Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Iné vzory tlačiv

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory  tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť  Iné vzory tlačív.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Vyhlásenie daňovníka o splnení podmienky poklesu tržieb na účely neplatenia preddavkov na daň z príjmov vypočítaných podľa § 34 a § 42 ZDP Platný 04. 05. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 05. 2020 04. 05. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 556,74 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 Vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa § 59 a § 60 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Platný 04. 03. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 03. 2020 04. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 204,33 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 03. 2020 04. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 231,31 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 OZNÁMENIE o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel za rok 2019 Platný 17. 12. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 12. 2019 17. 12. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 73,42 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
4 Žiadosť o vystavenie potvrdenia na účely sociálneho štipendia Platný 12. 12. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 12. 12. 2019 12. 12. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 13,17 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
5 Žiadosť o vystavenie potvrdenia pre ÚPSVaR Platný 12. 12. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 12. 12. 2019 12. 12. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 13,13 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
6 Usmernenie č. MF/019153/2018-724 Prehľad transakcií so závislými osobami - Príloha Platný 27. 02. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 02. 2019 27. 02. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 38,33 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
7 Žiadosť o vystavenie potvrdenia pre účely banky Platný 11. 06. 2018 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 06. 2018 11. 06. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.doc; 28,00 KB; nové okno] Ministerstvo financií SR
8 Vzor tlačiva „Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) Platný 03. 01. 2018 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 01. 2018 01. 01. 2018 vzor platný od 1.1.2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 29,62 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
9 Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN443v18 – vzor platný pre rok 2018 Platný 03. 01. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 01. 2018 03. 01. 2018 vzor platný pre rok 2018.
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 76,27 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
10 Vzor tlačiva „Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“ – OZN176v17 Platný 03. 01. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 01. 2018 01. 01. 2018 vzor platný od 1.1.2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 70,23 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: