Preskočiť na hlavný obsah

Čakacie doby na cestných hraničných priechodoch

Táto stránka poskytuje informácie o čakacích dobách na cestných colných hraničných priechodoch Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktoré sú určené pre nákladnú a osobnú prepravu alebo pre peších. Ide o hraničné priechody HP Vyšné Nemecké, HP Ubľa a HP Veľké Slemence.  Tieto informácie sú v pravidelných intervaloch aktualizované.

Zároveň sú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v prevádzke všetkých  hraničných priechodov. Okrem spomínaných cestných hraničných priechodov sú tieto informácie zverejňované aj pre železničný priechod  HP Čierna n. Tisou a letecké priechody HP Letisko Bratislava, HP Letisko Košice a  HP Letisko Poprad. 

Názov hraničného priechodu Doba čakania na vstupe do EÚ Doba čakania na výstupe z EÚ Poznámka Posledná aktualizácia
Nákladná doprava Osobná doprava Peší Nákladná doprava Osobná doprava Peší
HP Vyšné Nemecké 420 min. 120 min. 300 min. priebežne osobná a nákladná doprava, *mimo peších a cyklistov 2.12.2022 18:50:07
HP Ubľa 90 min. priebežne 60 min. priebežne osobná a nákladná doprava, *nákladné vozidlá do 3,5 t 2.12.2022 19:20:05
HP Veľké Slemence priebežne priebežne pre peších a cyklistov, *SR, UA, EHP 2.12.2022 17:25:51