Preskočiť na hlavný obsah

Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR

ING. JIŘÍ ŽEŽULKA
prezident finančnej správy
Profesijný životopis: Ing. Ing. Jiří Žežulka, prezidentka finančnej správy
2020 Finančné riaditeľstvo SR,
prezident finančnej správy,
2016 – 2020 APOGEO Group SE,
manažér, partner v oblasti daňovej politiky a daňových sporov,
2016 – 2017 Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe,
analytik odboru závažnej hospodárskej kriminality,
2010 – 2015 Generálne finančné riaditeľstvo,
vedúci oddelenia boja proti daňovým únikom,
zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ sekcie riadenia rizík pri správe daní,
2002 – 2007 Finančné riaditeľstvo v Ústí nad Labem,
riaditeľ Finančného úradu v České Lípě,
vedúci oddelenia daňovej kontroly Finančného úradu v Žatci.
ING. MICHAL ŠOLTES
viceprezident finančnej správy
Profesijný životopis: Ing. Michal Šoltes, vicepreziden finančnej správy
2021 Finančné riaditeľstvo SR,
viceprezident finančnej správy,
2003 - 2020 EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
konateľ,
2001 – 2003 Groupe SEB Slovensko, s.r.o.,
Country Manager, konateľ,
1999 - 2001 DITEC, a.s.,
finančný riaditeľ,
1997 - 1999 ABB, s.r.o.,
Country Controller,
1995 - 1996 Arthur Andersen, s.r.o.,
asistent daňového a právneho oddelenia.
plk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.
Kancelária prezidenta - dočasne poverená riadením
Mgr. Iveta Hodásová
Osobný úrad - dočasne poverená riadením
Ing. Iveta Grossová
Sekcia daňová – generálna riaditeľka
plk. Ing. Róbert Nosian​
Sekcia colná - generálny riaditeľ
Ing. Rastislav Gábik
Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík - generálny riaditeľ
JUDr. Tomáš Plžik
Sekcia vymáhania a exekúcie - generálny riaditeľ
Mgr. Ing. Annamária Šestáková
Sekcia ekonomiky - generálny riaditeľ
Mgr. Petr Vincenz
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - generálny riaditeľ
Ing. Lukáš Sojka
Sekcia informatiky - generálny riaditeľ
plk. Ing. Peter Grinč
Kriminálny úrad FS - riaditeľ
 
Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 966 kB; nové okno]
Schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 161 kB; nové okno]