Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Schválený rozpočet kapitoly MF SR

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 453 z 10. októbra 2018 schválila návrh štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2019– 2021 je zverejnený na stránke MF SR Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2019 – 2021  je zverejnený na stránke MF SR  [nové okno]

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 bol v Národnej rade SR schválený 11. októbra 2017. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2018 – 2020  je zverejnený na stránke MF SR  [nové okno]

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 bol v Národnej rade SR schválený 5. októbra 2016. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2017 – 2019 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno]

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 bol  v Národnej rade SR schválený 20. novembra 2015. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2016 – 2018 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno]

Zákonom č. 473 z 12. decembra 2013 o štátnom rozpočte na rok 2014 bol  v Národnej rade SR schválený vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014. Schválený rozpočet kapitoly MF SR na roky 2014 – 2016 je zverejnený na stránke MF SR [nové okno] .