Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR

ING. JIŘÍ ŽEŽULKA
prezident finančnej správy
Profesijný životopis: Ing. Ing. Jiří Žežulka, prezidentka finančnej správy
2020 Finančné riaditeľstvo SR,
prezident finančnej správy,
2016 – 2020 APOGEO Group SE,
manažér, partner v oblasti daňovej politiky a daňových sporov,
2016 – 2017 Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe,
analytik odboru závažnej hospodárskej kriminality,
2010 – 2015 Generálne finančné riaditeľstvo,
vedúci oddelenia boja proti daňovým únikom,
zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ sekcie riadenia rizík pri správe daní,
2002 – 2007 Finančné riaditeľstvo v Ústí nad Labem,
riaditeľ Finančného úradu v České Lípě,
vedúci oddelenia daňovej kontroly Finančného úradu v Žatci.
JUDR. TOŠKO BERAN
viceprezident finančnej správy
Profesijný životopis: JUDr. Toško Beran, vicepreziden finančnej správy
2020 Finančné riaditeľstvo SR,
viceprezident finančnej správy,
2016 Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ,
predseda pracovnej skupiny pre daňové otázky (priame dane) a podpredseda pracovnej skupiny pre kódex správania (zdanenie právnických osôb),
2014 – 2017 Ministerstvo financií SR,
súčasne poverený zatupovaním riaditeľa Odboru priamych daní,
2013 Ministerstvo financií SR,
riaditeľ Odboru legislatívy finančnej správy a správy daní,
2013 Ministerstvo financií SR,
vedúci Oddelenia medzinárodných daňových vzťahov,
2007 Ministerstvo financií SR,
referent Odboru colného.
Mgr. Iveta Hodásová
Osobný úrad - dočasne poverená riadením
Ing. Iveta Grossová
Sekcia daňová – dočasne poverená riadením
mjr. JUDr. Martina Slamková Šimová​
Sekcia colná - dočasne poverená riadením
Ing. Rastislav Gábik
Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík - generálny riaditeľ
PaedDr. Kornélia Černá
Sekcia ekonomiky - generálna riaditeľka
JUDr. Juraj Pekarik
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - dočasne poverený riadením
Ing. Lukáš Sojka
Sekcia informatiky - generálny riaditeľ
plk. Mgr. Miroslav Homola
Kriminálny úrad FS - riaditeľ
pplk. Mgr. Dana Hlaváčová Vanková
Kancelária prezidenta - dočasne poverená riadením
JUDr. Denisa Židová, MBA
Odbor právnych služieb a bezpečnosti - riaditeľka
Mgr. Richard Dírer
Centrum komunikácie a podpory - riaditeľ
 
Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 1,30 kB; nové okno]
Schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 373 kB; nové okno]