Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

AlcoCALC

Elektronická verzia alkoholometrických tabuliek podľa medzinárodného odporúčania OIML R 22 “International Alcoholometric Tables”, prílohy č. 16 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška) a tabuliek, ktoré tvorili prílohu č. 4 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2915/2003-100 (ďalej len výnos) a ktorých používanie odporúča Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/4693/2005-73. Slúži na uľahčenie aplikácie a pohodlnejšie používanie oficiálnych tabuliek. Elektronická verzia je len doplnkom všeobecne záväzných predpisov, v žiadnom prípade nie je ich náhradou.

Aktuálnu verziu programu AlcoCALC si možete stiahnuť v nasledovných formátoch

  • EXE - obsahuje iba samostatne spustiteľný program Alcocalc
  • ZIP  - obsahuje program Alcocalc spolu s príručkou a súvisiacimi dokumentam

Verzia

EXE

ZIP

1.72 (26.9.2008)

alcocalc.exe [.exe; 752 kB; nové okno]

alcocalc1_72.zip [.zip; 12,5 MB]

Copyright(c):  Slovenská legálna metrológia, n.o.           http://www.slm.sk [nové okno]