Preskočiť na hlavný obsah

AlcoCALC

Program na alkoholometrické výpočty (ďalej len „AlcoCALC“) je elektronickou verziou alkoholometrických tabuliek, ktorý je vypracovaný podľa medzinárodného odporúčania OIML R 22 “International Alcoholometric Tables”, bodu 7. „Alkoholometrické tabuľky“ prílohy č. 57 (LIEHOMERY A HUSTOMERY NA LIEH) k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. [nové okno] o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len „vyhláška“) a výpočtov medzinárodných liehových tabuliek. Používanie programu AlcoCALC odporúča pre správcu dane a daňové subjekty Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25842/2008-732 (uverejnené vo Finančnom spravodaji č. 10/2008 [.pdf; 894 kB; nové okno]). V zmysle bodu 7.4.4. osobitnej prílohy č. 57 k vyhláške môže byť Alkoholometrická tabuľka realizovaná ako digitálna platforma, ktorou je aj program AlcoCALC.

Aktuálnu verziu programu AlcoCALC si možete stiahnuť v nasledovných formátoch

  • EXE - obsahuje iba samostatne spustiteľný program Alcocalc
  • ZIP  - obsahuje program Alcocalc spolu s príručkou a súvisiacimi dokumentam

Verzia

EXE

ZIP

1.72 (26.9.2008)

alcocalc.exe [.exe; 752 kB; nové okno]

alcocalc1_72.zip [.zip; 12,5 MB]

Copyright(c):  Slovenská legálna metrológia, n.o. http://www.slm.sk [nové okno]