Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Čakacie doby na cestných hraničných priechodoch

Táto stránka poskytuje informácie o čakacích dobách na cestných colných hraničných priechodoch Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktoré sú určené pre nákladnú a osobnú prepravu alebo pre peších. Ide o hraničné priechody HP Vyšné Nemecké, HP Ubľa a HP Veľké Slemence.  Tieto informácie sú v pravidelných intervaloch aktualizované.

Zároveň sú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v prevádzke všetkých  hraničných priechodov. Okrem spomínaných cestných hraničných priechodov sú tieto informácie zverejňované aj pre železničný priechod  HP Čierna n. Tisou a letecké priechody HP Letisko Bratislava, HP Letisko Košice a  HP Letisko Poprad. 

Názov hraničného priechodu Doba čakania na vstupe do EÚ Doba čakania na výstupe z EÚ Poznámka Posledná aktualizácia
Nákladná doprava Osobná doprava Peší Nákladná doprava Osobná doprava Peší
HP Vyšné Nemecké 430 min. priebežne 280 min. priebežne osobná a nákladná doprava, *mimo peších a cyklistov 22.4.2021 16:36:16
HP Ubľa priebežne priebežne priebežne priebežne osobná a nákladná doprava, *nákladné vozidlá do 3,5 t 22.4.2021 16:42:46
Aktuálne informácie
Zmena podmienok prekračovania pozemnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou
Na základe vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a na Ukrajine a na základe platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR Finančná správa uvádza aktuálny režim na nižšie uvedených hraničných priechodoch. << Hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Selmenci >> Od 9.11.2020 až do odvolania je tento hraničný priechod zatvorený. Peší cestujúci a cyklisti môžu prekračovať štátnu hranicu cez HP Ubľa - Malyj Bereznyj. << Hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj >> Vybavované sú vozidlá do 3,5t, peší cestujúci a cyklisti. << Hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod >> Hraničný priechod vybavuje cestujúcu verejnosť bez obmedzení. Peší cestujúci a cyklisti sú vylúčení. Medzinárodná železničná osobná a autobusová doprava je pozastavená na všetkých hraničných priechodoch SR s Ukrajinou. Finančná správa zároveň upozorňuje, že Ukrajina upravila od 24.03.2021 podmienky vstupu na svoje územie, vyžaduje od cestujúcich predloženie PCR testu nie staršieho ako 72 hodín. Výnimky boli udelené napr. vodičom nákladnej dopravy, diplomatom, vedúcim a členom misií a iným osobám.