Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
2

Vzory colnych tlačiv

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory  tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť  Iné vzory tlačív.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový    - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný  - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Žiadosť o povolenie použiť zjednodušenia [.pdf; 743 kB; nové okno] Platné 18. 11. 2016 18. 11. 2016
2 Žiadosť o povolenie použiť iný osobitný colný režim než tranzit [.pdf; 2 MB; nové okno] Platné 18. 11. 2016 18. 11. 2016
3 Žiadosť o pridelenie čísla EORI [.pdf; 244 kB; nové okno] Platné 18. 11. 2016 18. 11. 2016
4 Žiadosť o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín [.pdf; 291 kB; nové okno] Platné 18. 11. 2016 18. 11. 2016
5 Ochrana práv duševného vlastníctva- ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti [.pdf; 480 kB; nové okno] Platné 03. 10. 2016 01. 05. 2016
6 Ochrana práv duševného vlastníctva-žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu [.pdf; 215 kB; nové okno] Platné 01. 03. 2014 01. 01. 2014
7 Ochrana práv duševného vlastníctva-žiadosť o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu [.pdf; 163,61 KB; nové okno] Platné 01. 03. 2014 01. 01. 2014
8 Ochrana práv duševného vlastníctva- žiadosť o prijatie opatrenia podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [.pdf; 8 MB; nové okno] Platné 01. 03. 2014 01. 01. 2014
9 Ochrana práv duševného vlastníctva- žiadosť o predĺženie lehoty na uplatňovanie opatrenia podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 [.pdf; 3 MB; nové okno] Platné 01. 03. 2014 01. 01. 2014
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: