Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Výpočet úroku z odkladov alebo splátok

Kalkulačka poskytuje kombinovaný výpočet úrokov z odkladov a splátok v zmysle ustanovení:

  • § 59 ods. 7 z. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
  • § 57 ods. 5 z. č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok)

Výpočet   má len informatívny charakter.


CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu