Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 na žiadosť zamestnanca
Dátum:02.11.2020
Druh dane:Daň zo závislej činnosti
Obdobie:ročné
Popis daňovej udalosti:Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 na žiadosť zamestnanca