Preskočiť na hlavný obsah

Iné vzory tlačiv

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory  tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť  Iné vzory tlačív.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky podľa § 51g ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – ZIA51g2v21 Platný 30. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2020 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 71,37 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – ZIA51g1v21 Platný 30. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2020 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 70,31 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí podľa § 52zzi ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN52zzi10v21 Platný 30. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2020 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 63,02 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 52zzi ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN52zzi9v21 Platný 30. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2020 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 68,69 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN443v21 Platný 30. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2020 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 76,28 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 Oznámenie držiteľa podľa § 52zzi ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17 zákona – OZN52zzi11v20 Platný 30. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2020 01. 01. 2021 vzor sa použije za rok 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 80,44 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN493v20 Platný 30. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2020 01. 01. 2021 vzor sa použije za rok 2020 alebo pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najskôr 1.1.2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 70,05 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 Vyhlásenie daňovníka o splnení podmienky poklesu tržieb na účely neplatenia preddavkov na daň z príjmov vypočítaných podľa § 34 a § 42 ZDP Platný 04. 05. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 05. 2020 04. 05. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 556,74 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 Vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa § 59 a § 60 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Platný 04. 03. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 03. 2020 04. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 204,33 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 03. 2020 04. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 231,31 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 OZNÁMENIE o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel za rok 2019 Platný 17. 12. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 12. 2019 17. 12. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 73,42 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: