Preskočiť na hlavný obsah

Výpočet preddavkov na daň z príjmov FO 2017, 2018

Kalkulačka počíta preddavky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) na preddavkové obdobia začínajúce v roku:

  • 2017, tzn. od 1.4.2017 do 3.4.2018, z údajov DPFOBv16 za zd. obdobie 2016,
  • 2018, tzn. od 4.4.2018 do 1.4.2019, z údajov DPFOBv17 za zd. obdobie 2017.

Výpočet vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní k dani z príjmu fyzickej osoby typu B. Vo výpočte je použitá nezdaniteľná časť základu dane platná pre rok 2017 vo výške 3 803,33 Eur, a pre rok 2018 vo výške 3830,02 Eur.

Ak nie je vyplnený ani jeden z riadkov 37 až 44, alebo 58 až 65 DP FO typu B za zdaňovacie obdobie 2016 alebo 2017 (uvedené riadky sú prázdne alebo vyplnené nulou), potom nevzniká povinnosť platenia preddavkov.

Vysvetlenie: predpokladom pre vykonanie výpočtu preddavkov je vyplnenie aspoň jedného z riadkov z intervalu (r37 až r44) alebo (r58 až r65).

Preddavky na daň neplatí daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období poberal len príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, alebo ostatné príjmy podľa § 8 zákona, alebo príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, alebo príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované podľa § 35 zákona, pričom môže ísť aj o kombináciu týchto príjmov.

 

Výpočet má informatívny charakter.

Sumy uvádzajte v eurách.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) nevypĺňa riadok 82.

Povinné položky sú označené *
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.