Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

Iné vzory tlačiv

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory  tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť  Iné vzory tlačív.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový    - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný  - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Žiadosť o vystavenie potvrdenia pre účely banky [.doc; 28,00 KB; nové okno] Platné 11. 06. 2018 11. 06. 2018
2 Vzor tlačiva „Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) [.docx; 29,62 KB; nové okno] Platné 03. 01. 2018 01. 01. 2018 vzor platný od 1.1.2018
3 Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN443v18 – vzor platný pre rok 2018 [.pdf; 76,27 KB; nové okno] Platné 03. 01. 2018 03. 01. 2018 vzor platný pre rok 2018.
4 Vzor tlačiva „Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“ – OZN176v17 [.pdf; 70,23 KB; nové okno] Platné 03. 01. 2018 01. 01. 2018 vzor platný od 1.1.2018
5 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“ – OZN493v17 [.pdf; 74,06 KB; nové okno] Platné 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za rok 2017 alebo pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najskôr 1.1.2018.
6 Registration sheet for foreign payer of the levy on non-life insurance business premiums [.pdf; 71,33 KB; nové okno] Platné 05. 12. 2017 01. 12. 2017
7 Evidenčný list pre zahraničného platiteľa odvodu časti poistného [.pdf; 74,71 KB; nové okno] Platné 05. 12. 2017 01. 12. 2017
8 Oznámenie platiteľa odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov [.docx; 25,98 KB; nové okno] Platné 18. 10. 2017 01. 01. 2017
9 Report from a payer of the levy on non-life insurance business premiums under Section 68a the Act No 39/2015 on insurance and on amendments to certain laws, as amended [.docx; 35,62 KB; nové okno] Platné 29. 09. 2017 01. 12. 2017 EN
10 OZNÁMENIE platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane 1) podľa § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) [.pdf; 63 kB; nové okno] Platné 09. 12. 2016 01. 01. 2017 vzor platný pre rok 2016
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: