Preskočiť na hlavný obsah

Schválený rozpočet kapitoly MF SR

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 577 zo dňa 14. októbra 2021 schválila návrh štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2022– 2024 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno].

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 649/2020 zo 14. októbra 2020 schválila návrh štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2021– 2023 je zverejnený na webovom sídle MF SR [nové okno].

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 500 zo 14. októbra 2019 schválila návrh štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2020 – 2022 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno].

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 453 z 10. októbra 2018 schválila návrh štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2019 – 2021 je zverejnený na stránke MF SR Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2019 – 2021 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno]

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 bol v Národnej rade SR schválený 11. októbra 2017. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2018 – 2020 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno]

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 bol v Národnej rade SR schválený 5. októbra 2016. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2017 – 2019 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno]

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 bol  v Národnej rade SR schválený 20. novembra 2015. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2016 – 2018 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno]

Zákonom č. 473 z 12. decembra 2013 o štátnom rozpočte na rok 2014 bol  v Národnej rade SR schválený vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014. Schválený rozpočet kapitoly MF SR na roky 2014 – 2016 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno] .