Preskočiť na hlavný obsah

Detail daňovej udalosti

Názov:
Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet
Dátum:
25.11.2022
Druh dane:
Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Obdobie:
mesačné
Popis daňovej udalosti:
Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet