Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Oznámenia podľa § 43 ZDP

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory  tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť  Iné vzory tlačív.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný- tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný– stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN4311v18 – vzor platný pre rok 2018 [.pdf; 76,14 KB; nové okno] Platné 03. 01. 2018 03. 01. 2018 vzor platný pre rok 2018
2 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4318v17 [.pdf; 64,98 KB; nové okno] Platné 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije od 1.1.2018
3 Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4317Bv17 [.pdf; 83,91 KB; nové okno] Platné 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za rok 2017
4 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4317Av17 [.pdf; 92,53 KB; nové okno] Platné 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za rok 2017.
5 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4315v17 [.pdf; 74,31 KB; nové okno] Platné 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2017
6 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou (ďalej len „dohoda“) z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4314v17 [.pdf; 79,99 KB; nové okno] Platné 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za rok 2017
7 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ - OZN4313v17 [.pdf; 64,82 KB; nové okno] Platné 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za rok 2017
8 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona [.pdf; 51 kB; nové okno] Platné 31. 01. 2017 01. 01. 2017
9 OZNÁMENIE držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia /OZN4317Bv16/ [.pdf; 59 kB; nové okno] Platné 12. 12. 2016 12. 12. 2016 vzor sa použije za rok 2016
10 OZNÁMENIE platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou 1) podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) /OZN4311v17v1.0/ [.pdf; 58 kB; nové okno] Platné 09. 12. 2016 01. 01. 2017 vzor platný pre rok 2017
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: