Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Rozsah akreditácie

Colné laboratórium FR SR je skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS od roku 2003 podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Od roku 2011 je akreditovaným laboratóriom s fixným aj flexibilným rozsahom akreditácie, platné Osvedčenie o akreditácii č. S-132 [.pdf; 608 kB; nové okno].

Zoznam akreditovaných činností flexibilného rozsahu je rozsah akreditácie colného laboratória, ktorý zahŕňa činnosti pokryté flexibilným rozsahom a ktorý poskytuje aktualizovanú informáciu aplikovania flexibilného rozsahu – Zoznam  [.pdf; 258 kB; nové okno] 

Oblasťou akreditácie sú:

  1. Fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky výrobkov z ropy a príbuzných výrobkov, výrobkov obsahujúcich alkohol, výrobkov obsahujúcich etanol, alkoholických a nealkoholických nápojov, tuhých, kvapalných a plynných chemických výrobkov ako aj grafická diagnostika kontrolných známok podľa fixného rozsahu akreditácie uvedeného v Prílohe – Fixný rozsah akreditácie. [.pdf; 193 kB; nové okno]

  2. Fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky výrobkov z ropy a príbuzných výrobkov, výrobkov obsahujúcich alkohol, výrobkov obsahujúcich etanol, alkoholických a nealkoholických nápojov, tuhých, kvapalných a plynných chemických výrobkov podľa flexibilného rozsahu akreditácie uvedeného v Prílohe – Flexibilný rozsah akreditácie. [.pdf; 100 kB; nové okno]

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 12. 4. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 6. 3. 2014

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore