Preskočiť na hlavný obsah

Čakacie doby na cestných hraničných priechodoch

Táto stránka poskytuje informácie o čakacích dobách na cestných colných hraničných priechodoch Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktoré sú určené pre nákladnú a osobnú prepravu alebo pre peších. Čakacia doba sa počíta od vstupu vozidla do colného priestoru resp. na hraničný priechod po opustenie hraničného priechodu. Ide o hraničné priechody HP Vyšné Nemecké, HP Ubľa a HP Veľké Slemence. Tieto informácie sú v pravidelných intervaloch aktualizované.

Zároveň sú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v prevádzke všetkých  hraničných priechodov. Okrem spomínaných cestných hraničných priechodov sú tieto informácie zverejňované aj pre železničný priechod  HP Čierna n. Tisou a letecké priechody HP Letisko Bratislava, HP Letisko Košice a  HP Letisko Poprad. 

Názov hraničného priechodu Doba čakania na vstupe do EÚ Doba čakania na výstupe z EÚ Poznámka Posledná aktualizácia
Nákladná doprava Osobná doprava Peší Nákladná doprava Osobná doprava Peší
HP Vyšné Nemecké 220 min. 70 min. 40 min. 30 min. osobná a nákladná doprava, *mimo peších a cyklistov 1. 12. 2023 20:27:13
HP Ubľa 30 min. priebežne 15 min. priebežne osobná a nákladná doprava, *nákladné vozidlá do 3,5 t 1. 12. 2023 20:23:39
HP Veľké Slemence priebežne priebežne pre peších a cyklistov, *SR, UA, EHP 1. 12. 2023 16:01:53