Server W3

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré
Dátum:01.03.2021
Druh dane:Daň zo závislej činnosti
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac