Server W1

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
Dátum:26.10.2020
Druh dane:Daň z pridanej hodnoty
Obdobie:štvrťročné
Popis daňovej udalosti:Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok