Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Iné vzory tlačiv

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory  tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť  Iné vzory tlačív.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Príloha k Usmerneniu č. MF/019153/2018-724 Prehľad transakcií so závislými osobami Platný 27. 02. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 02. 2019 27. 02. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 38,33 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
2 Žiadosť o vystavenie potvrdenia pre účely banky Platný 11. 06. 2018 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 06. 2018 11. 06. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.doc; 28,00 KB; nové okno] Ministerstvo financií SR
3 Vzor tlačiva „Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) Platný 03. 01. 2018 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 01. 2018 01. 01. 2018 vzor platný od 1.1.2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 29,62 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
4 Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN443v18 – vzor platný pre rok 2018 Platný 03. 01. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 01. 2018 03. 01. 2018 vzor platný pre rok 2018.
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 76,27 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
5 Vzor tlačiva „Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“ – OZN176v17 Platný 03. 01. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 01. 2018 01. 01. 2018 vzor platný od 1.1.2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 70,23 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
6 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“ – OZN493v17 Platný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za rok 2017 alebo pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najskôr 1.1.2018.
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 74,06 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
7 Registration sheet for foreign payer of the levy on non-life insurance business premiums Platný 05. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 12. 2017 01. 12. 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 71,33 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
8 Evidenčný list pre zahraničného platiteľa odvodu časti poistného Platný 05. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 12. 2017 01. 12. 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 74,71 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
9 Oznámenie platiteľa odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov Platný 18. 10. 2017 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 18. 10. 2017 01. 01. 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 25,98 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
10 Report from a payer of the levy on non-life insurance business premiums under Section 68a the Act No 39/2015 on insurance and on amendments to certain laws, as amended Platný 29. 09. 2017 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 09. 2017 01. 12. 2017 EN
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 35,62 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: