Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

AlcoCALC

Program na alkoholometrické výpočty (ďalej len „AlcoCALC“) je elektronickou verziou alkoholometrických tabuliek, ktorý je vypracovaný podľa medzinárodného odporúčania OIML R 22 “International Alcoholometric Tables”, bodu 7. „Alkoholometrické tabuľky“ prílohy č. 57 (LIEHOMERY A HUSTOMERY NA LIEH) k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. [nové okno] o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len „vyhláška“) a výpočtov medzinárodných liehových tabuliek. Používanie programu AlcoCALC odporúča pre správcu dane a daňové subjekty Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25842/2008-732 (uverejnené vo Finančnom spravodaji č. 10/2008 [.pdf; 894 kB; nové okno]). V zmysle bodu 7.4.4. osobitnej prílohy č. 57 k vyhláške môže byť Alkoholometrická tabuľka realizovaná ako digitálna platforma, ktorou je aj program AlcoCALC.

Aktuálnu verziu programu AlcoCALC si možete stiahnuť v nasledovných formátoch

  • EXE - obsahuje iba samostatne spustiteľný program Alcocalc
  • ZIP  - obsahuje program Alcocalc spolu s príručkou a súvisiacimi dokumentam

Verzia

EXE

ZIP

1.72 (26.9.2008)

alcocalc.exe [.exe; 752 kB; nové okno]

alcocalc1_72.zip [.zip; 12,5 MB]

Copyright(c):  Slovenská legálna metrológia, n.o. http://www.slm.sk [nové okno]