Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Rozsah akreditácie

Colné laboratórium FR SR je skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS od roku 2003 podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Od roku 2011 je akreditovaným laboratóriom s fixným aj flexibilným rozsahom akreditácie, platné Osvedčenie o akreditácii č. S-132 [.pdf; 3 MB; nové okno].

Zoznam akreditovaných činností flexibilného rozsahu je rozsah akreditácie colného laboratória, ktorý zahŕňa činnosti pokryté flexibilným rozsahom a ktorý poskytuje aktualizovanú informáciu aplikovania flexibilného rozsahu – Zoznam  [.pdf; 225 kB; nové okno] 

Oblasťou akreditácie sú:

  1. Fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky výrobkov z ropy a príbuzných výrobkov, výrobkov obsahujúcich alkohol, výrobkov obsahujúcich etanol, alkoholických a nealkoholických nápojov, tuhých, kvapalných a plynných chemických výrobkov ako aj grafická diagnostika kontrolných známok podľa fixného rozsahu akreditácie uvedeného v Prílohe – Fixný rozsah akreditácie. [.pdf; 2 MB; nové okno]

  2. Fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky výrobkov z ropy a príbuzných výrobkov, výrobkov obsahujúcich alkohol, výrobkov obsahujúcich etanol, alkoholických a nealkoholických nápojov, tuhých, kvapalných a plynných chemických výrobkov podľa flexibilného rozsahu akreditácie uvedeného v Prílohe – Flexibilný rozsah akreditácie. [.pdf; 1 MB; nové okno]