Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR

ING. LENKA WITTENBERGEROVÁ
Prezidentka finančnej správy

Ing. Lenka Wittenbergerová, prezidentka finančnej správy

Vzdelanie:

1988 - 1992

Vysoká škola ekonomická v Bratislave,
Národohospodárska fakulta,
odbor: Financie - Verejné financie

Profesijný životopis:

2018

2012 - 2018


2011 - 2012

2003 - 2011

1996 - 2003

1992 – 1996

Finančné riaditeľstvo SR,
prezidentka finančnej správy
Finančné riaditeľstvo SR,
generálna riaditeľka sekcie daňovej
(predtým sekcie daňových úradov)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
riaditeľka
Daňový úrad Bratislava I,
riaditeľka
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Bratislava,
metodik nepriamych daní
Daňový úrad Bratislava II,
kontrolór, vedúci kontroly nepriamych daní

Mgr. Jolana Janíková
Osobný úrad - generálna riaditeľka
Ing. Iveta Sásiková
Sekcia daňová – generálna riaditeľka
plk. Mgr. Tomáš Prochocký
Sekcia colná - generálny riaditeľ
pplk. Ing. Ladislav Hanniker
Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík - generálny riaditeľ
PaedDr. Kornélia Černá
Sekcia ekonomiky - generálna riaditeľka
Ing. Štefan Kaplán
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - generálny riaditeľ
Ing. Milan Grega
Sekcia informatiky - generálny riaditeľ
pplk. Mgr. Miroslav Hurban
Kriminálny úrad FS - dočasne poverený riadením
pplk. Mgr. Dana Hlaváčová Vanková
Kancelária prezidenta - dočasne poverená riadením
JUDr. Denisa Židová, MBA
Odbor právnych služieb a bezpečnosti - riaditeľka
Mgr. Richard Dírer
Centrum komunikácie a podpory - riaditeľ
Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 1,30 kB; nové okno] a schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 373 kB; nové okno]