Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR

ING. LENKA WITTENBERGEROVÁ
Prezidentka finančnej správy

Ing. Lenka Wittenbergerová, prezidentka finančnej správy

Vzdelanie:

1988 - 1992

Vysoká škola ekonomická v Bratislave,
Národohospodárska fakulta,
odbor: Financie - Verejné financie

Profesijný životopis:

2012 - 2018


2011 - 2012

2003 - 2011

1996 - 2003

1992 – 1996

Finančné riaditeľstvo SR,
generálna riaditeľka sekcie daňovej
(predtým sekcie daňových úradov)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
riaditeľka
Daňový úrad Bratislava I,
riaditeľka
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Bratislava,
metodik nepriamych daní
Daňový úrad Bratislava II,
kontrolór, vedúci kontroly nepriamych daní

ING. DUŠAN PÁTEK
Viceprezident finančnej správy

Ing. Dušan Pátek, viceprezident finančnej správy

Vzdelanie:

1982 - 1986

Vysoká škola ekonomická, Bratislava,
Národohospodárska fakulta

Profesijný životopis:

2016 -

2012-2016

2006- 2012

2004- 2006

2000 - 2003

Finančné riaditeľstvo SR,
viceprezident finančnej správy
Daňový úrad Bratislava,
riaditeľ
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Bratislava,
riaditeľ
Daňový úrad Bratislava II,
ved. exekučného odd.
Správa finančnej kontroly, Bratislava,
vedúci odboru ekonomicko-správneho

Mgr. Jolana Janíková
Osobný úrad - riaditeľka osobného úradu
Ing. Iveta Sásiková
Sekcia daňová – poverená riadením
plk. Mgr. Tomáš Prochocký
Sekcia colná - poverený riadením
pplk. Ing. Ladislav Hanniker
Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík - generálny riaditeľ
PaedDr. Kornélia Černá
Sekcia ekonomiky - generálna riaditeľka
Ing. Štefan Kaplán
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - generálny riaditeľ
Ing. Milan Grega
Sekcia informatiky - generálny riaditeľ
pplk. JUDr. Ľudovít Makó
Krimninálny úrad FS - riaditeľ
JUDr. Denisa Židová, MBA
Poverená vykonávaním funkcie vedúceho štátneho zamestnanca riaditeľky Kancelária prezidenta
JUDr. Denisa Židová, MBA
Odbor riadenia zmien a právnej podpory - riaditeľka
Mgr. Richard Dírer
Centrum komunikácie a podpory - riaditeľ
Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 1,30 kB; nové okno] a schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 382 kB; nové okno]