Server W2

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Dátum:31.10.2019
Druh dane:Daň zo závislej činnosti
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti