Preskočiť na hlavný obsah

Spolupráca s Európskou prokuratúrou

Logo Európskej prokuratúryEurópska prokuratúra (EPPO) [nové okno] je nová nezávislá prokuratúra Európskej únie. Zodpovedá za vyšetrovanie a stíhanie zločinov proti finančným záujmom EÚ. Patria sem viaceré druhy podvodov, podvody s DPH so škodou nad 10 miliónov eur, pranie špinavých peňazí, korupcia atď.

Európska prokuratúra vykonáva vyšetrovanie, trestné stíhanie a vykonáva funkcie prokurátora na príslušných súdoch zúčastnených členských štátov až do konečného vyriešenia prípadu. Doteraz mohli tieto zločiny vyšetrovať a stíhať len vnútroštátne orgány, ale ich právomoci sa zastavili na hraniciach ich krajiny. Organizácie ako Eurojust [nové okno], OLAF [nové okno] a Europol [nové okno] nemajú potrebné právomoci na vykonávanie takýchto trestných vyšetrovaní a stíhaní.

Od začiatku svojej činnosti 1. júna 2021 zaregistrovala EPPO viac ako 2 500 hlásení o trestnej činnosti od zúčastnených členských štátov EÚ a súkromných strán. Začalo sa vyše 500 vyšetrovaní, pričom niektoré správy o trestných činoch sa stále vyhodnocujú. Verejnosť môže nahlásiť trestné činy úradu EPPO pomocou špeciálneho webového formulára.

Mandát Európskej prokuratúry je definovaný v nariadení Rady (EÚ) 2017/1939 [nové okno], ktoré nadobudlo účinnosť 31. októbra 2017.

Výročné správy EPPO

Rok 2021

Európska prokuratúra (EPPO) [nové okno] zverejnila dňa 24. 03. 2022 svoju prvú výročnú správu od začiatku činnosti od 1. júna 2021.

V tejto súvislosti bola zverejnená tlačová správa EPPO [nové okno].

Súvisiaca tlačová správa [nové okno]bola zverejnená aj odborom Národný úrad pre OLAF.