Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Oznámenia podľa § 43 ZDP

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory  tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť  Iné vzory tlačív.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný- tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný– stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej len „zákon“) o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona – OZN4318v20 Platný 22. 11. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 11. 2019 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 63,82 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – OZN4311v18 – vzor platný pre rok 2018 Platný 03. 01. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 01. 2018 03. 01. 2018 vzor platný pre rok 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 76,14 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
3 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4318v17 Platný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije od 1.1.2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 64,98 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
4 Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4317Bv17 Platný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za rok 2017,2018,2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 83,91 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
5 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4317Av17 Platný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za rok 2017,2018,2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 92,53 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
6 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4315v17 Platný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za zdaňovacie obdobia 2017,2018,2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 74,31 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
7 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou (ďalej len „dohoda“) z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ – OZN4314v17 Platný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za rok 2017,2018,2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 79,99 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
8 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona (ďalej len „oznámenie“)“ - OZN4313v17 Platný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za zdaňovacie obdobia 2017,2018,2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 64,82 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
9 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona Platný 31. 01. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 31. 01. 2017 01. 01. 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 51 kB; nové okno] Kancelária prezidenta
10 OZNÁMENIE držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia /OZN4317Bv16/ Platný 12. 12. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 12. 12. 2016 12. 12. 2016 vzor sa použije za rok 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 59 kB; nové okno] Kancelária prezidenta
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: