Preskočiť na hlavný obsah

Čakacie doby na cestných hraničných priechodoch

Táto stránka poskytuje informácie o čakacích dobách na cestných colných hraničných priechodoch Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktoré sú určené pre nákladnú a osobnú prepravu alebo pre peších. Čakacia doba sa počíta od vstupu vozidla do colného priestoru resp. na hraničný priechod po opustenie hraničného priechodu. Ide o hraničné priechody HP Vyšné Nemecké, HP Ubľa a HP Veľké Slemence. Tieto informácie sú v pravidelných intervaloch aktualizované.

Zároveň sú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v prevádzke všetkých  hraničných priechodov. Okrem spomínaných cestných hraničných priechodov sú tieto informácie zverejňované aj pre železničný priechod  HP Čierna n. Tisou a letecké priechody HP Letisko Bratislava, HP Letisko Košice a  HP Letisko Poprad. 

Názov hraničného priechodu Doba čakania na vstupe do EÚ Doba čakania na výstupe z EÚ Poznámka Posledná aktualizácia
Nákladná doprava Osobná doprava Peší Nákladná doprava Osobná doprava Peší
HP Vyšné Nemecké 180 min. 70 min. priebežne 45 min. osobná a nákladná doprava, *mimo peších a cyklistov 14. 7. 2024 4:31:53
HP Ubľa 50 min. priebežne 20 min. priebežne osobná a nákladná doprava, *nákladné vozidlá do 3,5 t 14. 7. 2024 4:01:26
HP Veľké Slemence priebežne priebežne pre peších a cyklistov, *SR, UA, EHP 13. 7. 2024 16:00:35