Preskočiť na hlavný obsah

Overenie splnenia podmienok AES

Služba vykonáva kontrolu toho či Váš počítač spĺňa podmienky potrebné pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou v oblasti podávania dokumentov na Elektronické komunikačné rozhranie (EKR) správcu dane.

Overuje sa či máte:

 • nainštalovanú podporovanú verziu operačného systému,
 • nainštalovanú podporovanú verziu prehliadača,
 • povolený JavaScript,
 • nainštalovaný komponent pre elektronické podpisovanie dokumentov.

Výsledky kontroly môžu byť:

Pozitívny výsledok výsledok je pozitívny - podmienka splnená,

Negatívny výsledok výsledok je negatívny – podmienka nesplnená,

Netestovanékontrolu nebolo možné zrealizovať.

Pre správne fungovanie musia byť splnené všetky podmienky.

Technické predpoklady na strane klienta portálu FR SR

Riešenie na strane portálu FR SR je realizované tak, že aplikácia zistí technické podmienky na strane klienta a podľa výsledných zistení zabezpečí použitie adekvátneho typu riešenia pre využívanie eSlužieb. Pred podpisovaním je zobrazený oznam o podmienkach pre použitie podpisovania. Ak sú splnené podmienky, tak sa spustí príslušný podpisovač a oznam sa zavrie, ak nie sú splnené, tak sa podpisovač nespustí a oznam tam zostane zobrazený.

Na strane klienta je potrebné nainštalovať aplikáciu D.Launcher.

Ak podmienky na strane klienta PFS zodpovedajú možnosti použitia D.Signer v.2.0/Java, t. j.:

 • operačný systém MS Windows 10, Mac OS X: verzia 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 a vyššie, GNU/Linux: Mint verzia 13, 17.x, 18; Debian verzia 8; Ubuntu verzia 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS; Fedora: verzia 23, 24, 25,
 • nainštalovaná Java vo verzii min. Oracle Java 8 Update 6, 32 bit (neodporúčame 64 bit),
 • povolené cookies,
 • prehliadač pdf súborov Adobe Reader 9 a novší,

tak pri využívaní eSlužieb PFS bude používaný D.Signer/Java v.2.0

V prípade že podmienky na strane klienta PFS zodpovedajú možnosti použitia D.Signer v.4.0 .NET, t. j.:

 • Operačný system MS Windows
 • Platforma: .Net framework, verzia 4.0 alebo vyššia
 • pre správne fungovanie musíte mať nainštalovaný komponent D.Suite/eIDASpre podpisovanie.
  Aktuálna verzia aplikácie sa nachádza na www.slovensko.sk [nové okno].
  Viac informácií o tejto aplikácií nájdete na stránkach Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) [nové okno].

tak pri využívaní eSlužieb PFS bude používaný D.Signer .Net v.4.0.

Možné riešenia problémov pre OS Windows

 1. Výsledok kontroly podpory Javascriptu je negatívny
  • vo Vašom prehliadači je Javascript vypnutý. Informácie ako ho môžete zapnúť nájdete na stránkach podpory konkrétneho prehliadača.
 2. Výsledok kontroly verzie OS je negatívny
  • v súčasnosti je podporovaný operačný systém Windows s nainštalovaným .NET frameworkom verzia 2.0 a vyššie.
 3. Výsledok kontroly typu prehliadača je negatívny
  • v súčasnosti sú podporované tieto typy internetových prehliadačov:
   • MS Edge v100 a vyššia
   • Google Chrome v100 a vyššia
   • Mozilla Firefox v99 a vyššia
   • Opera od verzie v85 a vyššia

  Aplikáciu D.Signer/XAdES a D.Launcher poskytuje finančná správa používateľom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk [nové okno].

  Ak napriek pozitívnemu výsledku kontroly máte problémy s podpisaním dokumentu, skontrolujte verziu prehliadača.

 4. Výsledok kontroly komponentu pre podpisovanie je negatívny.

  Pre správne fungovanie musíte mať nainštalovaný komponent D.Signer/XAdES alebo D.Launcher pre podpisovanie.

  Aktuálna verzia aplikácie D.Signer/XAdES verzia 4.0 [nové okno].

  Viac informácií o tejto aplikácií nájdete na stránkach ÚPVS [nové okno].

Výsledky kontroly pre Váš počítač

Kontrola Výsledok Kontroly
Podpora Javascriptu
Verzia OS – Windows s.NET 2.0 nesplnená kontrola
Typ prehliadača – Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera nesplnená kontrola
Komponent pre podpisovanie – D.Signer - overenie podpisovania v prehliadači Internet Explorer neoverené