Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR

ING. FRANTIŠEK IMRECZE
Prezident finančnej správy

Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Vzdelanie:

1990 - 1995

Ekonomická univerzita v Bratislave,
Obchodná fakulta

Profesijný životopis:

2012 -

2006 – 2012

2002 – 2006

1999 – 2002

1997 - 1999

Finančné riaditeľstvo SR,
prezident finančnej správy
SAP  Slovensko s.r.o.,
generálny riaditeľ
T-Mobile Slovensko, a.s.,
výkonný riaditeľ divízie predaja
Oracle Slovensko s.r.o.,
Senior Account Manager, Banking & Finance
APP Slovakia s.r.o., (dnes Ness Slovensko),
riaditeľ kompetenčného centra - Industry &  Commerce

ING. DUŠAN PÁTEK
Viceprezident finančnej správy

Ing. Dušan Pátek, viceprezident finančnej správy

Vzdelanie:

1982 - 1986

Vysoká škola ekonomická, Bratislava,
Národohospodárska fakulta

Profesijný životopis:

2016 -

2012-2016

2006- 2012

2004- 2006

2000 - 2003

Finančné riaditeľstvo SR,
Viceprezident finančnej správy
Daňový úrad Bratislava,
riaditeľ
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Bratislava,
riaditeľ
Daňový úrad Bratislava II,
ved. exekučného odd.
Správa finančnej kontroly, Bratislava,
vedúci odboru ekonomicko-správneho

JUDr. Tamara Valková
Kancelária prezidenta - riaditeľka
Ing. Štefan Kaplán
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - generálny riaditeľ
Mgr. Jolana Janíková
Osobný úrad - riaditeľka osobného úradu
PaedDr. Kornélia Černá
Sekcia ekonomiky - generálny riaditeľ
pplk.Ing. Ladislav Hanniker
Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík - generálny riaditeľ
Ing. Lenka Wittenbergerová
Sekcia daňová – generálny riaditeľ
plk. JUDr. Milan Jurčina
Sekcia colná – generálny riaditeľ
Ing. Milan Grega
Sekcia informatiky - generálny riaditeľ
Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 934 kB; nové okno] a schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 202 kB; nové okno]

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 21. 6. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 25. 9. 2014