Preskočiť na hlavný obsah

Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR

ING. JIŘÍ ŽEŽULKA
prezident finančnej správy
Profesijný životopis: Ing. Ing. Jiří Žežulka, prezidentka finančnej správy
2020 Finančné riaditeľstvo SR,
prezident finančnej správy,
2016 – 2020 APOGEO Group SE,
manažér, partner v oblasti daňovej politiky a daňových sporov,
2016 – 2017 Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe,
analytik odboru závažnej hospodárskej kriminality,
2010 – 2015 Generálne finančné riaditeľstvo,
vedúci oddelenia boja proti daňovým únikom,
zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ sekcie riadenia rizík pri správe daní,
2002 – 2007 Finančné riaditeľstvo v Ústí nad Labem,
riaditeľ Finančného úradu v České Lípě,
vedúci oddelenia daňovej kontroly Finančného úradu v Žatci.
ING. LUKÁŠ SOJKA
viceprezident finančnej správy
Ing. Lukáč Sojka, vicepreziden finančnej správy
plk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.
Kancelária prezidenta - dočasne poverená riadením
Mgr. Iveta Hodásová
Osobný úrad - dočasne poverená riadením
Ing. Iveta Grossová
Sekcia daňová – generálna riaditeľka
plk. Ing. Róbert Nosian​
Sekcia colná - generálny riaditeľ
Ing. Rastislav Gábik
Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík - generálny riaditeľ
JUDr. Tomáš Plžik
Sekcia vymáhania a exekúcie - generálny riaditeľ
Mgr. Ing. Annamária Šestáková
Sekcia ekonomiky - generálna riaditeľka
Mgr. Petr Vincenz
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - generálny riaditeľ
Ing. Martin Mázik
Sekcia informatiky - dočasne poverený riadením
plk. Ing. Peter Grinč
Kriminálny úrad FS - riaditeľ
 
Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 966 kB; nové okno] a Schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 161 kB; nové okno]