Preskočiť na hlavný obsah

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť Iné vzory tlačív.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020 Platný 12. 01. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 12. 01. 2021 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 176,77 KB; nové okno] Ministerstvo financií SR
2 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... - POT39_5v21 Platný 07. 12. 2020 Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2020 01. 01. 2021 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.rtf; 250,52 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) - ŽIA38v2020 Platný 07. 12. 2020 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2020 01. 01. 2021 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 40,23 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – V2Pv18_1 Platný 07. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2020 01. 01. 2021 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 63,85 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 07. 12. 2020 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2020 01. 01. 2021 Poučenie patrí k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 16,59 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019 Neplatný 27. 11. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 27. 11. 2019 27. 11. 2019 31. 12. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 177,85 KB; nové okno] Ministerstvo financií SR
7 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - VYH36v20 Platný 22. 11. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 11. 2019 01. 01. 2020 Vzor sa použije od 1.1.2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 29,34 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) - ŽIA38v19 Neplatný 22. 11. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 22. 11. 2019 01. 01. 2020 31. 12. 2020 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 42,60 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Neplatný 22. 11. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 22. 11. 2019 01. 01. 2020 31. 12. 2020 Poučenie sa použije k vzoru tlačiva platného za zdaňovacie obdobie 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 222,64 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... - POT39_5v20 Platný 22. 11. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 11. 2019 01. 01. 2020 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 37,36 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: