Preskočiť na hlavný obsah

Detail daňovej udalosti

Názov:
Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)
Dátum:
30.09.2022
Druh dane:
Daň z pridanej hodnoty
Obdobie:
mesačné
Popis daňovej udalosti:
Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)