Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR

ING. DANIELA KLUČKOVÁ
prezidentka finančnej správy
Profesijný životopis: Ing. Daniela Klučková, prezidentka finančnej správy
2020 Finančné riaditeľstvo SR,
prezidentka finančnej správy,
2013 – 2020 Ministerstvo financií SR,
generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej,
2012 – 2013 Ministerstvo financií SR,
riaditeľka Odboru priamych daní,
2012 Finančné riaditeľstvo SR,
generálna riaditeľka Sekcie metodiky, právnych služieb a opravných prostriedkov,
2009 – 2012 Ministerstvo financií SR,
riaditeľka Odboru priamych daní,
2007 – 2009 Ministerstvo financií SR,
poradkyňa ministra financií,
2002 – 2007 Daňové riaditeľstvo SR,
riaditeľka Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.
JUDR. TOŠKO BERAN
viceprezident finančnej správy
Profesijný životopis: JUDr. Toško Beran, vicepreziden finančnej správy
2020 Finančné riaditeľstvo SR,
viceprezident finančnej správy,
2016 Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ,
predseda pracovnej skupiny pre daňové otázky (priame dane) a podpredseda pracovnej skupiny pre kódex správania (zdanenie právnických osôb),
2014 – 2017 Ministerstvo financií SR,
súčasne poverený zatupovaním riaditeľa Odboru priamych daní,
2013 Ministerstvo financií SR,
riaditeľ Odboru legislatívy finančnej správy a správy daní,
2013 Ministerstvo financií SR,
vedúci Oddelenia medzinárodných daňových vzťahov,
2007 Ministerstvo financií SR,
referent Odboru colného.
Mgr. Jolana Janíková
Osobný úrad - generálna riaditeľka
Ing. Lenka Wittenbergerová
Sekcia daňová – generálna riaditeľka
plk. Mgr. Tomáš Prochocký
Sekcia colná - generálny riaditeľ
Ing. Rastislav Gábik
Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík - generálny riaditeľ
PaedDr. Kornélia Černá
Sekcia ekonomiky - generálna riaditeľka
Ing. Štefan Kaplán
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - generálny riaditeľ
Ing. Peter Jakub
Sekcia informatiky - dočasne poverený riadením
plk. Mgr. Miroslav Homola
Kriminálny úrad FS - riaditeľ
pplk. Mgr. Dana Hlaváčová Vanková
Kancelária prezidenta - dočasne poverená riadením
JUDr. Denisa Židová, MBA
Odbor právnych služieb a bezpečnosti - riaditeľka
Mgr. Richard Dírer
Centrum komunikácie a podpory - riaditeľ
 
Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 1,30 kB; nové okno]
Schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 373 kB; nové okno]