Preskočiť na hlavný obsah

Výpočet preddavkov na daň z príjmov FO 2016

Kalkulačka počíta preddavky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) na preddavkové obdobie začínajúce v r. 2016 (od 1.4.2016 do 31.3.2017) podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní k dani z príjmu fyzickej osoby typu B za rok 2015. Vo výpočte je použitá nezdaniteľná časť základu dane platná pre rok 2016, tzn. suma 3 803,33 Eur.

Ak nie je vyplnený ani jeden z riadkov 37 až 44, alebo 58 až 65 DP FO typu B za zdaňovacie obdobie 2015  (uvedené riadky sú prázdne alebo vyplnené nulou), potom nevzniká povinnosť platenia preddavkov.
Preddavky na daň neplatí daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období poberal len príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, alebo ostatné príjmy podľa § 8 zákona, alebo príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, alebo príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované podľa § 35 zákona, pričom môže ísť aj o kombináciu týchto príjmov.

Výpočet má informatívny charakter.
Sumy uvádzajte v eurách.
Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) nevypĺňa riadok 82.

Povinné položky sú označené *
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.