Preskočiť na hlavný obsah

Výpočet úroku z omeškania (sankčný úrok)

Kalkulačka poskytuje kombinovaný výpočet pre:

 Úrok z omeškania na DPH

 • v zmysle § 35b zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,
 • v zmysle § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

Úrok z omeškania na daniach z príjmov

1. z preddavkov na daň:

 • v zmysle § 35b ods. 1 písm. c) a  e) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,
 • v zmysle § 156 ods. 1 písm. b), d), e) a f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

 2. z oneskorene zaplatenej dane:

 • v zmysle § 35b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,
 • v zmysle § 156 ods.1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

 3. z dane určenej správcom alebo z dane dohodou

 • v zmysle § 35b ods. 1 písm. d) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 • v zmysle § 156 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

 

Úrok z omeškania (sankčný úrok) na spotrebných daniach

1. z oneskorene zaplatenej spotrebnej dane:

 • v zmysle § 35b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 511/1992 Zb. SNR o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • v zmysle § 156 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

 2. zo spotrebnej dane určenej správcom dane

 • v zmysle § 35b ods. 1 písm. d) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • v zmysle § 156 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Výpočet  má len informatívny charakter.

Povinné položky sú označené *
Typ výpočtu

Zadajte dátum v tvare “deň. mesiac. rok” alebo “deň - mesiac - rok”
Zadajte dátum v tvare “deň. mesiac. rok” alebo “deň - mesiac - rok”
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.