Preskočiť na hlavný obsah

Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR

ING. JIŘÍ ŽEŽULKA
prezident finančnej správy
Profesijný životopis: Ing. Ing. Jiří Žežulka, prezidentka finančnej správy
2020 Finančné riaditeľstvo SR,
prezident finančnej správy,
2016 – 2020 APOGEO Group SE,
manažér, partner v oblasti daňovej politiky a daňových sporov,
2016 – 2017 Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe,
analytik odboru závažnej hospodárskej kriminality,
2010 – 2015 Generálne finančné riaditeľstvo,
vedúci oddelenia boja proti daňovým únikom,
zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ sekcie riadenia rizík pri správe daní,
2002 – 2007 Finančné riaditeľstvo v Ústí nad Labem,
riaditeľ Finančného úradu v České Lípě,
vedúci oddelenia daňovej kontroly Finančného úradu v Žatci.
ING. LUKÁŠ SOJKA
viceprezident finančnej správy
Profesijný životopis: Ing. Lukáč Sojka, vicepreziden finančnej správy
2023 Finančné riaditeľstvo SR,
viceprezident finančnej správy,
2020 - 2023 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
generálny riaditeľ sekcie informatiky,
2019 – 2020 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,
riaditeľ sekcie informatiky a dátovej politiky,
2017 - 2018 Národná Agentúra pre Sieťové a Elektronické Služby,
generálny riaditeľ,
2017 Národná Agentúra pre Sieťové a Elektronické Služby,
riaditeľ sekcie prevádzky infraštruktúry,
2016 - 2017 Železničné Telekomunikácie,
project manager,
2016 Národná Diaľničná Spoločnosť,
Vedúci odboru Informačných technológií,
2007 - 2016 Slovak Telekom,
Senior Špecialista ICT,
2007 Tempest a.s.,
Security Konzultant,
plk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.
Kancelária prezidenta - dočasne poverená riadením
Mgr. Iveta Hodásová
Osobný úrad - dočasne poverená riadením
Ing. Iveta Grossová
Sekcia daňová – generálna riaditeľka
plk. Ing. Róbert Nosian​
Sekcia colná - generálny riaditeľ
Ing. Rastislav Gábik
Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík - generálny riaditeľ
JUDr. Tomáš Plžik
Sekcia vymáhania a exekúcie - generálny riaditeľ
Mgr. Ing. Annamária Šestáková
Sekcia ekonomiky - generálna riaditeľka
Mgr. Petr Vincenz
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - generálny riaditeľ
Mgr. Pavol Škápik
Sekcia informatiky - generálny riaditeľ
plk. Ing. Peter Grinč
Kriminálny úrad FS - riaditeľ
 
Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 966 kB; nové okno] a Schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 161 kB; nové okno]