Preskočiť na hlavný obsah

Zavedenie nástrojov a metód pre boj proti drogovej a farmaceutickej kriminalite

Logo projektu ISF/AMIFLogo projektu EÚ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Národný projekt: Zavedenie nástrojov a metód pre boj proti drogovej a farmaceutickej kriminalite
Špecifický cieľ: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
Národný cieľ: Trestná činnosť - Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
Prijímateľ: Protidrogová centrála národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru
Partner projektu:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Centrum bezpečnostnotechnických činností sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Výška grantu: 466 667 eur
Obdobie realizácie projektu: 01.03.2017 - 31.05.2023
Miesto realizácie projektu: celé územie SR
Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR [nové okno]

Popis projektu: Projekt prispieva k predchádzaniu a boju proti výrobe a obchodovaniu s drogami a nelegálnej výrobe a obchodovaniu s liečivami. Prostredníctvom neho sa zavedú štandardné nástroje, nové metódy a osvedčené postupy v oblasti odhaľovania drogovej a farmaceutickej kriminality, čím sa zvýši efektivita postupu príslušníkov Policajného zboru a finančnej správy v boji proti drogovej a farmaceutickej kriminalite.

Cieľ projektu sa dosiahne zvýšením odborných kapacít príslušníkov Policajného zboru a finančnej správy v oblasti boja proti drogovej a farmaceutickej kriminalite; zavedením jednotných postupov a metód pre odhaľovanie farmaceutickej kriminality a vytvorením a modernizáciou technického vybavenia pre odhaľovanie, prevoz a úschovu dôkazov.