Server 14

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur
Dátum:31.12.2019
Druh dane:Daň z príjmu fyzickej osoby
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur