Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť Iné vzory tlačív.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019 Platný 27. 11. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 11. 2019 27. 11. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 177,85 KB; nové okno] Ministerstvo financií SR
2 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - VYH36v20 Platný 22. 11. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 11. 2019 01. 01. 2020 Vzor sa použije od 1.1.2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 29,34 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) - ŽIA38v19 Platný 22. 11. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 11. 2019 01. 01. 2020 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 42,60 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 22. 11. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 11. 2019 01. 01. 2020 Poučenie sa použije k vzoru tlačiva platného za zdaňovacie obdobie 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 222,64 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... - POT39_5v20 Platný 22. 11. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 11. 2019 01. 01. 2020 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 37,36 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... - POT39_5v19 Platný 07. 12. 2018 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2018 01. 01. 2019 Vzor sa použije na zdaňovacie obdobie 2019.
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 36,93 KB; nové okno] Odbor colný
7 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok – V2Pv18_P Platný 07. 12. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2018 01. 01. 2019 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobia 2018 a 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 35,96 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – V2Pv18_1 Platný 07. 12. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2018 01. 01. 2019 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobia 2018 a 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 62,80 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok)“ - ŽIA38v17 Platný 29. 12. 2017 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.doc; 114,50 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 20. 08. 2014 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 08. 2014 20. 08. 2014 Vzor sa použije na zdaňovacie obdobia 2014 až 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 17,92 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: