Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Čakacie doby na cestných hraničných priechodoch

Táto stránka poskytuje informácie o čakacích dobách na cestných colných hraničných priechodoch Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktoré sú určené pre nákladnú a osobnú prepravu alebo pre peších. Ide o hraničné priechody HP Vyšné Nemecké, HP Ubľa a HP Veľké Slemence.  Tieto informácie sú v pravidelných intervaloch aktualizované.

Zároveň sú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v prevádzke všetkých  hraničných priechodov. Okrem spomínaných cestných hraničných priechodov sú tieto informácie zverejňované aj pre železničný priechod  HP Čierna n. Tisou a letecké priechody HP Letisko Bratislava, HP Letisko Košice a  HP Letisko Poprad. 

Názov hraničného priechodu Doba čakania na vstupe do EÚ Doba čakania na výstupe z EÚ Poznámka Posledná aktualizácia
Nákladná doprava Osobná doprava Peší Nákladná doprava Osobná doprava Peší
HP Vyšné Nemecké 300 min. 90 min. 120 min. priebežne osobná a nákladná doprava, *mimo peších a cyklistov 16.1.2021 8:04:46
HP Ubľa 90 min. 60 min. priebežne priebežne osobná a nákladná doprava, *nákladné vozidlá do 3,5 t 16.1.2021 10:34:31
Aktuálne informácie
Zmena podmienok prekračovania pozemnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou
Na základe vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a na Ukrajine a na základe vyhlášky ÚVZ SR sa dopĺňajú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky. Od 9.11.2020 bude až do odvolania zatvorený hraničný priechod Veľké Slemence - Maly Selmentsi. Peši cestujúci budú môcť prekračovať štátnu hranicu za podmienok ako doposiaľ len cez HP Vyšné Nemecké. <<Hraničný priechod Ubľa>> Vybavované budú vozidlá do 7,5t len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci okrem peších na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky ÚVZ, alebo na základe udelenej výnimky 24/7. Peší cestujúci sú vylúčení. <<Hraničný priechod Vyšné Nemecké>> Naďalej platí, že na územie Slovenskej republiky je umožnený vstup osôb, ktorý majú udelený pobyt na území SR, ale tento vstup na územie Slovenskej republiky bude časovo obmedzený od 07,00-19,00h. Tieto osoby, bez ohľadu na spôsob dopravy môžu vstúpiť len cez HP Vyšné Nemecké. Tieto osoby sa na vstupe musia podrobiť antigénovému testu a následne sú povinné ísť do domácej karantény, kde sa musia najskôr 5 deň podrobiť RT PCR testu. Antigénovému testu sa nemusia podrobiť osoby, ktoré tranzitujú územím SR a na základe výnimiek vyplývajúcej z vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR, alebo na základe písomnej výnimky.