Preskočiť na hlavný obsah

Čakacie doby na cestných hraničných priechodoch

Táto stránka poskytuje informácie o čakacích dobách na cestných colných hraničných priechodoch Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktoré sú určené pre nákladnú a osobnú prepravu alebo pre peších. Čakacia doba sa počíta od vstupu vozidla do colného priestoru resp. na hraničný priechod po opustenie hraničného priechodu. Ide o hraničné priechody HP Vyšné Nemecké, HP Ubľa a HP Veľké Slemence. Tieto informácie sú v pravidelných intervaloch aktualizované.

Zároveň sú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v prevádzke všetkých  hraničných priechodov. Okrem spomínaných cestných hraničných priechodov sú tieto informácie zverejňované aj pre železničný priechod  HP Čierna n. Tisou a letecké priechody HP Letisko Bratislava, HP Letisko Košice a  HP Letisko Poprad. 

Názov hraničného priechodu Doba čakania na vstupe do EÚ Doba čakania na výstupe z EÚ Poznámka Posledná aktualizácia
Nákladná doprava Osobná doprava Peší Nákladná doprava Osobná doprava Peší
HP Vyšné Nemecké 120 min. priebežne 30 min. priebežne osobná a nákladná doprava, *mimo peších a cyklistov 23. 4. 2024 4:15:08
HP Ubľa priebežne priebežne priebežne priebežne osobná a nákladná doprava, *nákladné vozidlá do 3,5 t 23. 4. 2024 4:04:09
HP Veľké Slemence priebežne priebežne pre peších a cyklistov, *SR, UA, EHP 22. 4. 2024 16:02:10
Aktuálne informácie
Obmedzená premávka pre osobnú dopravu na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod
Colný úrad Michalovce upozorňuje verejnosť, že na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod došlo na ukrajinskej strane z dôvodu vykonávania stavebných prác k dočasnému presmerovaniu vybavovania osobnej dopravy. Od 4. marca 2024 do odvolania ukrajinské colné a hraničné orgány vybavujú cestujúcich osobnou dopravou na pracovisku nákladnej dopravy. Finančná správa upozorňuje verejnosť, že z dôvodu realizácie stavebných prác sa môžu zvýšiť čakacie doby v osobnej doprave pri výstupe z územia EÚ.