Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Čakacie doby na cestných hraničných priechodoch

Táto stránka poskytuje informácie o čakacích dobách na cestných colných hraničných priechodoch Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktoré sú určené pre nákladnú a osobnú prepravu alebo pre peších. Ide o hraničné priechody HP Vyšné Nemecké, HP Ubľa a HP Veľké Slemence.  Tieto informácie sú v pravidelných intervaloch aktualizované.

Zároveň sú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v prevádzke všetkých  hraničných priechodov. Okrem spomínaných cestných hraničných priechodov sú tieto informácie zverejňované aj pre železničný priechod  HP Čierna n. Tisou a letecké priechody HP Letisko Bratislava, HP Letisko Košice a  HP Letisko Poprad. 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 10. 10. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 5. 2. 2015

Názov hraničného priechodu Doba čakania na vstupe do EÚ Doba čakania na výstupe z EÚ Poznámka Posledná aktualizácia
Nákladná doprava Osobná doprava Peší Nákladná doprava Osobná doprava Peší
HP Vyšné Nemecké 240 min. 60 min. 60 min. priebežne osobná a nákladná doprava, *mimo peších a cyklistov 25.9.2018 20:33:49
HP Ubľa 240 min. priebežne priebežne priebežne osobná a nákladná doprava, *nákladné vozidlá do 3,5 t 25.9.2018 20:05:56
HP Veľké Slemence priebežne priebežne pre peších a cyklistov, *SR, UA, EHP 25.9.2018 18:12:04