. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že 29.01.2022 od 18:00 hod. do 20:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu FS nebudú môcť dočasne registrovať na Portál FS a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou eID karty. Prihlásenie pomocou ID a hesla a podpisovanie dokumentov EZ bude funkčné.

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie   (27. 01. 2022)

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2022, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2021 presiahli sumu 2255,72 eura.

Medzinárodný deň colníctva   (26. 01. 2022)

Od roku 1983 si 26. január pripomíname ako Medzinárodný deň colníctva na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu. Každoročne sa k oslavám pridávajú aj príslušníci colnej časti finančnej správy. Generálny tajomník Svetovej colnej organizácie (WCO) Kunio Mikuryia udeľuje čestné uznania tým, ktorí prispeli k naplneniu cieľom určenej témy.

Technické problémy   (25. 01. 2022)

Evidujeme technické problémy, ktoré môžu spôsobiť krátkodobé výpadky na portáli finančnej správy. Pracujeme na ich odstránení, ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie. V prípade komplikácií odporúčame používať aplikáciu eDane. Na základe platnej legislatívy platí, že ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane, nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Ospravedlňujeme sa za výpadok PFS   (25. 01. 2022)

Finančná správa od pondelka eviduje krátkodobé výpadky portálu finančnej správy, na ktorého odstránení pracuje s výrobcom systému. Klientom sa ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie, situáciu dôkladne analyzuje a rieši tak, aby sa problém už nezopakoval.

Vasko odhalil podozrivý obsah v batohu a obale z liekov   (21. 01. 2022)

Služobný pes Vasko zo žilinského colného úradu zaňuchal v batohu aj v obale z liekov drogy. Stalo sa tak pri kontrole dopravného prostriedku na Kysuciach. Predtým tam príslušníci finančnej správy stopli muža, ktorý jazdil na vyradenom vozidle a mal zákaz sedieť za volantom.