Server W2

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
Dátum:31.08.2020
Druh dane:Daň z príjmu právnickej osoby
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie