Preskočiť na hlavný obsah

Rozsah akreditácie

Colné laboratórium FR SR je skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS od roku 2003 podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Od roku 2011 je akreditovaným laboratóriom s fixným aj flexibilným rozsahom akreditácie, platné Osvedčenie o akreditácii č. S-132 [.pdf; 3 MB; nové okno].

Zoznam akreditovaných činností flexibilného rozsahu je rozsah akreditácie colného laboratória, ktorý zahŕňa činnosti pokryté flexibilným rozsahom a ktorý poskytuje aktualizovanú informáciu aplikovania flexibilného rozsahu – Zoznam  [.pdf; 225 kB; nové okno] 

Oblasťou akreditácie sú:

  1. Fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky výrobkov z ropy a príbuzných výrobkov, výrobkov obsahujúcich alkohol, výrobkov obsahujúcich etanol, alkoholických a nealkoholických nápojov, tuhých, kvapalných a plynných chemických výrobkov ako aj grafická diagnostika kontrolných známok podľa fixného rozsahu akreditácie uvedeného v Prílohe – Fixný rozsah akreditácie. [.pdf; 2 MB; nové okno]

  2. Fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky výrobkov z ropy a príbuzných výrobkov, výrobkov obsahujúcich alkohol, výrobkov obsahujúcich etanol, alkoholických a nealkoholických nápojov, tuhých, kvapalných a plynných chemických výrobkov podľa flexibilného rozsahu akreditácie uvedeného v Prílohe – Flexibilný rozsah akreditácie. [.pdf; 1 MB; nové okno]