Preskočiť na hlavný obsah

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť Iné vzory tlačív.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... - POT395v23 Platný 27. 04. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 04. 2023 27. 04. 2023 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 260,05 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – V2Pv21_1 Platný 05. 11. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 11. 2021 01. 01. 2022 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2022,2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 61,81 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 11. 2023 29. 11. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 199,43 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... - POT39_5v22/daňový bonus Platný 13. 12. 2022 Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 13. 12. 2022 13. 12. 2022 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.rtf; 263,07 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok – V2Pv18_P Platný 07. 12. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2018 01. 01. 2019 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobia 2018 až 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 35,96 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - VYH36v20 Platný 22. 11. 2019 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 11. 2019 01. 01. 2020 Vzor sa použije od 1.1.2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 29,34 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 20. 08. 2014 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 08. 2014 20. 08. 2014 Vzor sa použije na zdaňovacie obdobia 2014 až 2024
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 17,92 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona o dani z príjmov Platný 28. 11. 2023 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 28. 11. 2023 28. 11. 2023 Tlačivo sa použije za zdaňovacie obdobie 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 41,67 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 Platný 28. 11. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 28. 11. 2023 28. 11. 2023 Tlačivo sa použije za zdaňovacie obdobie 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 247,27 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: