Server W2

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
Dátum:25.10.2019
Druh dane:Daň z pridanej hodnoty
Obdobie:štvrťročné
Popis daňovej udalosti:Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok