Server 11

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až apríl), ak je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019
Dátum:01.06.2020
Druh dane:Daň z príjmu právnickej osoby
Obdobie:ročné
Popis daňovej udalosti:Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až apríl), ak je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 podané v lehote do 30.4.2020, ak sú zaplatené preddavky nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2019