Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Čakacie doby na cestných hraničných priechodoch

Táto stránka poskytuje informácie o čakacích dobách na cestných colných hraničných priechodoch Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktoré sú určené pre nákladnú a osobnú prepravu alebo pre peších. Ide o hraničné priechody HP Vyšné Nemecké, HP Ubľa a HP Veľké Slemence.  Tieto informácie sú v pravidelných intervaloch aktualizované.

Zároveň sú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v prevádzke všetkých  hraničných priechodov. Okrem spomínaných cestných hraničných priechodov sú tieto informácie zverejňované aj pre železničný priechod  HP Čierna n. Tisou a letecké priechody HP Letisko Bratislava, HP Letisko Košice a  HP Letisko Poprad. 

 

Názov hraničného priechodu Doba čakania na vstupe do EÚ Doba čakania na výstupe z EÚ Poznámka Posledná aktualizácia
Nákladná doprava Osobná doprava Peší Nákladná doprava Osobná doprava Peší
HP Vyšné Nemecké 420 min. 30 min. 180 min. priebežne osobná a nákladná doprava, *mimo peších a cyklistov 15.10.2019 16:33:53
HP Ubľa 60 min. priebežne priebežne priebežne osobná a nákladná doprava, *nákladné vozidlá do 3,5 t 15.10.2019 16:33:18
HP Veľké Slemence priebežne priebežne pre peších a cyklistov, *SR, UA, EHP 15.10.2019 16:06:30
Aktuálne informácie
Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod od 3. júna 2019 od 7:00 hod
Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov, cestujúcu a podnikateľskú verejnosť, že z dôvodu rekonštrukcie administratívnej budovy bude od 3. júna 2019 od 7:00 hod. na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod autobusová doprava presmerovaná z osobnej na nákladnú dopravu. Všetky autobusy určené na prepravu 20 a viac cestujúcich budú na vstupe smerom na Slovensko, ako aj na výstupe v smere na Ukrajinu, presmerované na vybavenie v jazdných pruhoch a na pracoviskách nákladnej dopravy. Presmerovanie autobusovej dopravy bude mať za následok dočasné zníženie počtu vybavovacích jazdných pruhov pre nákladnú dopravu v oboch smeroch. Predpokladané trvanie obmedzenia je plánované na štyri mesiace.