Preskočiť na hlavný obsah

Vytvorenie platobných inštrukcií

Služba poskytuje daňovému subjektu vygenerovanie čísla účtu pre konkrétnu daň, vygenerovanie variabilného symbolu  pre úhradu dane, preddavku a vygenerovanie samotného príkazu na úhradu. V prípade, že daňový subjekt ako vstupný parameter uvedie aj mailovú adresu, do schránky mu bude doručená správa o vygenerovanom čísle účtu, variabilnom symbole a príkaze na úhradu.

Generovanie čísla účtu – služba poskytuje vygenerovanie čísla účtu vo formáte IBAN pre konkrétnu daň.

DIČ alebo Rodné číslo: užívateľ zadá jedno z uvedených identifikátorov

OÚD: užívateľ zadá číslo OÚD

V prípade, že DS nevie číslo OÚD, zadá DIČ alebo RČ a potvrdí „Overiť OÚD“ Aplikácia ho vyzve doplniť CAPTCHA kód do prázdneho poľa. Užívateľ doplní vygenerovaný kód a opäť potvrdí „Overiť OÚD“. Aplikácia následne doplní  OÚD. Aplikácia OÚD doplní len v prípade, ak OÚD bolo daňovému subjektu oznámené.

Druh dane / Účel platby: výber z číselníka (užívateľ vyberie príslušnú daň)

Adresa-mail: ak užívateľ zadá mailovú adresu, aplikácia pošle číslo účtu vo formáte IBAN na zadanú adresu.

Generovanie variabilného symbolu – služba poskytuje vygenerovanie variabilného symbolu pre úhradu dane a preddavku za konkrétne zdaňovacie obdobie. Pole je editovateľné, tzn. užívateľ môže manuálne doplniť variabilný symbol, napr. z rozhodnutia.

Druh dane / Účel platby: výber z číselníka (užívateľ vyberie príslušnú daň)

Druh daňové subjektu: výber z číselníka, prednastavené prázdne pole, nepovinné

Typ úhrady: výber z číselníka

Zdaňovacie obdobie: deň, mesiac, štvrťrok, polrok, rok – pre všetky parametre je výber z číselníka.

Vytvorenie príkazu na úhradu – služba poskytuje vytvorenie príkazu na úhradu. Aplikácia zároveň poskytuje vygenerovanie QR Kódu. Po zmene položiek v príkaze je potrebné vygenerovať nový QR Kód.

Vytvorenie platobných inštrukcií

Povinné položky sú označené *
Suma:*
Mena:
Dátum splatnosti:
Poznámka pre príjemcu:
QR kód:
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.