Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Overenie splnenia podmienok AES

Služba vykonáva kontrolu toho či Váš počítač spĺňa podmienky potrebné pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou v oblasti podávania dokumentov na Elektronické komunikačné rozhranie (EKR) správcu dane.

Overuje sa či máte:

 • nainštalovanú podporovanú verziu operačného systému,
 • nainštalovanú podporovanú verziu prehliadača,
 • povolený JavaScript,
 • nainštalovaný komponent pre elektronické podpisovanie dokumentov.

Výsledky kontroly môžu byť:

Pozitívny výsledok výsledok je pozitívny - podmienka splnená,

Negatívny výsledok výsledok je negatívny – podmienka nesplnená,

Netestovanékontrolu nebolo možné zrealizovať.

Pre správne fungovanie musia byť splnené všetky podmienky.

Možné riešenia problémov

 1. výsledok kontroly podpory Javascriptu je negatívny
  • vo Vašom prehliadači je Javascript vypnutý. Informácie ako ho môžete zapnúť nájdete na stránkach podpory konkrétneho prehliadača
 2. výsledok kontroly verzie OS je negatívny
  • v súčasnosti je podporovaný operačný systém Windows s nainštalovaným .NET  frameworkom verzia 2.0 a vyššie
 3. výsledok kontroly typu prehliadača je negatívny
  • v súčasnosti sú podporované tieto typy internetových prehliadačov:
   • Internet Explorer od verzie 8
   • Google Chrome do v.44
   • Mozilla Firefox od verzie 18 do 31.12.2016
   • Opera od verzie 11

  Zásuvný modul D.Signer/XAdES .NET, aj Java verzia, nie je spustiteľný v prehliadačoch Chrome, Chromium (od verzie 45) a na ňom založených prehliadačoch od septembra 2015, v prehliadači Edge od jeho vydania v júli 2015 a nebude spustiteľný v prehliadači Firefox od konca roka 2016.

  Aplikáciu D.Signer/XAdES  poskytuje finančná správa používateľom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

   Ak napriek pozitívnemu výsledku kontroly máte problémy s podpisaním dokumentu, skontrolujte verziu prehliadača.

 4. výsledok kontroly komponentu pre podpisovanie je negatívny

  pre správne fungovanie musíte mať nainštalovaný komponent D.Signer pre podpisovanie.

  Aktuálna verzia aplikácie D.Signer/XAdES verzia 3.0 [.zip; 24MB]

  Viac informácií o tejto aplikácií nájdete na stránkach Ústredného portálu [nové okno].

  Podpisová politika 2014: 32 bit [.reg; 956 B] | 64 bit [.reg; 980 B]

Výsledky kontroly pre Váš počítač

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 8. 2. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 15. 1. 2014

Kontrola Výsledok Kontroly
Podpora Javascriptu
Verzia OS – Windows s.NET 2.0 nesplnená kontrola
Typ prehliadača – Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera nesplnená kontrola
Komponent pre podpisovanie – D.Signer neoverené
Tlač obsahu
Návrat hore